“Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” jeb “Mein Kampf” diktatora Putina gaumē (1.daļa)

Sabiedrība
Sargs.lv/LETA/UKRINFORM/The New Voice of Ukraine
Protests pret Putina režīmu
Foto: AFP/Sacnpix

Aizvadītajā nedēļas nogalē Kremļa režīma kontrolētā Krievijas valsts informācijas aģentūra "RIA Novosti" publicēja it kā politologa Timofeja Sergeiceva sagatavoto rakstu “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu?”, kas pēc sava satura faktiski uzskatāms par krievu fašisma un nacisma politikas manifestu attiecībā uz tālāko rīcību Ukrainā. Vai raksta autors ir T. Sergeicevs, vai viņš vienkārši “parakstījies” zem kāda cita sarakstītā traktāta, nav skaidrs. Tomēr, kā norāda eksperti, būtiskākais ir cits apstāklis – “RIA Novosti” ir Kremļa kontrolēta ziņu aģentūra, kur būtiskākās publikācijas saņem tiešu augstākās vadības akceptu. Tādējādi šī publikācija uzskatāma par Kremļa oficiālo genocīda rokasgrāmatu tālākajai rīcībai Ukrainā. “Sargs.lv” analizē, ko patiesībā nozīmē šī publikācija un kāds ir tās mērķis.

“Sargs.lv” lasītājiem atgādina – Krievijas politiskajā un mediju retorikā apzīmējums “nacisms” praktiski nav saistāms ar pagājušā gadsimta trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados pastāvošo Ādolfa Hitlera formulēto nacionālsociālistisko ideoloģiju, kas balstījās totalitārā valsts kontrolē pār iedzīvotājiem un masveidīgā par “nevērtīgām” atzīto tautību iznīcināšanā.

Krievijas politiskās retorikas gadījumā ar vārdu “nacisms” apzīmējama jebkura veida uz Rietumu vērtībām vērsta politika, kuras pamatā ir demokrātija, cilvēktiesības, plurālisms un brīva izvēle un kura absolūti nesaskan ar Kremļa autoritāro valsts pārvaldes modeli, kura neatņemama sastāvdaļa ir sabiedrības apspiešana, korupcija un kleptokrātija.

Krievijas politiskās elites un valsts propagandas mediju retorikā apzīmējums “nacists” un “nacisti” tiek lietots ar mērķi demonizēt iekarošanai paredzēto valsti, tās valdību un tautu. Lietojot šādu terminu, Krievijas sabiedrībai tiek attaisnota nepieciešamība “atbrīvoties” jeb fiziski iznīcināt par “nacistiem” definēto sabiedrību, nostiprinot pašmāju sabiedrības imunitāti pret Krievijas karavīru pastrādātajiem kara noziegumiem gadījumā, ja tie izlauztos cauri stingrajai cenzūrai pakļautajai informatīvajai telpa.

Image
Svinības Krievijā par godu Krimas it kā atbrīvošanas astotajai gadadienai./Foto: EPA/Scanpix
Svinības Krievijā par godu Krimas it kā atbrīvošanas astotajai gadadienai./Foto: EPA/Scanpix

Vienlaikus “Sargs.lv” atgādina, ka pēdējā laikā pašas Krievijas rīcībā vērojams arvien izteiktāks šovinisms, imperiālisms un tieksme pakļaut tā sauktajai “krievu pasaulei” arvien jaunas tautas. Paradoksāli, bet rakstā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” minētā sabiedrības iznīcināšana, kā arī iepriekš diktatora Vladimira Putina formulētais viedoklis par ukraiņiem kā neesošu vai mazvērtīgāku tautu iepretim krieviem tiešā veidā saskan ar atsevišķiem nacistiskās Vācijas ideoloģiskajiem balstiem, kas paredzēja vācu rases pārākumu un attaisnoja nepilnvērtīgo rasu iznīcināšanu. Zīmīgi piebilst, ka mūsdienu demokrātiskajā pasaulē šādi, uz naidu vērsti aicinājumi, politiskā ideoloģija un rīcība, kā arī tās attaisnošana ir krimināli sodāma.

Rakstā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu”, Kremlis vairs neslēpj kara patiesos mērķus. Brīvību un demokrātiju aizstāvošais ukraiņu tautas vairākums, kas tiek definēts kā “nacisti” vai “nacistu atbalstītāji”, ir “jādenacificē”. Ja kara pirmajās dienās daudzi Rietumvalstu analītiķi nespēja izprast, ko nozīmē šis Krievijas diktatora Vladimira Putina izteiktais termins, tad rakstā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” uz to dota nepārprotama atbilde.

Tā paredz fiziski iznīcināt absolūti visus Ukrainas bruņotajos spēkos, Nacionālajā gvardē, Teritoriālās aizsardzības vienībās dienošos vai iepriekš dienējušos cilvēkus. Šāda pat fiziskas iznīcināšanas nepieciešamība attiecināta arī uz “nacistu līdzskrējējiem”, ar ko normālā – demokrātiskā pasaule saprot Ukrainas bruņoto spēku atbalstītājus, brīvprātīgos, politiķus un sociāli aktīvos demokrātiskos iedzīvotājus.

Paralēli tā sauktās “denacifikācijas” ietvaros formulēta Ukrainas kā valsts iznīcināšana, ukraiņu nacionālā identitātes un kultūras iznīdēšana, to pilnībā aizstājot ar kremļa virzītās “krievu pasaules” vērtībām. Visbeidzot – Krievijas ieņemtajās teritorijās aizliedzams ir pat Ukrainas valsts nosaukums, jo “teritorijas, kas atbrīvotas no nacistiem, vairs nevar tikt sauktas tā, kā iepriekš”. 

“Sargs.lv” norāda, ka publikācijā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” aprakstīto darbību kopums teju vārds vārdā kopē nacistu diktatora Ādolfa Hitlera grāmatā “Mein Kampf” formulēto ebreju un citu tā saukto “zemāko rasu” (“untermensch”) iznīcināšanas nepieciešamību, iezīmējot jaunu ideoloģisko šķautni noziedzīgās Krievijas politiskās vadības kursā.

Šo Krievijas ideologu “Mein Kampf” versiju analizējuši arī vairāki Ukrainas mediji, to definējot par skaidru Kremļa fašisma (Ukrainā apzīmētu kā “rašisma”) manifestu, kas izplata naidu pret ukraiņiem, bet detalizēti apraksta un pamato kāpēc Ukrainā būtu jāveic apjomīga etniskā tīrīšana pirms teritorijas pilnīgas nonākšanas krievu kontrolē.

“Mēs nolēmām to publicēt, lai brīdinātu pasauli par to, kādos fašisma dziļumos šobrīd ir nonākusi Krievija, un sniegtu pierādījumus turpmākām lietām starptautiskajās tiesās par Kremļa nodomu veikt etnisko tīrīšanu Ukrainā. Nodēvējot lielāko daļu ukraiņu par nacistiem, raksts “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu?” pamato, kāpēc ir jālikvidē ukraiņu elite un jāveic ukraiņu nācijas “deukrainizācija”.

Tas nozīmē ne tikai Ukrainas kultūras un izglītības sagraušanu, bet pat Ukrainas vārda svītrošanu no valsts nosaukuma. “Ukraiņi pat tiek apzīmēti ar savulaik Vācijas nacistu iecienīto apzīmējumu “untermenshen”, kā toreiz tika dēvēti “mazvērtīgie cilvēki”, piemēram, “masas no Austrumiem”, proti, ebreji, romi un slāvi. Tas ir tīrais fašisms!” teikts “The New Voice of Ukraine”  redakcijas komentārā.

“The New Voice of Ukraine” redakcija uzsver - šo rakstu Kremļa rupors izvēlējās publicēt tieši 3. aprīlī, dienā, kad visa pasaule kļuva par liecinieci krievu okupantu zvērīgajām civiliedzīvotāju slepkavībām Ukrainas pilsētā Bučā.

““RIA Novosti” ir nolaidusies līdz tik zemiskam līmenim, kāds Eiropā nav pieredzēts vismaz kopš 1930. gada. Šis fašistiskais manifests, kurā sīki aprakstīta kārtība, kā iznīcināt visu, kas padara ukraiņus par ukraiņiem, kā arī ukraiņus pašus. Tas viss tiek nosaukts par “deukrainizāciju”. Šāda V. Putina režīma rīcība ir ne tikai apdraudējums Ukrainai, bet visai pārējai pasaulei,” uzsver “The New Voice of Ukraine”  redakcija.

Arī “Sargs.lv” redakcija norāda – traktātā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” aprakstītie “denacifikācijas” un “deukrainizācijas” mērķi, paņēmieni, un metodes ir uzskatāmas par skaidri sistematizēta un detalizēta ukraiņu tautas genocīda aprakstu. “Sargs.lv” arī atgādina, ka jebkuri mēģinājumi izmantot šādas metodes, aicinājumi tās īstenot vai paust atbalstu to realizācijai ir uzskatāmi par kara noziegumu veikšanu, atbalstīšanu vai slavināšanu, kas ir krimināli sodāmi.

“Sargs.lv” arī atgādina - vēl pirms Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukrainā ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens brīdināja starptautisko sabiedrību, ka Krievijas okupanti ir sagatavojuši īpašus “nošaujamo” sarakstus, gatavojoties masveidā apspiest, mocīt un fiziski iznīcināt Ukrainas sabiedrības locekļus, lai tādējādi apspiestu jebkuras pretestības formas pret Krievijas okupāciju. Ar  ASV izlūkošanas dienestu iegūto informāciju par Krievijas plānotajiem noziegumiem pret cilvēci ASV ziņoja ANO Cilvēktiesību augstajai komisārei Mišelai Bačeletai.

Tālāk publicējam Krievijas propagandas ziņu aģentūras “RIA Novosti” publicēto, it kā T. Sergeiceva rakstīto materiālu, to papildinot ar “Sargs.lv” redakcijas komentāriem.

“Nacistu un benderoviešu Ukraina ir Krievijas ienaidnieks un Rietumu instruments tās iznīcināšanai. Šāda Ukraina Krievijai nav vajadzīga, tāpēc šodien “denacifikācija” ir uzsākta praktiskā veidā. “Denacifikācija” ir nepieciešama gadījumos, kad tautas lielākā daļa, visticamāk, visa tauta vai tās vairākums līdz saknēm ievilkta “nacisma politikā”. Proti, tas nepieciešams gadījumos, kad nestrādā hipotēze “labā tauta un sliktā vara”. Šī fakta atzīšana ir “denacifikācijas” un visu tās īstenojamo pasākumu kopums,” teikts raksta “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu?” ievadā.

“Sargs.lv” vērtējumā šādi oficiālā Krievija atzīst, ka demokrātiski un rietumnieciski orientēta Ukraina “nav vajadzīga Krievijai”. Nepieciešamība “denacificēt” Ukrainas lielāko tautas daļu, kā arī atruna uz apgāzto hipotēzi “labā tauta un sliktā vara”, pamato Krievijas nepieciešamību īstenot Ukrainas tautas genocīdu, norādot uz tās nepiemērotību “Krievu pasaules” standartiem.

Tālāk raksta izklāstā minēts, pret ko jāvērš šī “denacifikācija”.

“Nacistus, kuri rokā ņēmuši ieročus, ir maksimāli jāiznīcina kaujas laukā [..] Viņi visi  vienādi vainojami krievu tautas genocīdā [ar to domājot Ukrainas bruņoto spēku astoņus gadus ilgušo cīņu pret Krievijas atbalstītajiem kaujiniekiem un Krievijas regulāro spēku vienībām Kremļa režīma okupētajā Austrumukrainā]. Šos “kara noziedzniekus” [ar to domājot Ukrainas bruņoto spēku karavīrus, Nacionālās gvardes karavīrus un Teritoriālās aizsardzības vienības kaujiniekus] ir jāsoda paraugprāvās, izpildot sodu publiski.”

Image
Krievijas okupamtu nogalināties civiliedzīvotāji Bučā
Krievijas okupantu nogalinātie civiliedzīvotāji Bučā/Foto: AP/Scanpix

“Sargs.lv” uzsver – šāds skaidrojums norāda uz Krievijas okupantu plāniem sistemātiski un bez izņēmuma fiziski iznīcināt visu likumīgi veidoto Ukrainas bruņoto spēku, Nacionālās gvardes un Teritoriālas aizsardzības vienību personālu. Šos plānus vēl barbariskākus padara atruna par paraugprāvām un publisko sodīšanu, kas liecina par krievu okupantu plāniem īstenot atklātu teroru ar mērķi iebiedēt Ukrainas sabiedrību, salaužot tās vēlmi likumīgi īstenot savā konstitūcijā un ANO hartā noteiktās tiesības aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās ārēja uzbruku brīdī.

“Bez valsts politiskās vadības par vainīgu uzskatāma arī ļoti liela tautas daļa, kas uzskatāma par pasīvajiem nacistiem vai nacistu līdzskrējējiem. [..] Par šīs daļas taisnīgu sodu uzskatāma neizbēgama “taisnīgā kara” grūtību un smaguma nastas iznešana,” teikts rakstā.

“Sargs.lv” skaidro – šāds traktējums faktiski attaisno Bučā, Irpiņā, Hostomeļā, Harkivā, Mariupolē un citās Krievijas okupācijai pakļautajās pilsētās īstenotos krievu kara noziegumus, bez jebkāda racionāla pamata pretlikumīgi pielīdzinot Ukrainas civiliedzīvotājus kombatantiem un dodot atļauju Krievijas karaspēkam to nekontrolētai iznīcināšanai.

“Šīs cilvēku masas tālākā “denacifikācija” jāveic caur “pāraudzināšanu”, kas tiek īstenota caur ideoloģiskajām represijām  un dzelžainu cenzūru ne tikai politiskā sfērā, bet arī kultūrā un izglītībā,” skaidro T. Sergeicevs, norādot, ka Ukraina tieši “caur izglītību un kultūru ir sekmējusi “vēršanos pret mierīgajiem iedzīvotājiem Donbasā”.

“Sargs.lv” vērtējumā ar šo Kremlis faktiski definē, ka gadījumā, ja krievu armijai izdosies ieņemt Ukrainu vai noturēt atsevišķas tās teritorijas, tajās palikušo Ukrainas sabiedrību sagaida politisko represiju vilnis, gan masveida “smadzeņu skalošana”, liedzot indivīda kritisko domāšanu, pieeju daudzveidīgai informācijai un ierobežojot jebkuru citādu domu un rīcību izpausmi. 

Rakstā tiek norādīts, ka Ukraina – valsts, kurā jāveic denacifikācijas process, nevar būt suverēna, un Krievija kā denacifikācijas procesa īstenojošā valsts šajā procesā nevar izmantot liberālu pieeju. Tāpat tiek skaidri uzsvērts, ka Ukrainai durvīm jābūt slēgtām ne tikai uz NATO, bet arī Eiropas Savienību.

Image
Protests Krievijas atbalstam Belgradā
Protests Belgradā, paužot atbalstu Krievijas diktatoram V. Putinam un viņa režīmam/Foto: AFP/Scanpix

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis marta sākumā lūdza Ukrainai piešķirt ES kandidātvalsts statusu. Lai arī pēc Francijā notiekošās ES valstu vadītāju tikšanās šis lūgums pilnībā netika apmierināts, dalībvalstis pauda cerību, ka ES durvis Ukrainai tomēr ir atvērtas.

Tas, protams, V. Putinu saniknojis vēl vairāk, tāpēc rakstā “Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” , skaidri norādīts, ka “denacifikācijas procesā nevar būt nekādu kompromisu, balstoties uz tādām formulām kā “NATO - nē, bet ES - jā.”

Saskaņā ar rakstā teikto, tieši Rietumus Krievija uzskata kā vislielāko draudu avotu un iemeslu tam, kāpēc Ukrainā ir nostiprinājies, kā Krievija apgalvo, “nacisms”. Tajā tiek uzsvērts, ka “ukraiņu “nacisms” pasaulei un Krievijai rada daudz lielāku apdraudējumu nekā Hiltera nacistiskā Vācija. Tāpēc pēc “denacifikācijas” procesa pabeigšanas nav pieļaujama pat nosaukuma “Ukraina” saglabāšana, jo nav saglabājams denacificētas valsts nosaukums teritorijā, kas ir atbrīvota no nacistu režīma”.

“Atšķirībā no, teiksim, Gruzijas un Baltijas valstīm Ukrainā, kā rāda vēsture, nevar pastāvēt nacionālas valsts valdība, un visi mēģinājumi “celt” ko tādu, dabiski noved pie nacisma. “Ukrainisms” ir bijis mākslīga pret Krieviju vērsta konstrukcija un svešai civilizācijai pakārtots elements, kam nav nekā sava. [..] Tā ir maska Eiropas “nacistiskās” Ukrainas projektam, tāpēc Ukrainas “denacifikācijā” neizbēgama ir arī “deeiropeizācija”,” teikts “RIA Novosti” publikācijā.

“Sargs.lv” skaidro, ka caur šādu traktējumu oficiālā Maskava atklāj pašas sāktā kara, ko tā sauc par “speciālo militāro operāciju”, kas nepieciešama “denacifikācijas” veikšanai, patiesos mērķus - iepriekš rūpīgi plānotu Ukrainas tautas un Ukrainas kā neatkarīgas, suverēnas un teritoriāli vienotas valsts iznīcināšanu.

Image
Protests, paužot atbalstu Ukrainai/Foto: EPA/Scanpix
Protests, paužot atbalstu Ukrainai/Foto: EPA/Scanpix

Saskaņā ar rakstā teikto, tādā veidā krievi cer “gūt militāru uzvaru pār Kijivas režīmu, atbrīvojot Ukrainas teritoriju no “nacistiem un viņu atbalstītājiem”, likvidējot viņus un radot priekšnoteikumus turpmākai “miera laika denacifikācijai”.

Kremlis arī norāda – lai sasniegtu izvirzītos denacifikācijas mērķus Ukrainā, ir nepieciešams arī vietējo iedzīvotāju atbalsts, un Ukrainas tautai, pēc tam, “kad tā tiks atbrīvota no Kijevas režīma terora, vardarbības un ideoloģiskā spiediena un būs izkļuvusi no informatīvās izolācijas”, būtu jānostājas Krievijas pusē.

Te gan svarīgi piebilst, ka Ukrainas mediji, atšķirībā no medijiem Krievijā, vienmēr ir darbojušies atbilstoši brīvas preses pamatprincipiem. Tie ir bijuši neatkarīgi savā redakcionālajā politikā, paužot dažādu viedokļu un ideju gammu. Pret tiem nav tikušas vērstas sistemātiskas politiskās represijas, kā tas notiek Krievijā, tāpēc apgalvojums, ka ukraiņi dzīvojuši informatīvajā izolācijā, neiztur kritiku. 

Kremļa propagandas rupors arī piebilst – Krievija izprot, ka, lai atgūtos no militārās rīcības, [lasīt – genocīda pret ukraiņu tautu un masveida civiliedzīvotāju slepkavībām – red. piez.] cilvēkiem būs nepieciešams kāds laiks, lai viņi pārliecinātos par Krievijas ilgtermiņa labajiem nodomiem un apziņu, ka viņi “netiks pamesti”. Pašlaik gan vēl neesot iespējams paredzēt, kurā Ukrainas daļā būs vairāk Krievijas atbalstītāju, bet kurā – vairāk pret Krieviju noskaņoti naidīgi iedzīvotāji, taču vismaz būs sasniegts Krievijas izvirzītais mērķis, un Ukraina būs “denacificēta”.

“Sargs.lv” vērtējumā tas nozīmē, ka kolonizācijai nolemtajās okupētajās Ukrainas teritorijās Krievijas agresori pakļautajiem, bet nenogalinātajiem iedzīvotājiem plāno veikt masveidīgu “smadzeņu skalošanas” akciju, turpinot pret citādi domājošajiem vērstās represijas, kas vajadzības gadījumā paredz arī to fizisku iznīcināšanu.

Rakstā teikts, ka Krievijas izsludinātais “Ukrainas denacifikācijas process” sākās 24. februārī līdz ar “Krievijas speciālās operācijas” militāro fāzi. Tomēr, kā norādīts “RIA Novosti” publicētajā materiālā, tas turpināsies arī pēc tam. “Ar katru soli mums būs jāgūst panākumi neatgriezenisku pārmaiņu īstenošanā, kas kļūs par nākamā perioda stūrakmeņiem”.

Image
Krievijas okupantu nogalināts Bučas civiliedzīvotājs
Krievijas okupantu nogalināts Bučas civiliedzīvotājs/Foto: REUTERS/Scanpix

“Sargs.lv” uzsver – šādi Krievija definē, ka pret Ukrainu plānots vērst ne tikai atklātu militāru agresiju, bet arī tai sekojošu kolonizācijas procesu.

Raksta “Kodarīt Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu” autors nodefinējis šādus nepieciešamos tālākās “denacifikācijas” soļus:

• Bruņoto nacistu formējumu likvidācija, kas ietver visus Ukrainas bruņotos formējumus, tostarp Ukrainas bruņotos spēkus, kā arī visu, kas palīdz viņu militārajā, informatīvajā un izglītības infrastruktūrā.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: pilnīga Ukrainas bruņoto spēku, tostarp visu dienošo karavīru, fiziska iznīcināšana, jebkādas atbalsta infrastruktūras likvidācija, Ukrainas atbalstītāju [brīvprātīgo] iznīcināšana un mērķtiecīga pretinieka politiskās informācijas izplatīšana sabiedrībā, lai ar dažādām metodēm, tostarp teroru, atturētu tos no sadarbošanās un atbalsta Ukrainas likumīgajiem bruņotajiem spēkiem un to formējumiem.

• Jaunu pašpārvalžu, kā arī tiesībsargājošo struktūru – gan drošības, gan tiesiskuma un kārtības – izveide “atbrīvotajās” teritorijas, lai aizsargātu cilvēkus no “nemiernieku-nacistu grupu” terora aktiem.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: Krievijai lojāla vietējā okupācijas režīma izveide, kurā tiek aktīvi iesaistīti okupantiem draudzīgi noskaņotie ukraiņu kolobaranti. Plānota okupācijas režīma represīvo struktūru izveide, kuru uzdevums būtu vērsties pret atlikušajiem likumīgajiem neatkarīgās Ukrainas militārajiem formējumiem, kuri turpinātu pagrīdes cīņu pret iebrucējiem. Līdzīgi kā PSRS un nacistiskā Vācija vietējās spēka struktūrās Krievija mēģinātu iesaistīt vietējos iedzīvotājus, tādējādi atslogojot gan savus okupācijas spēku resursus, gan panākot daudz efektīvāku vietējās sabiedrības apspiešanu.

• Krievijas informācijas telpas ieviešana.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: plāns okupētās Ukrainas iedzīvotājus pakļaut Kremļa kontrolēto mediju propagandai, veicot mērķtiecīgu “smadzeņu skalošanu”, mainot to pasaules uztveri atbilstoši Kremļa okupācijas režīma vērtībām un tā pasaules uzskatam.

• Jebkuru izglītojošu materiālu un visu līmeņu izglītības programmu, kas ietver “nacistu” ideoloģisko attieksmi, sagrābšana.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: pašreizējās Ukrainas izglītības sistēmas pilnīga iznīcināšana un tās aizstāšana ar dziļi ideoloģiski prokremliskas ievirzes izglītības sistēmu, kuras primārais mērķis nav sniegt izglītību, bet gan primāri izaudzināt režīmam lojālus un uzticamus cilvēkus, kuriem ir svešs viss ukrainiskais.

• Masu izmeklēšanas sākšana, lai noteiktu ikviena personisko atbildību par “kara noziegumiem”, “noziegumiem pret cilvēci”, “nacistu ideoloģijas” izplatīšanu un atbalstu “nacistiskajam režīmam”.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: demokrātiski noskaņotās Ukrainas tautas daļas, kuru krievu okupanti sauc par “nacistiem”, vajāšana, represijas, tostarp fiziska iznīcināšana.
Image
Krievu okupantu nogalināti Bučas civiliedzīvotāji/Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
Krievu okupantu nogalināti Bučas civiliedzīvotāji/Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

• Nacistu režīma līdzdalībnieku vārdu publiskošana, iesaistot viņus piespiedu darbos, lai salabotu iznīcināto infrastruktūru kā daļu no soda par nacistiskām darbībām, bet tikai par tām darbībām, par kurām nebūtu piespriests nāvessods vai cietumsods.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: Krievija okupētajā Ukrainā plāno izveidot koncentrācijas nometņu tīklu, kurā sagrautās valsts infrastruktūras atjaunošanā tiktu izmantots vergu darbaspēks. Līdzīga prakse Otrā pasaules kara laikā tika realizēta PSRS un nacistiskajā Vācijā. Šis punkts atklāj arī krievu okupantu plānus veikt liela apmēra Ukrainas sabiedrības fizisku iznīcināšanu, par ko iepriekš brīdināja ASV valsts sekretārs E. Blinkens.
Image
Mariupolē Ukrainas spēkiem padevies Krievijas okupācijas spēku karavīrs
Mariupolē Ukrainas spēkiem padevies Krievijas okupācijas spēku karavīrs/Foto: @loogunda/Twitter

• Tādu Krievijas normatīvo aktu izstrāde, kas aizliedz nākotnē atdzīvināt nacistu ideoloģiju.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: pēc Ukrainas teritorijas pilnīgas okupācijas, valstiskuma iznīcināšanas un okupēto teritoriju integrācijas Krievijas sastāvā tiek mainīta jau “Krievijas likumdošana”, attiecinot likuma sankcijas ne tikai uz okupētās valsts pilsoņiem, bet arī cenšoties iznīcināt jebkurus demokrātiskos iedīgļus Krievijas sabiedrībā. Šādi jebkura veida iebildumi Kremļa sistēmai automātiski tiktu traktēti kā “nacisms”, par ko draudētu bargs sods.

• Piemiņas memoriālu, piemiņas zīmju un pieminekļu izveide “ukraiņu nacisma” upuriem un to “varoņu”, kas pret to cīnījās, atmiņas saglabāšana.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: okupantu centieni iznīcināt Ukrainas iedzīvotāju vēsturisko atmiņu, vēsturisko faktu apzināta sagrozīšana, lai slēptu Krievijas patiesos iebrukuma mērķus. Civilokupācijas un kolonizācijas politikas īstenošana, iznīcinot izdzīvojušo Ukrainas iedzīvotāju nacionālo identitāti un apzināti transformējot tos par režīmam uzticamiem krieviem.

• Jaunu antifašistu un denacifikācijas likuma normu izveide jaunizveidoto tautas republiku konstitūcijās.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: ja Krievija karā sasniegs savus izvirzītos mērķus, tā plāno sadalīt Ukrainu tā sauktajās “tautas republikās”, kas būtu līdzīgi Krievijas satelītveidojumi kā okupētās Austrumukrainas DNR vai LNR. Šādi šo veidojumu konstitūcijās tiktu aizliegtas jebkuri demokrātijas iedīgļi, bet par galveno motīvu tiktu izvēlēta nu jau par rašismu (lielkrievu nacionālistiskā šovinisma paveids) kļuvusī ideoloģija, ko plānots realizēt, veicot okupēto teritoriju pārvaldi.
Image
Krievijas okupācijas spēku karavīri Ukrainā/Foto: REUTERS/Scanpix
Krievijas okupācijas spēku karavīri Ukrainā/Foto: REUTERS/Scanpix

• Pastāvīgas denacifikācijas struktūras izveide, kas darbosies turpmākos 25 gadus.

“Sargs.lv” skaidrotā jēdziena patiesā nozīme: Krievijas okupanti norāda, ka pat pēc pilnīgas Ukrainas iekarošanas un viņu iecerētās valsts sagraušanas tās sabiedrības pretestība var turpināties gadu desmitiem, tādēļ plānots izveidot īpašas struktūras, kas būs atbildīgas par pastāvīgu genocīda īstenošanu daudzu desmitu gadu garumā.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot “RIA Novosti” publicēto materiālu par tā saukto Ukrainas denacifikāciju jeb priekšrakstu Krievijas iecerētajam genocīdam, atzīst  – tajā faktiski ir pateikts, ka maksimāla Ukrainas cilvēku skaita bojāeja šajā karā ir tikai apsveicama. Vienlaikus V. Zelenskis pauda pārliecību, ka šis Krievijas valsts informācijas aģentūras "RIA Novosti" raksts kalpos par vienu no galvenajiem pierādījumiem tribunālā pret Krievijas kara noziedzniekiem mirklī, kad Ukraina cīņā par savu neatkarību būs guvusi pilnu uzvaru.

“3. aprīlī, kad pasaule bija šokēta, ieraugot Bučā krievu okupantu nogalināto civiliedzīvotāju līķus, "RIA Novosti" vietnē tika publicēts raksts ar ukraiņu genocīda pamatojumu. Tā nosaukums ir diezgan daiļrunīgs, citēju: "Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu?" Tas nav vienkārši teksts. Tas ir viens no pierādījumiem nākotnes tribunālam pret Krievijas kara noziedzniekiem,” viņš uzsvēra.

Tā kā šis materiāls publicēts Krievijas valsts informācijas aģentūras oficiālajā vietnē, var gana droši pieņemt, ka tas atbilst oficiālajai Kremļa ideoloģiskajai pozīcijai par tās iebrukuma patiesajiem mērķiem Ukrainā. Šī raksta būtība apliecina, ka krievi vairs neslēpjas, bet gan atklāti runā par saviem plāniem, kas paredz Ukrainas kā valsts un Ukrainas tautas pilnīgu iznīcināšanu.

Arī Ukrainas parlamenta jeb Augstākās radas pilnvarotā eksperte cilvēktiesību jautājumos Ludmila Deņisova, komentējot šo rakstu, atzina – savās valsts ziņu vietnēs publicējot aicinājumus uz atklāta ukraiņu genocīda īstenošanu, Krievijas Federācija jau atklāti pārgājusi uz nacistisko noziedznieku retoriku. 

Dalies ar šo ziņu