Latvijā

Lai arī Valsts kontrole norāda, ka izdienas pensiju izmaksa daudzu resoru darbiniekiem valstij ir liels finansiāls slogs un vairākas Eiropas valstis no šādiem maksājumiem pamazām sāk atteikties, iesaistīto ministriju pārstāvji norāda – izdienas pensijas, piemēram, ugunsdzēsējiem, policistiem un karavīriem daļēji kompensē to, ka viņu darba alga šobrīd nav ne tuvu tādā apmērā, kā citu Eiropas valstu kolēģiem.

Lasīt vairāk