Alūksnes novadā notiks valsts aizsardzības mācības nometne

Sabiedrība
Sargs.lv
VAM audzēkņi
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

No 25. jūlija līdz 3. augustā poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā notiks Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometnes 10. klašu skolēniem un 1. vai 2.  kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. Tiek plānots, ka šajā nometnēs piedalīsies ap 80 skolēnu, bet to 25. jūlijā atklās Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece.

Šogad tiek organizētas trīs valsts aizsardzības mācības nometnes, no kurām divas tika aizvadītās jūnija sākumā.

“Karš Ukrainā parāda to, cik svarīga ir ikviena iedzīvotāja sagatavotība krīzes situācijām, un valsts aizsardzības mācība jauniešiem ļauj iegūt zināšanas, kas šādos brīžos var būt izšķirošas, lai parūpētos par sevi un saviem līdzcilvēkiem. Šī mācību priekšmeta apguve arī sekmē jauniešu piederības sajūtu Latvijai un palīdz apzināties savu lomu tās aizsardzībā, kas stiprinās mūsu valsts drošību nākotnē,” uzsver B. Bļodniece.

Līdzīgi kā aizvadītajās nometnēs, dalībniekiem būs iespēja pilnveidot un nostiprināt praktiskas iemaņas, kuras apgūtas mācību gada laikā valsts aizsardzībās mācības nodarbībās. Skolēni padziļināti apgūs lauka kaujas un šaušanas iemaņas, kā arī piedalīsies ierindas mācības un daudzās citās aizraujošās nodarbībās.

Vakaros, pēc nodarbībām, norisināsies saliedēšanās pasākumi un dažādas izglītojošas aktivitātes, kuru mērķis ir padziļināt zināšanas par Latvijas vēsturi.

29. jūlijā dalībnieki dosies ekskursijā, izzinot nozīmīgas vietas Alūksnes apkaimē. 

1. augustā tiek plānots organizēt Iekšlietu ministrijas displejus, kuros sevi prezentēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas pārstāvji un Robežsardze, tādejādi VAM izglītojamiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus minēto iekšlietu struktūrvienību darbiniekiem, kā arī uzzināt par interesantām karjeras iespējām.

Jau ziņots, valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Šobrīd valsts aizsardzības mācība tiek īstenota 97 skolās Latvijā, un to apgūst 5359 skolēni. Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu.

Dalies ar šo ziņu