Aktuāli

Jaunsardze

No 1. līdz 11. jūnijam poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā un poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā notiks Jaunsardzes centra organizētās valsts aizsardzības mācības nometnes 10. klašu skolēniem un 1. vai 2. kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. Kopumā tiek plānots, ka šajās nometnēs piedalīsies ap 200 skolēnu.

14. un 15. maijā Jaunsardzes centrs sadarbībā ar Siguldas novada domi Mālpilī organizē “Jaunsardzes salidojumu – sporta spēles 2022”, kur plānotais dalībnieku skaits ir ap 300 jaunsargiem no visiem Latvijas novadiem.

No 30. aprīļa līdz 4. maijam militārajā poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā notiks Jaunsardzes centra organizētā 4. līmeņa jaunsargu nometne. Kopumā tiek plānots, ka piedalīsies 90 jaunsargi no visiem Latvijas novadiem.

Līdz ar 2024. gadu, kad valsts aizsardzības mācība (VAM) būs obligāts priekšmets visās Latvijas vidusskolās, tiks ieviestas arī izmaiņas Jaunsardzes interešu izglītības nodarbību norisē – tās būs pieejamas no 5. līdz 9. klašu audzēkņiem. Tādējādi proporcija starp VAM un jaunsargu grupu skaitu būs radikāli par labu valsts aizsardzības mācībai...