Aktuāli

valsts aizsardzības mācība

24. septembrī ar 80 deputātu balsīm “par” Saeima apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto Valsts aizsardzības koncepciju (VAK) 2020. – 2024. gadam, kas paredz pasākumus valsts aizsardzības nodrošināšanai miera, valsts apdraudējuma un kara laikā.  Atšķirībā no koncepcijas iepriekšējiem četriem gadiem, šoreiz uzsvars tiek likts arī uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu, kas nozīmē visas sabiedrības gatavību un noturību pret dažādām, arī nemilitārām, krīzēm.

Lasīt vairāk

Valsts aizsardzības mācība (VAM) kā izvēles priekšmets šobrīd tiek īstenota 68 Latvijas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs, taču 13 skolas bija tie celmlauži, kuri pilotprojektā iesaistījās no pašiem tā pirmsākumiem – jau 2018. gadā, un šo mācību priekšmetu skolas kopējā stundu plānā integrējuši joprojām. Pateicībā par sadarbību projekta īstenošanā, kas veicina jauniešu patriotisko audzināšanu un izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks šo 13 skolu direktoriem pasniedza arī Aizsardzības ministrijas goda rakstu.

Lasīt vairāk

Nesen Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) izsludināja papildu studentu uzņemšanu nepilna laika neklātienes studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”, lai nākotnē nodrošinātu topošo valsts aizsardzības mācības (VAM) skolotāju sagatavošanu. Šāds solis sperts, ņemot vērā reflektantu interesi, kāda saņemta jau pēc oficiālās pieteikšanās beigu termiņa. LSPA studiju prorektore profesore Andra Fernāte sarunā ar portālu “Sargs.lv” atzīst - akadēmija tuvāko trīs gadu laikā plāno sagatavot vairāk nekā 200 valsts aizsardzības mācības skolotājus. Studijas būs pieejamas

Lasīt vairāk

Sākot ar 2024. gadu, visās Latvijas skolās tiek plānots ieviest valsts aizsardzības mācību kā obligāto mācību priekšmetu, tādēļ būs nepieciešami jaudīgi skolotāji, kuri šo priekšmetu pasniegs. Pievienojies valsts aizsardzības mācības skolotāju programmai LSPA un kļūsti par jaudīgāko skolotāju!

Lasīt vairāk