valsts aizsardzības mācība

Pēdējo gadu veiktie darbi valsts aizsardzības stiprināšanā ir vairojuši Latvijas drošību, kas ļauj pamatoti domāt, ka tik droši, kā esam šobrīd, vēsturē nekad neesam bijuši, tomēr izšķirīgie būs nākamie trīs līdz pieci gadi. Krievija ir jāsakauj tās brutālajā karā pret Ukrainu. Ja tas nenotiks, agresors nākamo trīs līdz piecu gadu laikā var...

Valsts aizsardzības mācība ļauj apgūt dzīvē noderīgas prasmes, pilnveidoties, aizraujoši pavadīt laiku un iegūt jaunus draugus, atzīst jaunieši, kas šovasar piedalījās valsts aizsardzības mācības 1. mācību gada nometnēs militārajos poligonos “Lāčusils”, Alūksnes novadā un “Mežaine”, Kuldīgas novadā. Nometņu laikā jaunieši papildināja ierindas...

Šogad pirmo reizi tika organizēta 23 dienu valsts aizsardzības mācības (VAM23) aprobācijas nometne, kurā piedalījās 56 izglītojamie no visas Latvijas. No 1. līdz 23. jūlijam jaunieši apguva orientēšanos, ierindas mācību, sakaru procedūras, darbības ar ieročiem un šaušanu, lauka kaujas iemaņas un pirmo palīdzību, kā arī mācījās sadarboties komandā...

No 26. jūlija līdz 5. augustam poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā notiks Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometne 11. klašu skolēniem un 2. vai 3. kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm.

Aizvadīto piecu gadu laikā veikts būtisks darbs, lai stiprinātu Latvijas sabiedrības noturību kara gadījumā. Savukārt agresorvalsts Krievijas īstenotais iebrukums Ukrainā nesis daudz jaunu mācību, kas jau tiek integrētas mūsu valsts Visaptverošās valsts aizsardzības (VVA) sistēmā. Tā, iepazīstinot valdību ar Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavoto...