Jaunsardze

Sākot no septembra visu Latvijas vispārējo un profesionālo vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem būs obligāti jāapgūst “Valsts aizsardzības mācība” jeb VAM – mācību priekšmets 112 stundu apjomā. Šobrīd jau 182 no kopā 319 Latvijas izglītības iestādēm brīvprātīgi realizē VAM. Sarunā ar portālu “Sargs.lv” Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis...

Šodien, 29. janvārī, aizrit 105 gadi kopš vēsturiski svarīgās Skrundas kaujas, kad pulkveža Oskara Kalpaka vadītais bataljons atbrīvoja Skrundu no lieliniekiem un izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru, kas noteica Neatkarības kara turpmāko gaitu. 1919. gada 29. janvārī pēc Kalpaka bataljona izcīnītās uzvaras pār Skrundu lepni plīvoja sarkanbaltsarkanais...

Lai varētu pilnvērtīgi uzsākt valsts aizsardzības mācības obligātā priekšmeta īstenošanu visās Latvijas izglītības iestādēs no 2024. gada 1. septembra un nodrošinātu Jaunsardzes interešu izglītības realizāciju, Ministru kabinets apstiprināja 84 papildus finansētu amata pozīciju izveidi Jaunsardzes centrā.

Ceturtdien, 14. decembrī, aizsardzības ministrs Andris Sprūds atklās Jaunsardzes centra gada noslēguma sanāksmi, kurā iestādes pārstāvji pārrunās turpmākās attīstības vīziju un mācību procesa aktualitātes.