Jaunsargu instruktoriem plānots palielināt atalgojumu

Jaunsardze
Sargs.lv
Jaunsargu instruktori VAM nometnes noslēguma ceremonijā
Foto: Jaunsargu instruktori VAM nometnes noslēguma ceremonijā/Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Jaunsargu instruktori no 2024. gada būs visās Latvijas vidusskolās, līdz ar to šiem speciālistiem, kuri vada gan jaunsargu nodarbības, gan pasniedz valsts aizsardzības mācību (VAM), jābūt ne vien augsti kvalificētiem, bet arī priekšzīmīgiem, intervijā “Sargs.lv” norāda Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs. Strādājot pie jaunsargu instruktoru piesaistes, kas ir viena no galvenajām šī gada Jaunsardzes centra prioritātēm, tiek strādāts arī pie ieceres nākotnē palielināt jaunsargu instruktoru atalgojumu.

Jaunsardzes centra šī gada viena no būtiskākajām prioritātēm ir jaunsargu instruktoru skaita kāpināšana. Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē” norādīts, ka šogad iecerēts piesaistīt 50 jauno speciālistu, tomēr, ņemot vērā, ka jaunsargu instruktoru darbu ik gadu atstāj no desmit līdz 15 cilvēku, nepieciešams rekrutēt 65-70 instruktoru.

Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants A. Mirbahs norāda, ka šobrīd jau norit ļoti aktīvs darbs pie jauno speciālistu piesaistes. Pēdējā diena, lai rekrutētu jaunsargu instruktorus bez jebkādas militārās pieredzes, kuri darbu, pasniedzot valsts aizsardzības mācību, uzsāktu šī gada septembrī, ir 18. marts. Savukārt instruktoru rekrutēšana, kuri nav apguvuši instruktoru speciālistu kursu, noslēdzas 18. aprīlī.

“Jauno instruktoru rekrutēšana sadalīta divos ciklos. Pirmajā ciklā tiek rekrutēti speciālisti, kurus iespējams apmācīt tā, lai viņi varētu sākt darbu kā valsts aizsardzības mācības pasniedzēji šī gada septembrī. Savukārt otrs cikls ir pārējā gada periodā – vasarā un rudenī, piesaistot un apmācot instruktorus, kuri darbu kā VAM pasniedzēji uzsāktu nākamā gada septembrī. Tikmēr tie instruktori, kuri darba attiecības ar Jaunsardzes centru uzsāk, piemēram, februārī, viņiem tiek piedāvāts pasniegt Jaunsardzes interešu izglītības nodarbības,” skaidro pulkvežleitnants.

Lai pretendētu uz jaunsargu instruktora pozīciju, kandidātam vajadzīga vien vēlme, kā arī veselīga attieksme pret savu fizisko un mentālo sagatavotību. Ja pretendentam nav iegūta pedagoģiskā izglītība, kas nepieciešama, lai pasniegtu VAM, tad Jaunsardzes centrs finansē studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, tāpat kā papildu kvalifikācijas celšanas kursus Nacionālajos bruņotajos spēkus (NBS) un Jaunsarzdes centrā.

Image
Jaunsargu instruktore VAM vasaras nometnē
Jaunsargu instruktore VAM vasaras nometnē/Foto: Jaunsardzes centrs

Tikmēr, lai vēl vairāk motivētu kļūt par jaunsargu instruktoriem, Jaunsardzes centrs strādā pie tā, lai palielinātu instruktoru atalgojumu. Jaunsardzes centra vadītājs gan piebilst – jaunsargu instruktoru motivāciju nevar uzturēt ar atalgojumu vien. Lai to izdarītu, jābūt arī sakārtotai darba videi, labam kolektīvām un interesantam darbam.

“Mēģinām arī šos aspektus uzlabot. Piemēram, runājot par interesantu darbu – es domāju, ka tādu darbu šobrīd jau piedāvājam. To mēģinām arī atspoguļot savos video materiālos, kā arī sarunās ar darbiniekiem, stāstot, cik patiesi interesanti ir doties kopā ar jauniešiem dažādās ekskursijās, vadīt nometnes un daudzas citas aktivitātes,” saka pulkvežleitnants A. Mirbahs.

Tāpat arī regulāri tiek domāts, kā uzlabot darba apstākļus, lai katram jaunsargu instruktoram būtu darba dators, telefons, apmaksāts transports, iekārtota darba vieta, formas tērps.

Image
Jaunsargu instruktors VAM vasaras nometnē/Foto: Jaunsardzes centrs
Jaunsargu instruktors VAM vasaras nometnē/Foto: Jaunsardzes centrs

Norit darbs arī pie darba kultūras uzlabošanas iestādē, birokrātisko un administratīvo procesu samazināšanas, lai jaunsargu instruktors varētu primāri fokusēties uz savu darba izpildi. Līdz ar to Jaunsardzes centrs sliecas digitalizācijas virzienā, digitalizējot nodarbību plānus, mēnešu grafikus. Vienlaikus gan, kā atzīmē Jaunsardzes centra vadītājs, ir noteikumi, likumi, ko paredz Ministru kabinets, kurus nevar pārkāpt.

“Sargs.lv” arī vēstījis – lai piesaistītu vairāk jaunsargu instruktoru, tagad arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs dienošie var kļūt par valsts aizsardzības mācības priekšmeta pasniedzējiem.

Jaunsarzdes centra direktors stāsta, ka tā bijusi pašu iniciatīva veikt šādus grozījumus Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā.

“Mēs iniciējām šīs izmaiņas, jo, manuprāt, netika ievērots taisnīguma princips, ka Iekšlietu ministrijas darbinieki nevarētu strādāt par jaunsargu instruktoriem darbu apvienošanas kārtībā. Līdz ar to tas ir tikai apsveicams solis, ka mēs to legalizējām,” uzsver Jaunsardzes centra vadītājs.

Vērtējot, kā līdz šim veicies ar jauno speciālistu piesaisti, pulkvežleitnants A. Mirbahs norāda, ka pat ļoti labi. Jaunsargu instruktoru sāpīgie punkti, raugoties uz Latvijas novadiem, ir Ventspils Kurzemē un Jelgava Zemgalē, savukārt Latgalē un Vidzemē sāpīgo punktu nav. Jaunsardzes centra direktors atzīmē, ka agrāk liels klupšanas akmens bija arī Rīga, tomēr pēdējā kandidātu atlase vieš cerības, ka tā tāda vairs nebūs.

Image
Jaunsarargu instruktoru kvalifikācijas seminārs Varakļānos
Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas seminārs Varakļānos/Foto: Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrā arīdzan ļoti būtiska ir jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšana. “Sargs.lv” jau rakstīja, ka pagājušā mēneša sākumā ap 90 instruktoru nedēļu ilgā seminārā papildināja savas zināšanas dažādos mācību kursos, tādējādi uzturot un ceļot savu kompetenci, lai jauniešiem un bērniem mācītais saturs tiktu pasniegts efektīvi, iekļaujot aktuālāko un jaunāko mācību vielu, pasniedzot gan VAM, gan Jaunsardzes interešu izglītības nodarbības.

Centra direktors uzsver, ka jau kopš savas pirmās darba dienas Jausnardzes centrā ir teicis – Jaunsardzes interešu izglītība un valsts aizsardzības mācība būs tik kvalitatīva, cik kvalitatīvi būs jaunsargu instruktori.

“Jaunsargu instruktoru kvalitāte ir vienāda ar Jaunsardzes centra kvalitāti. Līdz ar to šie kvalifikācijas kursi – bez tiem vispār nevar iztikt. Tie ir Jaunsardzes centra eksistenciāla nepieciešamība,” uzsver pulkvežleitnants.

Runājot par konkrētā semināra absolventiem, centra vadītājs A. Mirbahs norāda, ka lielākā daļa jaunsargu instruktori šos kursus apguva. Tomēr bija arī daži, kuri tos diemžēl neizturēja.

Image
Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kurss Rudbāržos
Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kurss Rudbāržos/Foto: Jaunsardzes centrs

Vienlaikus arīdzan jāpatur prātā, ka šie jaunsargu instruktori no 2024. gada būs visās Latvijas vidusskolās. Pulkvežleitnants uzver – aptuveni 90% jauniešu, kā arī skolu vadītāju, darbinieku iespaids par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un cilvēku formas tērpā radīsies no jaunsargu instruktora. Līdz ar to instruktoriem jābūt ļoti kvalitatīviem, priekšzīmīgiem, radot iespaidu par visu aizsardzības resoru.

“Jaunietis un arī pārējie, kuri redz jaunsargu instruktoru, neiedziļinās detaļās un neiedomāsies, ka jaunsargu instruktors ir Aizsardzības ministrijas padotības iestādes – Jaunsarzdes centra darbinieks, nevis NBS karavīrs. Ir formas tērps, ir NBS – tik vienkārši. Līdz ar to mums jābūt ļoti disciplinētiem ar augstu kvalitāti. Tāpēc es savus darbiniekus, jaunsargu instruktorus aicinu būt disciplinētiem,” uzsver Jaunsarzdes centra direktors pulkvežleitnants A. Mirbahs.

Dalies ar šo ziņu