Jaunsargu instruktori nedēļu ilgā seminārā apgūst kvalifikācijas celšanas kursus

Jaunsardze
Sargs.lv
Jaunsardzes centra organizētais mācību seminārs jaunsargu instruktoriem pagājušā gada augustā
Foto: Jaunsardzes centra organizētais mācību seminārs jaunsargu instruktoriem pagājušā gada augustā. Foto: Jaunsardzes centrs

Ap 90 jaunsargu instruktori nedēļu ilgā seminārā papildina savas zināšanas dažādos mācību kursos, tādējādi ceļot savu kvalifikāciju. Jaunsardzes centra Valsts aizsardzības mācības (VAM) nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos virsseržants Ēriks Kārkliņš norāda – būtiski uzturēt instruktoru kompetences, lai jauniešiem un bērniem mācītais saturs tiktu pasniegts efektīvi, iekļaujot aktuālāko un jaunāko mācību vielu, pasniedzot gan VAM priekšmetus, gan Jaunsardzes interešu izglītības nodarbības.

Jaunsargu instruktoru seminārs norisinās no 2. līdz 9. janvārim Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Mālpilī. Tajā instruktoriem tiek pasniegts nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss, kā arī vairāki kvalifikācijas uzturēšanas semināri par tādām tēmām, kā darbs ar bērniem un jauniešiem, komunikācijas meistarība, jaunsargu paraugprogrammas apmācību tēmas, visaptverošā valsts aizsardzība un patriotisms, kā arī instruktora loma. Seminārā piedalās gan jau ilgstoši strādājošie jaunsargu instruktori, gan arī jaunie instruktori, kuri darba attiecības ar Jaunsardzes centru uzsākuši nesen.

“Seminārs sadalīts divās grupās. Vienā mācību grupā ir jaunie jaunsargu instruktori, kuri apgūst vienu no pirmajiem Jaunsardzes centra vadītajiem kursiem – nodarbību sagatavošanu un vadīšanu. Savukārt otrajā mācību grupā instruktori, kuriem jau ir vairāku gadu pieredze, apgūst kvalifikācijas papildināšanas kursus, darba grupās apgūstot papildus zināšanas par bērnu psiholoģiju un problēmsituāciju risināšanu,” stāsta virsseržants Ē. Kārkliņš.

Vērtējot, kā jaunsargu instruktoriem kursos veicies līdz šim, viņš atzīst – nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kursā jūtama jauno instruktoru pieredzes trūkums militārajā jomā.

“Ņemto vērā, ka daudzi instruktori ir bez militāras pieredzes, bet mācības ir diezgan piesaistītas ar militārajām tēmām, ir jūtama šo zināšanu un prasmju trūkums. Tomēr kopīgiem spēkiem, strādājot papildus ar grupu instruktoriem, vēlamais rezultāts tiek sasniegts,” saka virsseržants.

Viņš gan atzīmē – saskaņā ar ministra jaunsargu instruktoru kvalifikācijas rīkojumu, ir noteikts, ka jaunsargu instruktoriem ir noteikta kvalifikācija, kas ietver arī kareivja speciālista pamatkursa apguvi. Tas ir trīs nedēļu ilgs kurss, kurā instruktori iegūst kareivja līmeņa militārās zināšanas. To instruktori apgūst Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolā, un tā apguve notiek gan ar Kājnieku skolas personāla, gan ar Jaunsardzes centra karavīru un darbinieku atbalstu. 

Pēc kareivja speciālista pamatkursa tiek apgūts instruktoru speciālistu kurss, kas trīs nedēļas tiek realizēts NBS Instruktoru skolā. Šī kursa apguvē tiek piesaistīti gan NBS karavīri, gan Jaunsardzes centrā dienošie karavīri un darbinieki. Šajā kursā jaunie instruktori iegūst instruktora līmeņa militāro kvalifikāciju, kas, kā atzīmē virsseržants Ē. Kārkliņš, ir pilnīgi pietiekama, lai pasniegtu kvalitatīvu valsts aizsardzības mācības un jaunsargu izglītības programmu mācību saturu. Papildus arīdzan Jausnardzes centrs vasarās rīko divu nedēļu lauka kaujas iemaņu kursu, kur tiek mācīts kā pasniegt, vienlaikus pašiem instruktoriem apgūstot prasmju reālu izpildi. Līdz ar to, pateicoties šiem, kursiem, pašreiz iztrūkstošās militārās zināšanas, jaunajiem instruktoriem tiks sniegtas.

“Instruktoru attieksme ir laba. Viņos motivācija, vēlme, arī dzirkstele acīs ir pietiekamā līmenī, lai apgūtu zināšanas, vingrinātos un praktizētos,” norāda virsseržants.

Savukārt, stāstot par kvalifikācijas celšanas kursiem, ko apgūst instruktori, kuri jau iepriekš apguvuši pamatā visu ministra noteikto kvalifikāciju, VAM nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos atzīmē – tajos iekļauta analīze par mācību procesu un bērnu uzvedības modeļiem. Virsseržants novērojis, ka instruktori aktīvi iesaistās gan pasniedzēju rīkotajās aktivitātēs, gan arī savu darba grupu darbā. Līdz ar to rezultāts vērtējams kā ļoti pozitīvs.

“Visam ir tendence attīstīties. Piemēram, instruktoriem, kuri sistēmā jau ir kādu laiku un Jaunsardzes centrā strādā jau gadiem, šī ir iespēja iegūt papildus kvalifikāciju. Šo kursu saturs tiek pārskatīts pēc noteikta laika, tajā iekļaujot mācību metodoloģijas jaunākās aktualitātes, kas tieši saistītas ar bērnu un jauniešu izglītību. Tādā veidā mēs uzturam instruktoru kompetences, lai viņi efektīvi pasniegtu mācību saturu un tēmas, kas ir modernas, atbilstošas jauniešu vecumam un konkrētā laika tendencēm. Tas ir svarīgi, lai bērniem un jauniešiem būtu interese un instruktors spētu viņus piesaistīt apgūt šīs zināšanas un prasmes,” vērtējot kvalifikācijas celšanas kursu nepieciešamību, saka VAM nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos virsseržants Ē. Kārkliņš.

Kursa noslēgumā, lai iegūtu sertifikātu, instruktori veiks gan praktiskos, gan teorētiskos pārbaudījumus. Praktiskajā gala pārbaudījumā instruktoriem jāveic reāla nodarbību sagatavošana un vadīšana. Savukārt teorētiskajā pārbaudījumā instruktori veiks zināšanu testu, kas tieši saistīts ar drošības noteikumiem jaunsargu nodarbībās un pasākumos, kā arī valsts aizsardzības mācības aktivitātēs. Tests sastāv no 50 jautājumiem. Lai to veiksmīgi nokārtotu, pareizi jāatbild ne mazāk kā uz 42 jautājumiem. Virsseržants piebilst – latiņa uzlikta pietiekami augsta, bet Jaunsardzē drošība ir pati pirmā prioritāte.

Tikmēr pēc jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursiem no 9. līdz 15. janvārim norisināsies stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieroču sagatavošanas un vadīšanas kurss. Tajā piedalīsies gan daļa instruktoru, kuri ir apguva kvalifikācijas celšanas semināru, gan arī instruktori, kuriem šīs kvalifikācija jāiegūst, lai vadītu stacionārās šaušanas nodarbības ar mazkalibra ieročiem.

Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus Jaunsardzes centrs organizē, lai nodrošinātu jaunsargu nodarbību kvalitatīvu un vienotu mācību saturu, kā arī, lai pārliecinātos, ka instruktoriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes realizēt drošas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības audzēkņiem.

Jau ziņots, ka Jaunsardzes centrs instruktoru seminārus organizē divas reizes gadā – janvārī un augustā.  Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas mācību semināri tiek organizēti, lai instruktori iegūtu jaunas zināšanas, celtu savu kvalifikāciju, kā arī  pasniegtu kvalitatīvas un drošas nodarbības jaunsargiem.

Dalies ar šo ziņu