Aktuāli

Jaunsardzes centra gada noslēguma sanāksmē pārrunā paveiktos un nākamā gada plānus

Jaunsardze
Sargs.lv
Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Ceturtdien, 16. decembrī, Aizsardzības ministrijā norisinājās Jaunsardzes centra gada noslēguma tiešsaistes sanāksme, kurā iestādes pārstāvji izvērtēja šogad paveiktos uzdevumus, kā arī tika apspriesti Jaunsardzes centra turpmākie plāni.

2021. gada pārskatā secināts, ka pandēmija ieviesusi korekcijas jaunsargu darbībā, samazinoties to skaitam. Šogad jaunsargu samazinājums ir par 1,500 jauniešiem, bet Jaunsardzes centra (JC) pārstāvjiem ir pārliecība, ka līdz šī gada mācību gada beigām vēl nokomplektēsies vairākas grupas. Cerot, ka 2022. gada maijā jaunsargi atgriezīsies 8000 jaunsargu robežās. Novadu teritorijās Jaunsardzes centrs nav tikai trīs novados – Jūrmalā, Salaspilī un Olainē, taču tiek plānots komplektēt grupas arī šajās vietās.

“Jaunsardze ir, un paliks izglītība forma, kas balstīta uz brīvprātības principa. Tomēr sasniedzamais mērķis ir, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs būtu Latvijas patriots gan ikdienā, gan krīzes situācijā,” sanāksmē uzsvēra Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs.

2021. gadā JC plānošanas nodaļa izstrādājusi grozījumus jaunsargu interešu izglītībā. Lai arī ierobežoti, bet veidoti nodarbību un pasākumu plāni. Izveidota valsts aizsardzības mācību (VAM) tālmācības programma un VAM nodarbību plāni. Organizēta NBS karavīru bērnu nometne.

Svarīgākās prioritātes joprojām ir - sekmēt interešu izglītību, tāpat svarīga ir jaunsargu skaita palielināšanu.  Svarīga ir komunikācija un publicitātes veidošana, sasniedzot jaunsargus visā Latvijā.

Lielākie plānošanas departamenta uzdevumi nākamajam gadam – jaunsargu interešu izglītības trīs līmeņu procesu izstrāde, kuru plānots uzsākt 2022. gada 1. septembrī.  VAM tālmācības projekta izstrāde, kuru arī paredzēts uzsākt 2022. gada 1. septembrī. Tāpat plānots organizēt Jaunsardzes 30 gadu jubilejas pasākumu.

“Pašreizējais informatīvais ziņojums par Jaunsardzi un VAM ir graduāls. Vidzeme nav salīdzināma ar Latgali, Kurzemi vai Zemgali. Līdz ar to Jaunsardzes centrs nākamgad, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Izglītības ministriju vēlas saprast, cik katrā reģionā paliks vidējo izglītības iestāžu, cik būs profesionālo izglītības iestāžu. Balstoties uz to, būs jāpārstrukturē Jaunsardzes centru karte,” skaidroja pulkvežleitnants A. Mirbahs.

Joprojām Jaunsardzes centrs īsteno Jaunsardzes darbu un organizē valsts aizsardzības mācības apguvi vidusskolās. 2021./2022. mācību gadā valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmets pasniedz 97 Latvijas skolās, kurās to apgūst 5362 skolēnu. Iepriekšējā mācību gadā valsts aizsardzības mācību apguva aptuveni 1900 skolēnu 68 Latvijas skolās, kas liecina par pieaugošo interesi par šo mācību priekšmetu. Tāpat 2021. gadā īpaši strādāts vairāku sociālo tīklu platformu uzturēšanā, lai informētu sabiedrību VAM procesā un, lai sasniegtu lielāku izglītojamo skaitu. Šogad realizēts lielākais projekts – 11 tiešsaistes ekskursijas, ar mērķi – popularizēt Jaunsardzi un VAM. Ekskursijās piedalījušies skolēni no ceturtajām līdz devītajām klasēm.  

2022. gadā plānots veidot VAM tālmācības programmu, ieviešot šo projektu uz 2022./2023. mācību gadu. Plānotas VAM nometnes un tik turpināta sadarbība ar NBS.

Jau ziņots, ka šogad 10. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

Ziņojumā secināts, ka, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, valsts aizsardzības mācības ieviešana ir uzsākta veiksmīgi un ir turpināma atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, lai no 2024./2025. mācību gada valsts aizsardzības mācību īstenotu kā obligātu mācību priekšmetu vidējās izglītības iestādēs. Jaunsardzes centra veiktie aprēķini liecina, ka izglītojamo skaits valsts aizsardzības mācībā pēc brīvprātīgas izvēles principa turpinās pieaugt līdz 2024. gadam.

Tāpat saskaņā ar ziņojumu valsts aizsardzības mācības nometnes plānots turpināt organizēt vietās, kur ir Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras, tai skaitā, šautuvju, attīstība. Kopumā šādas vietas nākotnē būs piecas – viena Rīgā un pa vienai katrā Latvijas reģionā. Ik vasaru šajās vietās tiks organizētas nometnes valsts aizsardzības mācības pirmā un otrā mācību gada audzēkņiem.

Lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības kā obligāta izglītības priekšmeta īstenošanu visā valstī, kā arī nodrošinātu Jaunsardzes pieejamību visos Latvijas novados, Jaunsardzes centram kopumā nepieciešami 270 jaunsargu instruktori, kā arī papildu administratīvais personāls. 2021. gadā jauno instruktoru skaits ir – 40. Tāpēc, pēc Mirbaha domām, nākamajā gadā ir iespējams, sasniegt 50 jauno instruktoru piesaisti jeb 10 jaunu instruktoru piesaiste katrā novadā.

2022. gadā plānots nodrošināt militāros tehniskos līdzekļus jaunsargiem un instruktoriem. Plānota jaunsargu instruktoru algas palielināšana. Tāpat pie galvenajām prioritātēm uzsvērta jaunsargu instruktoru rekrutēšana.

“Tiek darīts viss iespējamais, lai nodotu informāciju par rekrutēšanu visos iespējamajos kanālos. Darām visu, ko varam! Bet ir secināts, ka trešais vislabākais rekrutēšanas veids ir mutvārdu folklora. Aicinu ikvienu runāt par Jaunsardzes centra vakancēm, par darbu, kurš ir gan labi atalgots, gan valstij sniedz pievienoto vērtību,” tā sanāksmē uzsvēra pulkvežleitnants A. Mirbahs.

Jaunsardzes centra prioritātes 2022. gadam ir nemainīgas - jaunsargu instruktoru noturēšana un piesaistīšana. VAM skolu tīkla nodrošināšana un grupu skaita audzēšana un jaunsargu skaita palielināšana uz 8000.

Noslēdzoties sanāksmei Mirbrahs pateicās visiem klātesošajiem un teica:
“Ja šķiet, ka ir sarežģīti, jārēķinās, ka var būt vēl sarežģītāk. Mēs darām visu, lai mācību process un administratīvais process būtu pēc iespējas vienkāršāks. Esmu pārliecināts, ka ceļš, kuru mēs ejam, vainagosies ar panākumiem. Zināms, ka 2018. gada bija neticīgie, kuri apgalvoja, ka VAM nekad neizdosies. Bet statistika rāda pretējo – personāls ir nokomplektēts. Esmu pārliecināts, ka mums viss izdosies, tāpat kā līdz šim.”

Dalies ar šo ziņu