Jaunsardzes centrs aicina Latvijas iedzīvotājus kļūt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem

Izglītība
Sargs.lv
Image
Jaunsardzes instruktoru apmācības Rudbāržos
Foto: Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrs aicina esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskolu absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāja profesiju.
 

Jau pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, piedaloties kursos, kuru kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību divu gadu laikā.

Savukārt vidusskolu absolventiem Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

Image
VAM skolotāju karjeras plāns/ Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: VAM skolotāju karjeras plāns/ Jaunsardzes centrs

Jau ziņots, ka 2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Lai nodrošinātu šī mācību priekšmeta apguvi visās Latvijas skolās, būs nepieciešami ap 250 valsts aizsardzības mācības skolotāji.

Jau vēstītska valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 14 Latvijas skolās. Patlaban valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmetu pasniedz 99 Latvijas skolās.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Papildu informāciju par iespējām iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju var iegūt, sazinoties ar Jaunsardzes centra  Plānošanas nodaļas vecāko ekspertu metodiskajos jautājumos pa tālruni 67335392 vai e-pastu edgars.strods@jc.gov.lv.

Vairāk informācijas par pieejamajām vakancēm:  https://www.jc.gov.lv/lv/pievienojies-un-klusti-par-vam-instruktoru

Dalies ar šo ziņu