Binde: AM un NBS atbalsts uzņēmumiem veicina Latvijas aizsardzības industrijas konkurētspēju pasaulē

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Uzņēmums “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) daudzus gadus ir viens no Nacionālo bruņoto spēku (NBS) piegādātājiem, kā arī ilggadējs Aizsardzības ministrijas (AM) partneris, tomēr aizsardzības nozarē tas darbojas tikai četrus gadus. Tas jauniem produktiem ir ievērojams, bet ne ilgs termiņš. Turklāt iekļūšana nozarē ir sarežģīta, tāpēc būtiska ir sadarbība ar Latvijas aizsardzības resoru, lai uzņēmums tajā atrastu savu vietu un izprastu nozares vajadzības, intervijā “Sargs.lv” norāda LMT prezidents Juris Binde. Viņš arī akcentē – ministrijas un NBS atbalsts vietējiem uzņēmumiem veicina Latvijas aizsardzības industrijas kopējo konkurētspēju pasaulē.

LMT jau gadiem nav tikai mobilo sakaru operators, bet veidojas arī kā inovatīvs informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums. J. Binde akcentē, ka uzņēmums izstrādā dažādus digitālos risinājumus ne tikai dronu, mobilitātes, viedpilsētu un viedo sensoru jomā, bet arī aizsardzības risinājumu sfērā. Viņš uzsver – lai arī sasniegts daudz, šobrīd vēl pāragri runāt par peļņu, jo sarežģītajā aizsardzības nozarē LMT ir tikai četrus gadus, kas jaunai nozarei un jauniem produktiem nemaz nav tik ilgs laika sprīdis. Turklāt aizsardzības nozare izceļas ar īpaši augstām drošības prasībām un salīdzinoši slēgtu tirgu, tāpēc iekļūšana tajā ir laikietilpīga un sarežģīta.

“Viena no LMT prioritātēm ir pakalpojumu eksports, taču aizsardzības jomā tas ir īpaši izaicinoši. Tāpēc augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību ar Zemessardzi, NBS un Aizsardzības ministriju. Šāda sadarbība ir ļoti būtiska, lai uzņēmums bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā varētu atrast savu vietu aizsardzības nozarē, saprast tās vajadzības un nišas, kas piemērotas tieši konkrētajam lietotājam,” saka LMT prezidents.
Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Runājot par tirgu un biznesa virzienu paplašināšanu, LMT uz aizsardzības nozari raugoties ar lielām cerībām. J. Binde norāda, ka uzņēmumam ir kompetences un risinājumi, kas jau šobrīd ļauj īstenot pirmos veiksmīgos projektus, kuriem ir liels potenciāls nākotnē, domājot par produktiem gan iekšējam tirgum, gan eksportam paredzētiem produktiem. Uzņēmums kopā ar Aizsardzības ministriju, NBS un citiem Latvijas partneriem – uzņēmējiem un pētniekiem – iecerējis mērķtiecīgi attīstīt nākotnes aizsardzības nozares risinājumus Latvijai un sabiedrotajiem pasaulē.

LMT ir arī viens no tiem uzņēmumiem, kas piedalās Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund – EDF) projektā. Uzņēmuma prezidents stāsta – LMT un arī Latvijai pirmais projekts EDF ir “iMUGS”, kura ietvaros tiks izstrādātas un attīstītas modulāras bezpilota sauszemes sistēmas. Tā īstenošana sākusies 2020. gada 1. decembrī, tāpēc projekta realizācijas aktivitātes vēl priekšā. Taču jau gatavošanās vien šāda līmeņa projektam devusi ļoti vērtīgu pieredzi, kas būs būtiska turpmākajai attīstībai gan LMT, gan pārējiem Latvijas partneriem, kas projekta īstenošanā piedalās LMT vadībā.

“Sargs.lv” jau rakstījis, ka Eiropas Aizsardzības fondu kā finansiālu atbalstu pētniecībai un aizsardzības industrijai Eiropas Komisija izveidoja, lai Eiropas Savienības dalībvalstis varētu atbilstoši reaģēt uz drošības izaicinājumiem un attīstīt inovatīvu, konkurētspējīgu un efektīvu aizsardzības industriju. Tam tika piešķirts arī finansējums, uz ko var pretendēt dalībvalstu, tai skaitā arī Latvijas, uzņēmumi. LMT sadarbībā ar citiem Latvijas komersantiem un pētniecības iestādēm kļuvis par pirmo Latvijas uzņēmumu, kas aizvadītajā gadā sāka dalību jaunā Eiropas Aizsardzības fonda pirmajā projektā, izstrādājot un attīstot modulāru bezpilota sauszemes sistēmu.

Image
bilde
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Papildus tam uzņēmums kā partneris iesaistās arī citos Eiropas Aizsardzības fonda projektos. J. Binde aicina visus uzņēmumus, kuriem ir ambīcijas aizsardzības nozarē, izmantot iespēju un piedalīties kādā no fonda projektiem, gūstot ļoti svarīgu pieredzi un iepazīstot partnerus, kuru citādi būtu sarežģīti satikt.

Savukārt, vērtējot Latvijas aizsardzības industrijas izaugsmi pēdējo gadu laikā, viņš uzsver – Aizsardzības ministrijas un NBS atbalsts vietējiem uzņēmumiem noteikti veicina industrijas kopējo konkurētspēju pasaulē.

“Šajos četros gados, kopš esam pievienojušies nozares aktivitātēm, redzam, kā pastiprinās ministrijas un NBS iesaiste un cik labvēlīgi tas ietekmē vietējo uzņēmumu izaugsmi. Piemēram, ministrijas grantu programmas atbalsts vidējiem un mazajiem uzņēmumiem palīdz ne tikai risināt finansiālos izaicinājumus, bet arī, kas ne mazāk būtiski, nodrošina ministrijas un NBS ekspertu iesaisti konkrētā uzņēmuma produkta attīstībā. Šāda sadarbība ir ļoti svarīga, lai izvēlētos pareizo nišu un pielāgojumu saviem risinājumiem, īpaši tik slēgtā nozarē kā aizsardzība,” akcentē J. Binde.

Viņš gan piebilst – ministrijas grantu atbalsts šobrīd nav paredzēts LMT izmēra uzņēmumiem, tāpēc LMT komanda koncentrējas uz citām sadarbības iespējām, piemēram, Eiropas Drošības Programmas projektiem vai citiem starpvalstu Eiropas izpētes un attīstības projektiem.

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Tajā pašā laikā izjūtam pozitīvu tendenci, ka tie uzņēmumi, kas saņem grantu atbalstu, pēc tam ir ieinteresēti sadarboties ar mums arī citos, tostarp starptautiskos, projektos. Tas ir ļoti svarīgi, jo komandas darbu redzam kā vienu no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nākotnē Latvijā būtu spēcīga, eksportspējīga aizsardzības nozare. Latvijai ir jāstiprina inovāciju ekosistēma un tradīcijas sadarboties industrijai kopā ar zinātniekiem, politikas veidotājiem, jaunuzņēmumiem un vietējiem ražotājiem.”
bilde
"Latvijas Mobilais Telefons" prezidents
Juris Binde

“Sargs.lv” jau ziņojis, ka Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursi norisinās kopš 2018. gada, tādējādi atbalstot daudzus Latvijas uzņēmumus, piešķirot tiem līdzfinansējumu inovatīvu produktu izstrādei. Pirmajā Aizsardzības ministrijas grantu konkursā 2018. gadā tika atbalstīti seši projekti, to īstenošanai piešķirot līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā.  2019. gadā kopējais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums bija 350 000 eiro, un to saņēma seši projekti. Savukārt 2020. gadā ministrijas līdzfinansējumu 500 000 eiro apmērā sadalīja deviņi projekti.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Dalies ar šo ziņu