Latvijā uzsāk kaujas medicīnas instruktoru sagatavošanu pēc pasaulē atzītajiem TCCC standartiem

Latvijā
Sargs.lv
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

NBS Speciālo operāciju pavēlniecības Speciālo operāciju mācību centrā šonedēļ uzsākts pirmais starptautiskais TCCC instruktoru sagatavošanas kurss Latvijā, kas tiek īstenots pēc starptautiski atzītās Kaujā cietušo aprūpes programmas (Tactical Combat Casualty Care (TCCC)) standartiem. Šie mediķi – instruktori turpmāk spēs apmācīt arī citus karavīrus un zemessargus saskaņā ar NATO valstīs ieviestajām TCCC prasībām.

Speciālo operāciju pavēlniecības Speciālo operāciju mācību centra pārstāvis portālam “Sargs.lv” skaidro - līdz šim Latvijā pēc TCCC standartiem sniegt pirmo palīdzību kaujas laukā varēja apgūt tikai Speciālo uzdevumu vienības karavīri. Nu šīs zināšanas būs pieejamas arī citām vienībām, tostarp zemessargiem.

“Šobrīd Speciālo operāciju mācību centrs pakāpeniski pāriet uz TCCC kaujā cietušo aprūpes apmācības sistēmu. Ņemot vērā iepriekšējo gadu laikā uzkrāto pieredzi, mēs piedāvājam šādas spējas attīstīt arī citām NBS regulāro spēku vienībām. Līdz šim par to aktīvu interesi ir izrādījusi Zemessardzes 1. Rīgas brigāde, kuras instruktori tiek sagatavoti pēc TCCC mācību programmas,” skaidro Speciālo operāciju mācību centra instruktors.

Viņš skaidro, ka līdz šim karavīri Latvijā pirmās palīdzības sniegšanā kaujas laukā tika apmācīti pēc Latvijā izstrādātās Paplašinātās pirmās palīdzības programmas. Tomēr NATO dalībvalstis karavīru apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā kaujas laukā izmanto TCCC standartu.

“Kas attiecas uz Speciālo operāciju pavēlniecību un Speciālo operāciju mācību centru, tad mūsu uzdevums ir iet roku rokā ar NATO partneriem. Tālab mēs pakāpeniski iesim uz šīs sistēmas plašāku ieviešanu,” atzīst Speciālo operāciju mācību centra pārstāvis.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Kas ir TCCC apmācību kurss?

Lai izvērtētu pirmo Latvijā īstenoto NATO un alianses partnervalstu TCCC instruktoru apmācības kursu, Rīgā ieradies arī NATO Speciālo operāciju Kaujas medicīnas simulācijas un TCCC instruktoru kursa vadītājs doktors Džons Torress. Daloties iespaidos ar “Sargs.lv” par NBS Speciālo operāciju mācību centra īstenoto kaujas mediķu-instruktoru sagatavošanu, viņš uzteic gan instruktoru zināšanas, gan kursantu entuziasmu un pašatdevi apmācību procesa gaitā.

“Pēc savas būtības TCCC apmācību kurss karavīriem sniedz zināšanas, lai viņi kaujas lauka vidū ārkārtīgi īsā laikā un ar ārkārtīgi ierobežotiem resursiem varētu sniegt kvalitatīvu pirmo medicīnisko palīdzību cietušajiem, izglābjot maksimāli daudz dzīvību,” stāsta doktors Dž. Torress.

Viņš atzīst, ka līdzīgi kā Latvijā, vēl nesen daudzās NATO dalībvalstīs karavīru apmācībai medicīniskās palīdzības sniegšanai kaujas laukā pastāvēja dažādas nacionālās programmas. Lai gan to elementi bija līdzīgi universāli lietotajai TCCC apmācību programmai, pastāvēja zināmas atšķirības ne tikai izmantotajā aprīkojumā, bet arī palīdzības sniegšanas tehnikā un ziņošanas protokolos.

Image
NATO Speciālo operāciju Kaujas medicīnas simulācijas un TCCC instruktoru kursa vadītājs doktors Džons Torress/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
NATO Speciālo operāciju Kaujas medicīnas simulācijas un TCCC instruktoru kursa vadītājs doktors Džons Torress/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Tas nozīmēja, ka nereti dažādu valstu speciālistiem, kuri strādāja kopā kādā operāciju rajonā, bija ļoti grūti, sadarbojoties. Nereti vienam vienam karavīram bija grūti saprast, ko dara otrs, vai arī bija grūtības izmantot citas valsts medicīnisko aprīkojumu, jo viņš vienkārši nebijāt apmācīts ar to rīkoties. Tagad vairums NATO dalībvalstu ir pieņēmušas TCCC standartus, kas nozīmē, ka ir ieviesta gan universāli standarti speciālistu sagatavošanā, vienots aprīkojums un procedūras, lai neatkarīgi no valsts, kurā atrodas konkrētais karavīrs glābējs, neatkarīgi no viņa sadarbības partneriem, visiem būtu kopīgas procedūras un aprīkojums, lai izglābtu pēc iespējas vairāk dzīvību,” stāsta Dž. Torress.

Doktors Dž. Torress arī atzina, ka TCCC apmācību programma ir zinātnē un praksē balstīta. Ik gadu TCCC komiteja pārskata apmācību standartus, analizējot gadījumus, kad pēc palīdzības sniegšanas kaujas laukā kāds no pacientiem tomēr gājis bojā. Katrs individuālais gadījums tiek analizēts, meklējot uzlabojumus palīdzības sniegšanas algoritmā un tehnikā, lai šādi gadījumi neatkārtotos.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Šis pārskatīšanas process notiek ik gadu, pārliecinoties, ka mūsu rīcībā ir labākā tehnika, labākie materiāli, lai izglābtu maksimāli daudz dzīvību,” viņš piebilst.

TCCC apmācību programmu apgūst arī civilie mediķi

Līdztekus karavīriem Speciālo operāciju mācību centrā ieradusies arī 20 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studentu grupa. Šie jaunie speciālisti šobrīd apgūst ārsta palīga specialitāti, gatavojoties darbam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Image
Latvija Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studenti apgūst TCCC mācību programmu kaujā cietušo medicīniskajā aprūpē NBS Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aisardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Latvija Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studenti apgūst TCCC mācību programmu kaujā cietušo medicīniskajā aprūpē NBS Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aisardzības ministrija

Rīgas Medicīnas koledžas direktora vietniece ārste Sarmīte Villere sarunā ar portālu “Sargs.lv” atzīst – mediķiem ir jābūt gataviem situācijām, kurās palīdzība cietušajam jāsniedz ne tikai ierastajā vidē, bet dažādos ārkārtas gadījumos. Izslēgt nevar arī kara apstākļus.

Image
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktora vietniece daktere Sarmīte Villere/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Latvijas universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktora vietniece Dr. Sarmīte Villere/ Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Lai cik elastīgi apmācībā nebūtu mūsdienu jaunieši, tādu apmācību infrastruktūru, kāda izveidota šajā bāzē, mēs savā mācību centrā simulēt nevaram. Mediķim ir jāprot rīkoties arī kara apstākļos, kad apkārt skan šāvieni un sprādzieni, ir nenormāls troksnis un dūmi. Pie tādas vides ir jāpierod, atceroties pareizo palīdzības sniegšanas algoritmu un neapdraudot pašam savu drošību. Šīs prasmes ir jātrenē, jātrenē un vēlreiz jātrenē,” atzīst Dr. S. Villere.

Civilo mediķu iesaisti TCCC apmācību kursā pozitīvi vērtē arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece, norādot, ka tas ir nozīmīgs solis Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveidē.

Image
AM parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece/ Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: AM parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece/ Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Pēdējos gados visaptvereošas valsts aizsardzības sistēmā ļoti daudz ieguldīts, lai dažādās jomās integrētu civilās un militārās sistēmas. Mēs šo vidi aizvien vēl būvējam. Patlaban mēs esam stadijā, kurā varam kompleksi un kopīgi skatīties VVA mērķī, saprast, ko vienā vai otrā krīzes situācijā dara katras jomas speciālists, un, ka tie spēj sazināties un pielāgoties dažādu krīžu situācijām,” atzīst AM parlamentārā sekretāre.

Viņa atzīst, ja Aizsardzības nozare civilās nozares mediķiem spēja sniegt vajadzīgās prasmes un izpratni, kā rīkoties kara gadījumā, no tā iegūs visa Latvijas drošība.

TCCC nākotne Latvijā

Kā norāda Speciālo operāciju mācību centra pārstāvis, šobrīd TCCC standartu ieviešanā notiek aktīvs darbs, lai apmācību programmā iesaistītu civilos partnerus – šajā gadījumā Latvijas Universitāti.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Pirmie soļi jau ir pozitīvi. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža nopietni apsver iespēju kā vienu no mācību moduļiem studentiem noteikt kara medicīnu, ieviešot TCCC kursu.

Civilā veselības aprūpes sektora iesaistes nepieciešamību atzīst arī doktors Dž. Torress.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Karavīri savu darbu nevar kvalitatīvi paveikt bez civilo mediķu atbalsta. Savukārt civilie mediķi savu darbu nevarētu paveikt bez militāro mediķu atbalsta. Apvienojot šīs divas izpratnes un kopīgi apgūstot vienotu apmācību programmu, abas puses viena otru sapratīs daudz labāk,” viņš stāsta

Paplašināt TCCC apmācības programmu plāno arī Speciālo operāciju mācību centrs. Tā instruktors stāsta – šobrīd mācību centrs ir sertificēts 1. līmeņa TCCC karavīru un TCCC apmācības instruktoru sagatavošanā sadarbībā ar NATO SOF partneriem. Tomēr tuvākajā nākotnē sadarbībā ar Latvijas Universitāti iecerēts izveidot 2.līmeņa kaujas mediķa apmācību kursu.

Image
TCCC kaujas traumu apmācību manekens/ Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC kaujas traumu apmācību manekens Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Atšķirībā no pašlaik izmatotā Paplašinātās pirmās palīdzības kursa, kura tuvākais analogs ir karavīra glābēja specialitāte, pēc TCCC programmas sagatavotu kaujas mediķu apmācība būtu ievērojami intensīvāk -  pašreizējo 160 stundu apmācība tiktu aizstāta ar 240 stundu garu kursu, kas būtu sadalīta sešos moduļos. Tas ļautu kaujas mediķa specialitāti apgūt arī zemessargiem.

“Šāds speciālists jau spētu veikt dažādas sarežģītākas medicīniskās manipulācijas, piemēram, nodrošināt intraosālu pieeju, kā arī izmantot citus alternatīvās elpceļu nodrošināšanas paņēmienus saskaņā ar TCCC standartu,” skaidro Speciālo operāciju mācību centra pārstāvis.
Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Ja sadarbība sekmēsies, karavīru apmācību, atsevišķu apmācību moduļu realizēšanu, īpaši medicīnisko manipulāciju veikšanu varētu nodot Latvijas Universitātes rīcībā. Tāpat būtu iespējams trenēties uz Latvijas Universitātei pieejamā kaujas traumu manekena. Vēl jo vairāk - šāda līmeņa speciālistu apmācību kursa ieviešanu Latvijā atbalsta arī NATO partneri. Proti, otrā līmeņa TCCC apmācībām būtu iespējams izmantot pasaulē labākos kaujas traumu manekenus, kurus Latvijā varētu nogādāt, izmantojot NATO Spēju paplašināšanas programmu (NATO Capability Enhancement Program).

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Gaidot tālāko izaugsmi, Speciālo operāciju mācību centrs sadarbībā ar NATO SOF uzsācis citu NATO dalībvalstu un alianses partnervalstu TCCC instruktoru apmācību. Jau šobrīd plecu pie pleca ar Latvijas karavīriem šeit mācās Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas un Ukrainas kolēģi.

Augsto apmācību Līmeni Latvijā uzteic arī Dž. Torress, solot gan vairāk TCCC ārvalstu kursantu, gan iespējas Latvijas TCCC instruktoriem rīkot šādus kursus citās NATO valstīs.

“Šis fakts apliecina, ka esam gana nobrieduši un sertificēti, lai šīs zināšanas pasniegtu citu NATO sabiedroto valstu personālam. Tas, ka varam šos kursus varam sākt pasniegt ne tikai pašu cilvēkiem, bet arī sabiedroto valstu instruktoriem, ir mūsu starptautiskās reputācijas jautājums, par ko varam būt lepni,” atzīst B. Bļodniece

Dalies ar šo ziņu