Mācībās “Ausma” Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde trenē cietušo evakuāciju uz ārstniecības iestādēm

Militārās mācības
Sargs.lv
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde

17.jūlijā Vidzemē notika Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rotas un Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta  kopīgās mācības “Ausma”, kuru laikā vingrināta Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes vienību spēja sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju uz civilajām ārstniecības iestādēm konvencionālā konflikta gadījumā.

Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Mācību laikā Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rota  vienlaicīgi izvērsa trīs mobilos cietušo aprūpes punktus, uz kuriem brigādes karavīri-glābēji nogādāja cietušo karavīru lomu spēlētājus. Aprūpes punktos medicīnas rotas speciālisti veica cietušo šķirošanu, stabilizāciju līdz pacientu tālākai evakuācijai uz medicīnas iestādi. Tālāk cietušie tika nogādāti pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri ar operatīvo transportlīdzekli cietušos nogādāja uz  medicīnas iestādēm – Vidzemes slimnīcu, Cēsu klīniku un Madonas slimnīcu.

Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
“Mācību mērķis ir sasniegts, jo vingrinājumā pārliecinājāmies, ka abi dienesti ir spējīgi organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju konvencionālā konflikta gadījumā. Ir izdarīti gala secinājumi, tie tiks integrēti arī nākamo šāda veida mācību scenārijā. Augstu novērtēju Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta spēju īsā laikā apgūt un adaptēties mūsu informācijas aprites plūsmā, izmantojot militārās ziņošanas formu, terminus un specifiku. Uzskatu, ka šāda veida mācības brigādes Medicīnas rotai ir nozīmīgākās gadā, jo tajās tiek pārbaudītas gan medicīnas personāla, gan karavīru-glābēju, gan komandvadības elementu spējas,” secina Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Roberts Innus.
“Mācībās piedalījās deviņas dienesta mediķu brigādes no visas Latvijas, kā arī mediķi no Operatīvās vadības centra, kuri attālināti koordinēja brigāžu darbu ar cietušajiem, nodrošinot mediķu nokļūšanu līdz pacientu pārņemšanas punktiem. Kopīgajās mācībās izspēlējām cietušo pārņemšanu uz ceļiem dažādās Latvijas vietās un viņu nogādāšanu ārstniecības iestādēs. Pretstatā ikdienas situācijai, kad darbs norit pateicoties modernām tehnoloģijām un navigācijai, šai reizē jauns un vēl nebijis izaicinājums dienesta mediķiem bija pārņemšanas punktu atrašana izmantojot koordinātes un papīra karti. Šīs mācības bija vērtīga pieredze, kas ļaus būtiski uzlabot dienesta gatavību ārkārtas situācijās, notiekot militāram konfliktam,” stāsta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ārkārtas situāciju gatavības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Juris Raudovs.
Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīkotajās mācībās “Ausma” novērotāju statusā piedalījās arī Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba pārstāvji.

Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Abu dienestu kopīgās mācības “Ausma” norisinās jau otro gadu. 2020. gada mācību pieredze sniedza iespēju uzlabot Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta praktisko sadarbību, izveidot personiskus kontaktus, kā arī veicināja labāku abpusēju izpratni par pieejamajiem resursiem un informācijas apmaiņas iespējām. Šī gada mācību scenārijs izstrādāts, balstoties uz pagājušā gada mācībās gūtajiem secinājumiem.

Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Kopš 2018. gada Zemessardzes 2.Vidzeme brigādē notiek mērķtiecīga Medicīnas rotas attīstība. Šo gadu laikā dienestu Zemessardzes 2.Vidzemes brigādē uzsākuši vairāk nekā 40 praktizējoši mediķi -  ārsti, medicīnas māsas, feldšeri, kā arī vairāk nekā 20 karavīri un zemessargi, kuri vēlas apgūt medicīnas prasmes.   Medicīnas speciālistiem dienests Medicīnas rotā sniedz  iespēju papildus savai specializācijai apgūt militāro medicīnu un spēju strādāt paaugstināta stresa apstākļos, kā arī iespēju gūt starptautisku pieredzi kopā ar sabiedroto spēku pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.  

Image
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Foto: Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un NMPD mācības "Ausma"/Aivis Stračinskis/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Dalies ar šo ziņu