Jaunsardzes centra vadība apbalvo skolnieci, kura uzrakstījusi pētniecisko darbu par Jaunsardzi

Jaunsardze
Sargs.lv
Image
Jaunsardze
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Zīmīgā vietā – pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa Rīgā – Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs pateicās Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 11. klases skolniecei un aktīvai jaunsardzei Paulai Pūpei par pētnieciskā darba “Jaunsardzes nozīme jauniešu tālākizglītībā” uzrakstīšanu. Viņš norāda – Paula ir “dzīvs” pilsoniskā patriotisma piemērs, jo īstens jaunsargs ir aktīvs un izrāda iniciatīvu, arī, piemēram, pētot likumsakarības starp Jaunsardzi un turpmāko militāro dienestu.

Kā, sveicot Paulu Pūpi, uzsvēra Jaunsardzes centra direktors, viņa ir lielisks pilsoniskā patriotisma piemērs, jo ar savu zinātniski pētniecisko darbu ne tikai pati iedziļinājusies darba tematikā, bet par to likusi aizdomāties arī citiem jaunsargiem. Šis ir labs veids, kā jaunietis parāda savu iniciatīvu, nevis tikai no jaunsargu instruktora gaida uzdevumus.

Image
Jaunsardze
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Labs jaunsargs ir tāds, kurš pats daudz ko var izdomāt, piemēram, veikt pētījumu par Jaunsardzi, meklējot sakarības starp Jaunsardzi un bruņotajiem spēkiem,” saka pulkvežleitnants A. Mirbahs.

Viņš piebilst – šis gan neesot pirmais skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, kas uzrakstīts par Jaunsardzes tematiku, taču Paulas darbā ir daudz nopietnu un vērtīgu atziņu. Pats svarīgākais ir autores iniciatīva, kas ir labs piemērs arī citiem jaunsargiem – domājiet, dariet un jūs tiksiet pamanīti.

Tikmēr Paula “Sargs.lv” atzīst – ir pagodināta par šādu uzmanību un darba novērtējumu. Viņa pateicas arī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktoram Kārlim Strautiņam, par to, ka skolēniem ir iespēja būt Jaunsardzē pie instruktora seržanta Ģirta Skaņa.

Image
Jaunsardze
Paula ar savas vienības jaunsargu instruktoru seržantu Ģirtu Skani. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Paula ar savas vienības jaunsargu instruktoru seržantu Ģirtu Skani. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Instruktoram liels paldies arī par atbalstu darba tapšanā, jo viņš palīdzējis gan ar savu pieredzi, gan aicinot citus jaunsargus aizpildīt pētnieciskā darba anketu. “Darbu veicu kā skolas zinātniski pētniecisko darbu un tiešām negaidīju, ka tam būs tāda uzmanība un vērtība. Joprojām nespēju tam noticēt,” saka Paula, kurai grūti noslēpt saviļņojumu.
Image
Jaunsardze
Paula ar mammu. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Paula ar mammu. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Arī Paulas mamma Kristīne Valtere, kura atbraukusi līdzi uz apbalvošanu, ir gandarīta par meitas paveikto un to, ka darbs ir būtisks arī plašākā mērogā. “Ikvienam vecākam, arī mums ar Paulas tēti, būtu lepnums par šādu bērna darbu. Domāju, ka ar to meita spērusi mazu solīti tālāk ne tikai savā izglītībā, bet arī turpmākās karjeras attīstībā,” viņa saka. Turklāt militārā joma jauniešos attīsta ne tikai fizisko sagatavotību, bet arī cita veida prasmes, tai skaitā disciplīnu, kas dzīvē noderēs arī ārpus darba.

Savukārt Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš pārliecināts, ka Jaunsardze un tās instruktori palīdz veidot tādus pilsoņus, kuri nevis tikai “ņaud” par grūtībām, bet ir pilsoniski atbildīgi, ar izpratni par patriotiskām un pilsoniskām vērtībām un, kas pats nozīmīgākais, prot tikt galā ar sevi – piecelties, saņemties un darīt.
Image
Jaunsardze
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors K. Strautiņš (no kreisās) un Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants A. Mirbahs. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors K. Strautiņš (no kreisās) un Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants A. Mirbahs. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Te liels nopelns arī Jaunsardzes centra instruktoram seržantam Ģirtam Skanim, ka jaunieši viņam notic un pat “stāv rindā”, lai iestātos Jaunsardzē,” viņš saka.

Pulkvežleitnants A. Mirbahs stāsta, ka arī pats Jaunsardzes centrs sadarbībā ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju regulāri pēta Jaunsardzes kvalitatīvos rādītājus, piemēram, cik lielā mērā Jaunsardze ir tā, kas jauniešos stiprina patriotismu. Tajā pašā laikā viņš vēlētos jūtamākus arī kvantitatīvos datus – lai arvien vairāk bijušo jaunsargu kļūtu par profesionālā dienesta karavīriem vai zemessargiem, tādējādi turpinot militāro karjeru.

“Sargs.lv” jau rakstīja, ka Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 11. klases skolniece Paula Pūpe uzrakstījusi zinātniski pētniecisko darbu “Jaunsardzes nozīme jauniešu tālākizglītībā”. Darba tēma autorei bija būtiska, jo pati jau teju divus gadus ir Jaunsardzē, tāpēc vēlējusies noskaidrot arī citu jauniešu motivāciju būt šajā organizācijā. Intervējot vairākus jaunsargus un Jaunsardzes centra instruktorus, viņa darba noslēgumā secina – ja jaunietis ir Jaunsardzē, tad ir lielāka iespēja, ka turpmākās karjeras izvēle būs saistīta ar militāro jomu – profesionālo militāro dienestu vai Zemessardzi.

Dalies ar šo ziņu