Valsts kontrole atzinīgi vērtē Jaunsardzes attīstību

Jaunsardze
Sargs.lv/Valsts kontrole
Image
Jaunsardze
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Pēdējo gadu laikā ir pilnveidota jaunsargu apmācības procesa vadība, kas veicinās Jaunsardzei piešķirtā valsts budžeta finansējuma efektīvu izlietojumu, secina Valsts kontrole, norādot, ka pēc 2018. gadā veiktās revīzijas Jaunsardzes centrs turpina arī citu ieteikumu ieviešanu. Tas stiprinās Jaunsardzes kustību, lai līdztekus jaunsargu apmācībām efektīvi varētu tikt īstenota arī valsts aizsardzības mācība, kas Latvijas vidējās izglītības iestādēs kā obligāts mācību priekšmets plānota no 2024. gada 1. septembra.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks norāda – sadarbība ar Valsts kontroli aizsardzības sektoram līdz šim bijusi veiksmīga un cer, ka tāda tā saglabāsies, arī nomainoties Valsts kontroles vadībai.

“Aizsardzības ministrija un bruņotie spēki visā savā darbībā vienmēr centušies maksimāli savu darbību pakārtot visiem labas pārvaldības principiem. Novērtējums no Valsts kontroles parāda, ka esam uz pareizā ceļa, turklāt esam arī viena no tām institūcijām, kam ir augsta sabiedrības uzticība. Šo līmeni arī centīsimies noturēt."
Artis Pabriks
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Ministrs atzīst – Jaunsardzei šobrīd ir daudz izaicinājumu. Uz jaunsargu instruktoru pleciem gulstas ļoti liela atbildība, jo paralēli jaunsargu apmācībai, tai ir ļoti svarīga loma visaptverošas valsts sistēmas ieviešanā un valsts aizsardzības mācības nodrošināšanā. Tāpēc Aizsardzības ministrija arī Jaunsardzes attīstības procesā vadīsies pēc labākajiem un efektīvākajiem pārvaldības principiem.

Image
Jaunsardze
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Arī Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs uzsver, ka Valsts kontroles “skats no malas” ir vērtīgs, jo sniedz informāciju un ieteikumus, lai organizācija arī turpmāk varētu pilnveidoties.

“Valsts kontroles revīzijas ziņojumā saplūda gan paša Jaunsardzes centra idejas, gan Valsts kontroles ieteikumi, līdz ar to ir vieglāk realizēt daudzas novitātes, kuras nepieciešamas mūsu organizācijas turpmākai attīstībai."
Jaunsardze
Jaunsardzes centra direktors
pulkvežleitnants Aivis Mirbahs

Pulkvežleitnants A. Mirbahs norāda, ka šobrīd Jaunsardzes centrs ar Valsts kontroles atbalstu attīsta trīs lielus virzienus. Pirmkārt, ir sakārtots institucionālais ietvars – pērnā gada nogalē Saeimā tika pieņemts “Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums”, kas stājās spēkā šī gada 5. janvārī.

Otrkārt, joprojām tiek strādāts pie Jaunsardzes centra funkcionālās reorganizācijas, tai skaitā, jaunu amata vietu izveides. Tas nepieciešams, lai spētu pilnvērtīgi nodrošināt gan Jaunsardzes kā interešu izglītības apmācību, gan valsts aizsardzības mācības pasniegšanu skolās.

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Treškārt, turpinās darbs pie Jaunsardzes kā interešu izglītības programmas metodisko materiālu pilnveides.

Jaunsardzes centra direktors atzīst – šogad mainītas arī darbinieku rekrutēšanas prioritātes. Pirmkārt, centrs lūkojas jau esošo pedagogu virzienā, piedāvājot viņiem kļūt par valsts aizsardzības mācības pasniedzējiem vai arī Jaunsardzes kā interešu izglītības programmas instruktoriem.

Tas varētu būt labs risinājums tiem skolotājiem, kuri skolā strādā nepilnu slodzi, un grib darīt vairāk. Otrā prioritāte – Latvijas pilsoņi, kuriem ir ar pedagoģiju nesaistīta augstākā izglītība, taču ir pieredze jauniešu izglītošanā, piemēram, sporta treneri vai jauniešu interešu izglītības nodarbību vadītāji. Jaunsardzes centrs viņiem piedāvā iespēju kļūt pat instruktoriem vai valsts aizsardzības mācības pasniedzējiem, paralēli iegūstot pedagoģisko izglītību. Turklāt studiju maksu sedz Jaunsardzes centrs.

Image
Jaunsardze
Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Jau ziņots, ka, ņemot vērā Jaunsardzes kustības nacionālā mēroga nozīmi jaunatnes izglītošanā, jauniešu pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā, kā arī būtisko valsts finansējuma pieaugumu Jaunsardzes attīstībai, Valsts kontrole 2018. gada veica revīziju. Tajā tika vērtēts, vai ir radīti priekšnoteikumi Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvam izlietojumam un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Valsts kontrole atzinīgi vērtē to, ka Aizsardzības ministrija likumprojekta tapšanas gaitā ņēma vērā Valsts kontroles ierosinājumus, likumprojektā veicot būtiskus papildinājumus. Tika definēts Jaunsardzes kustības mērķis, nosakot Jaunsardzes centra kompetenci šīs interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā, kā arī noteiktas kvalifikācijas prasības jaunsargu apmācību procesa īstenotājiem un instruktoriem.

Tāpat likumprojektā tika ietverts deleģējums Ministru kabinetam izstrādāt kārtību par drošības prasībām Jaunsardzes nodarbībās un pasākumos. Tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā augstos drošības standartus, kādi izvirzāmi bērnu un jauniešu izglītošanai valsts aizsardzībā.

“Pēc revīzijas pilnveidota arī jaunsargu apmācību programma un jaunsargu apmācības procesa metodiskā vadība. Valsts kontroles ieteikumu ieviešana vēl turpinās, vērtējot, vai Jaunsardzes centra struktūra ir atbilstoša, lai līdztekus jaunsargu apmācībām īstenotu arī valsts aizsardzības mācību, kas skolās būs obligāta no 2024. gada 1. septembra,” rezumē Valsts kontrolē.

Dalies ar šo ziņu