Liela interese par mācībām jaunatklātajā O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā

Sabiedrība
Sargs.lv
Image
Kalpaka skola
O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners skolas atklāšanā 5.07.2021. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Joprojām notiek aktīva pieteikšanās jaunatklātajā Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā un plānots, ka uzņemšanas otrā kārta – fiziskās sagatavotības testi jauniešiem, kuri vēlas šajā skolā mācīties, tiks kārtoti jau augusta sākumā. Tā intervijā “Sargs.lv” saka kadetu skolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners.

Vērtēs sekmes un fizisko sagatavotību

O. Kalpaka profesionālā vidusskola savās pagaidu mājās - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās – tika atklāta šī gada 5. jūlijā. Lai arī pieteikšanās mācībām sākās līdz ar skolas atklāšanu, vismaz 19 pieteikumi bija atsūtīti jau iepriekš.

13. jūlijā saņemto pieteikumu skaits jau bija 42, no tiem interesi par mācībām jaunajā kadetu skolā izrādījušas arī 13 meitenes.

Lai pieteiktos mācībām, kas izdarāms līdz 30. jūlijam, šobrīd 9. klases absolventiem ir jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma, pievienojot nepieciešamos dokumentus – apliecību par iegūto pamatizglītību un sekmju izrakstu.

Tā kā pirmajā skolas gadā plānots uzņemt 25 audzēkņus, tas nozīmē, ka kandidātiem būs jāiztur atlase. Pirmā kārta ir sekmju izvērtējums, un tālāk kvalificēsies tie jaunieši, kuriem būs augstāka vidējā atzīme, kā arī vērtējums matemātikā, kam jābūt vismaz sešām ballēm.

Image
Kalpaka skola
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Tāpat ar topošajiem skolas audzēkņiem būs jāveic arī psiholoģiskas pārbaudes notiks pārrunas, lai identificētu līdera dotības un noteiktu noturību stresa situācijās, savukārt augusta sākumā plānots fiziskās sagatavotības tests.

Tiem pretendentiem, kuri būs izturējuši fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumus, plānota arī "Eurofit" padziļinātā medicīniskā pārbaude Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centrā. Kā norāda skolas direktors – tā kā kadetu skolas dienas režīms un nodarbību intensitāte atšķirsies no vispārizglītojošās skolas, svarīgi, ka jauniešiem nav veselības problēmas, kas varētu traucēt mācību procesā, radot risku paaugstinātas fiziskās slodzes nodarbībās.

Taču pulkvežleitnants I. Kušners gan uzsver – fiziskās sagatavotības testos tiks vērtēts audzēkņa nākotnes potenciāls. Tas nozīmē, ja visos citos pārbaudījumos jaunietis būs uzrādījis teicamus rezultātus, bet fiziskajos normatīvos bijis nedaudz vājāks, tas tiks vērtēts individuāli, jo fizisko formu vienmēr var uztrenēt. 

Image
Kalpaka skola
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Jau tagad redzu, ka piesakās ļoti spējīgi un spēcīgi jaunieši – ar labiem rezultātiem gan matemātikā, gan sportā. Ir pieteikušies arī sportisti, sporta meistara kandidāti,” viņš saka.

Vispārizglītojošie un profesionālie priekšmeti

Paralēli aktīvs darbs notiek arī profesionālās vidusskolas pedagogu kolektīva komplektēšanā. Jau ziņots, ka daļu vispārizglītojošo mācību priekšmetu pasniegs Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma skolotāji, bet atsevišķos priekšmetos tiks pieaicināti vieslektori no citām mācību iestādēm un dažādu jomu eksperti. Tikmēr profesionālos priekšmetus pasniegs paši NBS pārstāvji – zinoši un pieredzējuši instruktori no dažādām bruņoto spēku vienībām.

Pirmā gada mācību plānā pie profesionālajiem mācību priekšmetiem ir karavīru pamatzināšanu mācība, topogrāfija un orientēšanās, ierindas mācība, lauka kaujas iemaņas, ieroču un šaušanas apmācība, fiziskā sagatavotība, rīta rosme, sabiedrības un cilvēka drošība. Savukārt vispārizglītojošo mācību priekšmetu pamatkursu blokā ir matemātika, fizika, ķīmija, sports, latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, dabaszinības, kultūras pamati, sociālās zinības un vēsture. Turklāt daļu no šiem priekšmetiem būs iespējams apgūt arī kā padziļinātos kursus. Tā kā skolēni nāks no dažādām skolām un viņu zināšanu līmenis var nedaudz atšķirties, tiks realizēts arī izlīdzinošais kurss, lai to vienādotu.

Image
Kalpaka skola
O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners ar aizsardzības ministru A. Pabriku skolas atklāšanā 5.07.2021. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners ar aizsardzības ministru A. Pabriku skolas atklāšanā 5.07.2021. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Pirmais mācību gads kadetiem paredzēts līdzīgs kā jaunajiem karavīriem Kājnieku skolā Alūksnē. Fokuss galvenokārt uz individuālo iemaņu attīstīšanu, lai pakāpeniski ietu uz priekšu. Rītas rosmes būs regulāras jau no paša sākuma, lai jauniešus pieradinātu pie disciplīnas – laicīgi iet gulēt un celties, regulāri sportot, rūpēties par ekipējumu un pildīt dotos uzdevumus,” saka skolas direktors.

Pie tuvākajiem darbiem pulkvežleitnants I. Kušners uzskaita ne tikai gaidāmos uzņemšanas pārbaudījumus un sarunas ar topošajiem audzēkņiem un viņu vecākiem, bet arī attiecību veidošanu ar skolas potenciālajiem sadarbības partneriem. Jau šobrīd esot kontakti ar vairākām līdzīgām kadetu skolām citviet pasaulē, piemēram, Čehijā un ASV.

Jautāts, kā pats I. Kušners jūtas šādas Latvijā līdz šim nebijušas un elitāras mācību iestādes direktora amatā, viņš atbild – tas vienlaikus esot gan liels gods, gan atbildība. Par šo lēmumu viņš uzzinājis jau 2019. gada nogalē, kad arī tika uzsākts darbs pie skolas izveides projekta.

“Īstais gandarījums droši vien būs septembrī, kad pirmais kurss būs nokomplektēts un mācības sākušās. Tad jau vairāk būsim radošajā, ne tik daudz tehniskajā procesā, kā pašlaik. Taču prieks, ka par skolu ir liela sabiedrības interese, jau sagatavošanas procesā bija daudz zvanu gan uz Aizsardzības ministriju, gan Kandavas tehnikumu,” viņš saka.

Liels izaicinājums bijis izprast profesionālās izglītības sistēmu un sastādīt mācību programmu, tajā integrējot militāros priekšmetus, jo līdz šim nekas tāds nebija darīts. Administratīvo jautājumu plānošanā un realizācijā daudz palīdzējuši dažādu Aizsardzības ministrijas departamentu speciālisti, savukārt kā tāds locis svešos ūdeņos skolas komandu droši pavadījis Valsts izglītības satura centrs. Tā darbinieki palīdzējuši gan profesijas standarta, gan mācību programmas izstrādē tā, lai aptvertu visas izglītības standartā noteiktās jomas.

Image
Kalpaka skola
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Pirmos gadus Kalpaka skola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Kursu plānošanā bija jāņem vērā arī vairāki ierobežojumi, jo mācības audzēkņi uzsāk, vēl esot nepilngadīgi. Tas bija svarīgi, plānojot, piemēram, šaušanas apmācību atbilstoši Ieroču aprites likumam,” viņš saka.

Prasīgs, bet cilvēcīgs

Tā kā šī pulkvežleitnantam I. Kušneram ir pirmā pieredze skolas direktora amatā, “Sargs.lv” jautā, kāds direktors viņš būs – bargs vai draudzīgs. Ņemot vērā, ka viņš, iespējams, daudziem jauniešiem un viņu vecākiem būs pirmais cilvēks, kurš radīs priekšstatu par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, direktors saka – galvenais ir nodrošināt audzēkņiem komfortablu mācību procesu un dzīvošanu.

“Disciplīna ir svarīga, bet tajā pašā laikā jābūt arī cilvēcībai. Varbūt citiem ir stereotips, ka armijā viss ir ļoti stingri, tikai jāsoļo un jāskrien vien, taču šai jomai ir jāpieiet visai radoši. Dienests ir interesants, aizraujošs un radošs. Jāattīsta tehniskās zināšanas, darbojoties ar ekipējumu, tajā pašā laikā taktisko uzdevumu veikšanai situācijai jāpieiet radoši, dažreiz pat aktiermāksla noder. Mācību procesā jābūt gan spēles elementiem, gan nopietnai attieksmei,” saka skolas direktors.

Pulkvežleitnants I. Kušners pārliecināts, ka šajā pozīcijā viņam noderēs arī pieredze, ko guvis, no 2015. līdz 2017. gadam esot Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljona komandiera amatā. Arī toreiz bija jāvada cilvēki no dažādām profesijām un ar atšķirīgu dzīves pieredzi, katram bija jāatrod īstā pieeja, lai viņš justos vajadzīgs un motivēts. Līdzīgi būšot arī ar O. Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņiem.

Image
Kalpaka skola
O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners skolas atklāšanā 5.07.2021. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners skolas atklāšanā 5.07.2021. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Būšu prasīgs, bet cilvēcīgs, jo bez tā nevar. Ir grūti būt visur esošam un visu piefiksēt, tāpēc, īpaši mācību sākumā, darbs būs arī instruktoriem, kamēr jaunieši iedzīvojas jaunajā mācību iestādē,” saka pulkvežleitnants, piebilstot, ka dažam varbūt piemirsies, kā ir mācīties klātienē, jo iepriekšējais vairāk nekā gads Covid dēļ aizvadīts mācoties attālināti no mājām.

Viņš arī apzinās, ka 15-16 gadu vecumā pusaudžiem ir t.s. separācijas periods, kad pamazām jaunietis emocionāli attālinās no vecākiem, kļūstot patstāvīgāks.  Līdz ar to viņam kā direktoram pret audzēkņiem ir jābūt vērīgam un saprotošam, taču neaizmirstot arī par dienaskārtību un režīmu.

“Svarīgi arī, lai vecāki atbalsta bērna izvēli mācīties šajā skolā, īpaši sākumposmā. Pēc tam jau pusaudži kļūs patstāvīgāki. Reizēm aizdomājos, kā būs, jo apzinos, ka būs gan klusāki, gan enerģiskāki jaunieši, kuriem varētu būt vēlme mazliet vairāk izrauties. Taču tas viss piederas šim vecumposmam,” saka Kalpaka skolas direktors.

Viņš gan piebilst, ka skolas dienaskārtība būs diezgan intensīva, tāpēc daudz ārpus izklaidēm ārpus mācībām neatlikšot. Tagad pats galvenais, lai epidemioloģiskā situācija valstī septembrī ļauj uzsākt mācības klātienē, jo skolas mācību programma paredz, ka īpaši profesionālie kursi ir apgūstami tikai klātienē.

Direktors gan atklāj, ka daudz nodarbību plānots ārā, līdz ar to tās, visticamāk, varēs organizēt jebkuros apstākļos.

Koordinē skolas darbu pagaidu un nākotnes mājvietā

“Sargs.lv” jau rakstīja, ka pagaidām jaunatklātā kadetu atrodas Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās, taču šī vieta ir tikai pagaidu mājas, kurās skolas audzēkņi mācīsies līdz apmēram 2023. gadam. Ja viss ritēs pēc plāna un remonta darbi būs noslēgušies, tad Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola pārcelsies uz tās īsto mājvietu – Rudbāržu muižu Skrundas novadā.

Lai arī tas notiks tikai pēc dažiem gadiem, skolas direktors ir iesaistīts infrastruktūras attīstības procesos, tai skaitā iepirkumos, infrastruktūras un citu darbu plānošanā Rudbāržos.

Image
Rudbārži
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Var teikt, ka savā ziņā šobrīd tiek veidotas divas skolas – infrastruktūras iekārtošana pagaidu mājās Kandavā un otra Rudbāržos, kur pēc tam atradīsimies pastāvīgi,” viņš saka, piebilstot, ka paralēli jāgatavojas arī skolas un direktora akreditācijai, un jau jāsāk plānot nākamā gada uzņemšana.

Rudbārži par skolas atrašanās vietu izvēlēti gan praktisku, gan simbolisku apsvērumu dēļ.  Pirmkārt, tieši no Rudbāržu muižas 1919. gada 3. martā sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža Oskara Kalpaka vadībā un Rudbāržu muižas ēkā daudzus gadus darbojusies arī Kalpaka vārdā nosauktā pamatskola, vēlāk sākumskola, kas 2018. gadā tika slēgta. Tāpat Skrundas tuvumā atrodas NBS poligons “Mežaine”, ko varēs izmantot arī kadetu apmācībai.

Image
Rudbārži
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai gan viens no vidusskolas mērķiem ir gatavot jauno virsniecības paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nebūs obligātas. Jaunieši pēc absolvēšanas būs ieguvuši tādu izglītību, ka studijas droši varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē Latvijā vai ārvalstīs.

Kadetu skolas audzēkņi ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā. Viņiem tiks nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Aizsardzības ministrijas skatījumā, nākotnē optimālais izglītojamo skaits vienā gadā būtu 50 skolēni, bet skolēnu skaits klasē - ne vairāk par 25.

Image
Rudbārži
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Rudbāržu muižas ēka, kurā nākotnē atradīsies Kalpaka vidusskola. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Pēc O. Kalpaka profesionālās vidusskolas pabeigšanas tās absolventi iegūs jaunākā militārā instruktora profesiju.

Pieteikšanās mācībām ilgs līdz 30. jūlijam. Plašāka informācija par Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu, ikdienu un skolēnu uzņemšanu atrodama Aizsardzības ministrijas mājaslapā: https://www.mod.gov.lv/kalpakaskola.  

Dalies ar šo ziņu