Atklāta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola; sākusies arī pieteikšanās mācībām

Izglītība
Sargs.lv
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: Aizsardzības ministrs A. Pabriks ar Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktoru pltn. I. Kušneru atklāj jauno kadetu skolu. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Pulkveža Oskara Kalpaka vārdā nosauktā profesionālā vidusskola sagatavos Nacionālo bruņoto spēku topošo jauno virsnieku eliti, tā, atklājot jauno mācību iestādi, saka aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Ministrs uzsver – pat, ja jaunietis pēc skolas absolvēšanas izvēlēsies neturpināt militāro karjeru, arī civilajā dzīvē viņš būs labāk sagatavots dažādām krīzes situācijām, jo viņa izglītības bāzi veidos gan eksaktās un militārās zināšanas, gan reālas prasmes, tai skaitā arī lauka kaujas iemaņas.

Kā uzsver aizsardzības ministrs, šī gada 5. jūlijs ir nozīmīga diena Latvijas un arī Nacionālo bruņoto spēku vēsturē – tiek atklāta Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola jeb kadetu skola, kāda mūsu valstī iepriekš nav bijusi.

Image
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Skolas sniegtā izglītība būs atbilstoša tām vajadzībām, kas šobrīd ir Latvijas bruņotajos spēkos un Aizsardzības ministrijā, bet ne tikai! Pēc skolas absolvēšanas jaunieši būs ne vien labi izglītoti, bet arī patriotiski pilsoņi un, cerams, ka lielākā daļa arī turpinās militāro karjeru, studējot Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Pat, ja nē, absolventiem būs lielāka izpratne, kas ir vajadzīgs Latvijas aizsardzībai un drošībai, un tas var palīdzēt, strādājot, piemēram, pašmāju aizsardzības industrijā,” atklājot jauno profesionālo militāro mācību iestādi, saka A. Pabriks.

Pagaidām jaunatklātās kadetu skolas nosaukuma plāksne novietota blakus Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma plāksnītei, taču šī vieta ir tikai pagaidu mājas, kurās skolas audzēkņi mācīsies līdz apmēram 2023. gadam. Ja viss ritēs pēc plāna un remonta darbi būs noslēgušies, tad Pulkveža O. Kalpaka vidusskola pārcelsies uz tās īsto mājvietu – Rudbāržu muižu Skrundas novadā.

Image
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola pagaidu mājvietā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ēkā. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
O. Kalpaka profesionālā vidusskola pagaidu mājvietā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ēkā. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Kā atzīst A. Pabriks, Rudbārži kadetu skolai nav izvēlēta nejauši – tā ir ne tikai viena no Latvijas vēsturiskajām celtnēm, bet arī ļoti simboliska ēka, kurā pulkvedis O. Kalpaks reiz pieņēma svarīgo lēmumu cīnīties par brīvu un demokrātisku Latviju.  “Esošā aura jaunajiem kadetiem palīdzēs smelties spēku un enerģiju,” viņš saka.

No šodienas, 5. jūlija arī sākusies skolēnu uzņemšana jaunajā izglītības iestādē, kas ilgs līdz 30. jūlijam, taču Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners atzīst – vismaz 19 pieteikumi no 9. klases absolventiem saņemti jau pirms termiņa.

Topošo audzēkņu atlasē galvenokārt tiks ņemti vērā divi kritēriji – labas sekmes matemātikā, ar vidējo atzīmi vismaz 6 balles, kā arī fiziskā sagatavotība, lai turpmāko četru gadu laikā, ko jaunietis pavadīs kadetu skolā, to būtu iespējams attīstīt līdz Nacionālo bruņoto spēku standartiem.

Jaunajā mācību iestādē paralēli vispārizglītojošajai sadaļai liels uzsvars būs uz eksaktajiem priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju, savukārt profesionālajā sadaļā būs tādi priekšmeti kā militārā psiholoģija un vadība, ieroču uzbūve, taktika, ierindas mācība un daudzi citi. Lai to visu pilnvērtīgi apgūtu, plānots, ka lielākā daļa nodarbību notiks ārā, tai skaitā arī netālu esošajā NBS poligonā “Mežaine”, kas atrodas Skrundā. Tāpat mācību procesā plānots iesaistīt arī Zemessardzes vienības un arī atvaļinātos karavīrus, kuri audzēkņiem varētu sniegt pieredzē balstītas zināšanas.
Image
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: No kreisās: pltn. I. Kušnets, A. Pabriks, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Rozentāle. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
No kreisās: pltn. I. Kušners, aizsardzības ministrs A. Pabriks un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Rozentāle. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Šobrīd tiek komplektēts arī jaunās profesionālās vidusskolas skolotāju kolektīvs, taču pirmie gadi, kā ikvienā jaunā iestādē vai uzņēmumā, varētu būs neliels izaicinājums. Plānots, ka daļu vispārizglītojošo priekšmetu kadetiem pasniegs Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma skolotāji, tāpat atsevišķos priekšmetos tiks pieaicināti vieslektori no citām mācību iestādēm.

Lai arī kadetu skolas audzēkņi atradīsies vienā ēkā un dienesta viesnīcā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņiem, pulkvežleitnants I. Kušners atzīst, ka viņu dienas režīms būs atšķirīgs – daudz līdzīgāks tam, kas jaunajiem karavīriem militārās pamatapmācības laikā.

“Diena sāksies ar rīta rosmi, telpu sakārtošana un sevis savešana kārtībā, kam sekos nodarbības – vai nu teorētiskās nodarbības vispārizglītojošajos priekšmetos, vai praktiskās nodarbības poligonā “Mežaine”, vai orientēšanās netālu esošajā apvidū."
kadetu skola
Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors
pulkvežleitnants Intars Kušners

Viņš stāsta, ka pēc Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas absolvēšanas jaunietis iegūs profesiju – jaunākais militārais instruktors, līdz ar to, piemēram, studējot tālāk Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, jau tiks ieskaitīts kadetu sagatavošanas posms. Pats galvenais ieguvums – jaunietis jau vidusskolā zinās, kurš NBS spēku veids – Sauszemes, Jūras vai Gaisa spēki – viņu visvairāk interesē.

Pirmajā mācību gadā konkursa kārtībā profesionālajā vidusskolā tiks uzņemti 25 audzēkņi, piedāvājot iegūt vispārējo vidējo izglītību ar papildu inženierzinātņu priekšmetiem, angļu valodu, fizisko sagatavotību un militāro mācību. Mācībās uzsvars tiks likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu.
Image
kadetu skola
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai gan viens no Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mērķiem ir gatavot jauno virsniecības paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nebūs obligātas, izglītība būs atbilstoša arī studijām ikvienā citā Latvijas un arī ārvalstu augstskolā.

Ņemot vērā, ka  mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Paredzēts, ka izglītojamie ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā. Audzēkņiem tiks nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Jauno mācību iestādi tās pagaidu mājās Kandavā iesvētīja Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics, atzīstot - ja pats būtu 9. klases absolvents, noteikti izvēlētos šeit mācīties.

Image
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas plāksni iesvēta Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas plāksni iesvēta Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics. Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Pirmais latviešu bruņoto vienību komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks balstīja savu gribu kādā pamatā, šis viņa dzīves un vērtību pamats bija pārlaicīgs. Par to Kristus saka – ja mēs uz šāda pamata būvējam savu dzīves ēku, tā pastāvēs arī dažādās vētrās, pārbaudījumos un izaicinājumos. Taču svarīgākais katram latvietim ir apzināties savas dzīves pamatu,” viņš saka.
Image
Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Plānots, ka vidusskolas mācību process Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās notiks līdz 2023. gadam. Līdz tam laikam iecerēts pabeigt renovācijas darbus Rudbāržu muižā, kur Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola atradīsies pastāvīgi.

Pēc skolas direktora I. Kušnera teiktā – pirmais mācību gads vienai klasei, ieskaitot īres, ēdināšanas u.c. izmaksas, kā arī pedagogu atalgojumu, izmaksās ap 300 000 eiro gadā. Pēcāk Rudbāržos, kad kadetu skola jau strādās ar pilnu jaudu un būs sasniegusi maksimālo kapacitāti – 200 audzēkņu – izmaksas tiek lēstas ap divarpus līdz trīs miljoniem eiro gadā.

Plašāka informācija par Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu, ikdienu un skolēnu uzņemšanu atrodama Aizsardzības ministrijas mājaslapā: https://www.mod.gov.lv/kalpakaskola.

Dalies ar šo ziņu