Valdība atbalsta finansējuma pārdali valsts aizsardzības mācības ieviešanai

Nozares politika
Sargs.lv
VAM nometnes jaunieši
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Otrdien, 13. februārī, Ministru kabinets atbalstīja apropriācijas pārdali Aizsardzības ministrijas budžetā 2 226 977 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības ieviešanai nepieciešamo amata vietu izveidi Jaunsardzes centrā.

Apropriācijas pārdale tiek veikta Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets apstiprināja 84 papildus finansētu amata pozīciju izveidi Jaunsardzes centrā, lai varētu pilnvērtīgi uzsākt valsts aizsardzības mācības obligātā priekšmeta īstenošanu visās Latvijas izglītības iestādēs no 2024. gada 1. septembra un nodrošinātu Jaunsardzes interešu izglītības realizāciju.

Šobrīd, 2023./2024. mācību gadā, valsts aizsardzības mācība veiksmīgi tiek īstenota 182 izglītības iestādēs, aptverot vairāk nekā 15 500 valsts aizsardzības mācības izglītojamo, savukārt Jaunsardzes centra kustībā “Jaunsardze” ir iesaistījušies vairāk nekā 8 500 jaunsargu.

Dalies ar šo ziņu