Politiķi vienojas valsts aizsardzības mācībai atvēlēt 112 mācību stundas

Nozares politika
Sargs.lv
VAM nometnes dalībnieki
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Jau no nākamā gada visu Latvijas vispārējo un profesionālo vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem būs obligāti jāapgūst 112 mācību stundu priekšmets - “Valsts aizsardzības mācība”. Mācību stundu skaits noteikts atbilstoši Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē panāktajai politiskajai vienošanās starp Aizsardzības un Izglītības un zinātnes ministrijas vadību.

Saeimas Aizsardzības komisijas deputāti tālākai izskatīšanai Saeimā virzīja Jaunsardzes centra izstrādāto plānu par VAM iekļaušanu vispārējā vidējā izglītības standartā. Tas paredz, ka VAM apguvei skolās tiks atvēlēta viena pilna mācību diena reizi mēnesī, izņemot septembri un janvāri.

Vispārējās vidējās izglītības iestādēs VAM mācību programmu 10. un 11. klases jaunieši gada laikā apgūs 56 mācību stundu ietvaros. Tie skolnieki, kuriem būs radusies padziļināta interese par šo priekšmetu, pēc otrā mācību gada varēs apmeklēt Jaunsardzes centra rīkoto VAM praktisko nometni 23 dienu nometni jūlijā un augustā, kuras laikā skolā apgūtās zināšanas varēs nostiprināt praktiskos vingrinājumos lauka apstākļos.

Image
VAM nometne poligonā "Lāčusils" šī gada augustā
VAM nometne poligonā "Lāčusils" šī gada jūlijā. Foto: Jaunsardzes centrs

Savukārt profesionālajās vidējās izglītības iestādēs, tiks ņemta vērā tehnikumu mācību specifika, realizējot VAM programmas apguvi 1. un 2.  vai 2. un 3. kursā. Arī tehnikumu audzēkņiem katrā no mācību gadiem VAM priekšmeta apguvei būs atvēlēta viena mācību diena vienu reizi mēnesī, izņemot septembri un janvāri. Tas nozīmē, ka kopā katrā mācību gada laikā apgūstot 56 mācību stundas.

Arī profesionālo vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja doties uz 23 dienu garo VAM vasaras nometni, savukārt 3. vai 4. kursa studentiem būs papildu iespēja doties praksē Nacionālajos bruņotajos spēkos.

VAM tiks sadalīta trīs moduļos. Pirmajā modulī jaunieši sešās mācību stundās uzzinās par pilsonisko aktivitāti valsts drošības kontekstā. Otrajā modulī divās mācību stundās tiks nostiprinātas zināšanas par noturību krīzes situācijās -  kā nepakļauties un nesadarboties ar iebrucēju un kā nodrošināt visaptveroši valsts aizsardzību.

Image
VAM nometne Mežainē šī gada jūlijā
VAM nometne Mežainē šī gada jūlijā. Foto: Jaunsardzes centrs

Savukārt trešajā modulī 104 mācību stundu ietvarā audzēkņi apgūs valsts aizsardzības iemaņas, kas paredz apgūt ierindas prasmes, sakaru procedūras un kiberdrošību, militāro topogrāfiju un orientēšanos, drošu apiešanos ar ieročiem un šaušanu ar pneimatiskiem ieročiem, kā arī lauku kaujas iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības galvenais mērķis ir veidot aktīvu un rīkoties spējīgu Latvijas iedzīvotāju, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi un līdzcilvēkus, kā arī Latviju krīzes gadījumā. Plānots, ka VAM veicinās arī skolēnu interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Pagaidām VAM ir brīvprātīgs priekšmets, kuru savās mācību iestādēs ir iekļāvušas 186 izglītības iestādes visā Latvijā. No nākamā mācību gada VAM kļūs par obligātu priekšmetu.

Dalies ar šo ziņu