Valsts aizsardzības mācības pilotprojektā iesaistīto skolu direktori šo pieredzi vērtē atzinīgi

Nozares politika
Sargs.lv
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs

Valsts aizsardzības mācība (VAM) kā izvēles priekšmets šobrīd tiek īstenota 68 Latvijas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs, taču 13 skolas bija tie celmlauži, kuri pilotprojektā iesaistījās no pašiem tā pirmsākumiem – jau 2018. gadā, un šo mācību priekšmetu skolas kopējā stundu plānā integrējuši joprojām. Pateicībā par sadarbību projekta īstenošanā, kas veicina jauniešu patriotisko audzināšanu un izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks šo 13 skolu direktoriem pasniedza arī Aizsardzības ministrijas goda rakstu.

Uzrunājot vidējās izglītības iestāžu vadītājus, kuri savā ziņā bija kā “izmēģinājuma trusīši”, piekrītot skolas dalībai valsts aizsardzības mācības pilotprojektā jau kopš tā pirmsākumiem 2018. gadā, aizsardzības ministrs Artis Pabriks norāda – šo divu gadu laikā valsts aizsardzības mācība vairumā izglītības iestāžu ir guvusi augstu skolēnu interesi. Tas apliecina jaunās paaudzes izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu, kā arī savu lomu šo vērtību aizsargāšanā.

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Esmu pārliecināts, ka pilotprojekta laikā gūtās atziņas sniegs būtisku ieguldījumu jauniešu izglītošanā, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus,” uzsver Artis Pabriks.

Viņš piebilst – pat, ja jaunieši savu nākotni nesaistīs ar militāro jomu, viņi pēc valsts aizsardzības mācības programmas apgūšanas būs daudz noturīgāki arī pret dažādām ikdienišķām krīzēm, kā arī padziļinātāk apguvuši Latvijas vēstures un patriotiskās audzināšanas jautājumus un pilnveidojuši savu fizisko sagatavotību.

“Sargs.” jau rakstīja, ka valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 13 Latvijas skolās. Viena no tādām ir arī Kalnu vidusskola Saldus novada Nīgrandē, kas brīvprātīgi dalību projektā turpina joprojām.

Skolas direktore Ineta Gangnusa atzīst – lai arī šī mācību priekšmeta integrēšana skolas kopējā stundu plānā sākumā bijis izaicinājums, viss esot atkarīgs no skolas izvirzītajām prioritātēm.

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Ja skaidri redzama vīzija, tad arī plānošanas darbs tam tiek pakārtots. Mūsu skolā valsts aizsardzības mācība un arī Jaunsardzes kustība ir bijusi prioritāte – sava veida niša un atpazīstamība, ar ko mēs atšķiramies no citām vidusskolām, un jauniešu vēlme iesaistīties ir liela,” viņa norāda.

Kā iepriekš “Sargs.lv” vēstīja, senas Jaunsardzes tradīcijas ir arī Jelgavas novadā esošajā Kalnciema vidusskolā, uz kuru skolēni mācīties pārnākot pat no citām skolām tāpēc vien, ka šeit tiek īstenota valsts aizsardzības mācība.

Arī citu pilotprojektā visilgāk iesaistīto vidusskolu direktori atzīst – tie skolēni, kuri ārpus stundām darbojas interešu izglītības pulciņā Jaunsardzē, kā arī tie, kuri izvēlējušies apgūt valsts aizsardzības mācību, kļūst disciplinētāki, uzlabojas viņu uzvedība, aug pašapziņa Turklāt jaunāko klašu skolēni uz viņiem skatoties ar zināmu pietāti, kā uz paraugu, kam gribas līdzināties. Zīmīgi, ka šo priekšmetu labprāt apgūst arī meitenes.
Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Vēl novērots, ka skolās, kurās senas Jaunsardzes tradīcijas, vairāk skolēnu iesaistās arī valsts aizsardzības mācībā, jo jaunsargi aģitē savus draugus izvēlēties apgūt šo priekšmetu.

Vislabāk skolēniem valsts aizsardzības mācībā patīkot praktiskās nodarbības lauka apstākļos, piemēram, orientēšanās, atzīst Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens. Taču jaunieši atzinīgi vērtē arī dažādu ekspertu vieslekcijas, kuras notiek mācību priekšmeta ietvaros, kā arī mācību materiālo bāzi, jo Jaunsardzes centrs VAM pasniedzēju ir nodrošinājis ar visu priekšmeta īstenošanai nepieciešamo – kompasiem, kartēm, militārajiem formas tērpiem.

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs informē – arī nākotnē plānots saglabāt modeli, ka praktiskās nodarbības aizņem lielāko laika daļu. Sākumā tiek izstāstīta teorija, un tad skolēni dodas ārā jau zināšanas pielietot praksē.  

Šobrīd valsts aizsardzības mācība kā izvēles priekšmets tiek īstenota jau 68 vispārizglītojošās skolās, kurās to var apgūt 10. un 11. klašu audzēkņi.

Tāpat VAM programmā iesaistītajiem skolēniem vasarā ir iespēja piedalīties arī īpašās valsts aizsardzības nometnēs, kuras organizē Jaunsardzes centrs. To laikā jaunieši uzlabo un nostiprina dažādas teorētiskās un praktiskās iemaņas, piemēram, orientēšanās un izdzīvošanas prasmes dabā, attīsta analītisko domāšanu un pilnveido līdera dotības, izzina svarīgākos Latvijas vēstures notikumus, piemēram, Neatkarības kara vēsturi, iepazīstot ar nozīmīgām cīņām saistītas vietas.

Šovasar Nacionālo bruņoto spēku poligonā “Lāčusils” norisinājās divas šādas nometnes – katrai klašu grupai atsevišķi.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā. 

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Jau ziņots, ka no 2024. gada valsts aizsardzības mācība plānota kā obligāts mācību priekšmets visās valsts vidējās izglītības iestādēs. Šobrīd valsts aizsardzības mācību pasniedz jaunsargu instruktori, taču par šī priekšmeta skolotāju var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu.

Lai nodrošinātu nepieciešamo valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) pat izsludināja papildu studentu uzņemšanu nepilna laika neklātienes studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”, kas nodrošina sporta skolotāja kvalifikāciju un vienlaicīgi piedāvā arī elastīgu pāreju valsts aizsardzības mācības skolotāja kompetenču apguvē.

Plānots, ka LSPA līdz 2024. gadam kopumā varētu sagatavot  250 valsts aizsardzības mācības skolotāju.

Dalies ar šo ziņu