Valsts aizsardzības mācības pilotprojekts skolās – veiksmīgs

Izglītība
Sargs.lv
valsts aizsardzības mācība, nometne
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Jau divus mācību gadus vairākās Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. un 11. klasēs kā izvēles priekšmetu jaunieši var apgūt valsts aizsardzības mācību. Pagaidām tas ir tikai pilotprojekts, kurā šīs skolas pieteikušās brīvprātīgi. Taču jau no 2024. gada plānots, ka valsts aizsardzības mācība skolu programmās būs obligāts mācību priekšmets.

2018. gada septembrī, kad tika uzsākts valsts aizsardzības mācības pilotprojekts, to kā izvēles priekšmetu varēja apgūt vispārizglītojošo vidusskolu 10. klašu skolēni un profesionālo vidusskolu 2. kursa audzēkņi kopumā 13 Latvijas izglītības iestādēs.

Šajā mācību gadā skolu skaits sasniedzis jau 53, un to kā izvēles priekšmetu šogad mācās jau 1018 skolēnu, salīdzinot ar 162 pirmajā pilotprojekta gadā. Savukārt pasniedzēju – Jaunsardzes centra jaunsargu instruktoru skaits šogad ir 43 iepretim 13 jaunsargu instruktoriem 2018./2019. mācību gadā.

Lai jaunsargu instruktori varētu mācīt valsts aizsardzības mācību, viņu apmācībā piedalījās gan Jaunsardzes, gan Nacionālās aizsardzības akadēmijas mācībspēki. Savukārt, lai skolu audzēkņiem sniegtu pilnvērtīgu tēmas saturu  par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, tika noslēgts līgums par sadarbību ar biedrību “Pilsoniskā alianse”, tās pārstāvjus pieaicinot vieslektoru statusā.

Valsts aizsardzības mācību priekšmeta ietvaros 2019. gada jūnijā notika pirmā nometne, kurā piedalījās 67 skolēni no pilotprojektā iesaistītajām 13 Latvijas skolām. Nometne notika Nacionālo bruņoto spēku poligonā “Lāčusils” Alūksnes novadā. Tās laikā jaunieši praktiski pielietoja valsts aizsardzības mācībā apgūtās teorētiskās zināšanas un uzlaboja arī lauka kaujas un šaušanas iemaņas. 

valsts aizsardzības mācība, nometne, Mārtiņš Staķis

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis apmeklē pirmo valsts aizsardzības mācības nometni 2018. gada vasarā. Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Plānots, ka 2020. mācību gadā notiks jau trīs praktiskās valsts aizsardzības mācības nometnes – viena tiks organizēta pirmā pilotprojekta gadā iesaistīto 13 skolu jauniešiem, kuri šogad mācās jau 11. klasē, savukārt pārējās nometnes 10. klašu skolēniem no mācību iestādēm, kuras pilotprojektam pievienojās šajā mācību gadā.  Nometnes notiks turpat, bruņoto spēku poligonā “Lāčusils” Alūksnes novadā, un kopējais dalībnieku skaits plānots ap 200 skolēniem. Nometnes instruktoru pulkam tiks piesaistīti vairāki Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, un apmācības plānotas skaitliski apjomīgākas nekā pērn.

Izvērtējot pilotprojekta gaitu, Jaunsardzes Plānošanas nodaļas vadītāja kapteine Ilze Leimane informēja, ka no projektā iesaistītajām skolām dzirdamas labas atsauksmes.

Skolu galvenais izaicinājums abos pilotprojekta gados bijis – kā šo mācību priekšmetu integrēt skolas kopējā stundu plānā. Tā kā šis pagaidām ir izvēles mācību priekšmets, jādomā, kā mācību darbu organizēt tiem jauniešiem, kuri šo priekšmetu neapgūst. Bet to katra skola izvērtē atsevišķi.

Piemēram, Kalnciema vidusskolai, kurā šoruden viesojās arī portāls “Sargs.lv”, šādu problēmu nav. Tā kā skolā jau ir senas Jaunsardzes tradīcijas, tajā mācās ļoti daudz jaunsargu. Arī visi 10. klases skolēni, kuri šogad apgūst valsts aizsardzības mācību, ir jaunsargi.

Jau ziņots, ka 2018. gada jūnijā Saeimas deputāti atbalstīja valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu no 2024. gada.

Lai sagatavotu valsts aizsardzības mācības pasniedzējus, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija turpina darbu, lai jaunajā sporta skolotāju augstākās izglītības saturā integrētu arī valsts aizsardzības mācības pasniegšanai nepieciešamās kompetences. Plānots, ka 2020. gadā būs izveidota un licencēta jauna studiju programma "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība". Pabeidzot šo programmu, absolventi iegūs skolotāja kvalifikāciju un būs sagatavoti skolā pasniegt gan sporta nodarbības, gan valsts aizsardzības mācību.

Dalies ar šo ziņu