Noslēdzas šovasar pirmā valsts aizsardzības mācības nometne 10. klašu skolēniem

Jaunsardze
Sargs.lv
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs

12. jūlijā NBS poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā noslēdzās šovasar pirmā valsts aizsardzības mācības (VAM)  nometne 10. klašu skolēniem. Nometni organizē Jaunsardzes centrs, un dalība tajā ir atvērta visiem vidusskolēniem, kuri savā skolā kā izvēles priekšmetu apgūst valsts aizsardzības mācību. Nometnes noslēgumu apmeklēja arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks, uzrunā jauniešiem uzsverot – pat, ja viņi savu dzīvi nesaistīs ar militāro jomu, valsts aizsardzības mācībā gūtās un nometnē nostiprinātās zināšanas viņiem noderēs vienmēr.

74 dažādu Latvijas skolu 10. klašu skolēni nostājušies ierindā, lai sveicinātu aizsardzības ministru Arti Pabriku, līdz ar to arī  oficiāli noslēdzot šovasar pirmo valsts aizsardzības mācības nometni, kas NBS poligonā “Lāčusils” Alūksnes novadā norisinājās no 2. līdz 12. jūlijam.

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Lai arī līdzīga nometne organizēta jau pērn, A. Pabriks šos jauniešus tik un tā sauc par celmlaužiem, jo viņi nāk no skolām, kuras brīvprātīgi ieviesušas valsts aizsardzības mācību, tādējādi jauniešiem dodot iespēju padziļināti apgūt gan Latvijas vēstures zināšanas, gan stiprināt patriotismu un pilsonisko apziņu.

“Valsts aizsardzības mācība ir moderna atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem. Mēs gribam, lai šie jaunieši būtu nākotnes sabiedrības līderi, lai viņi būtu labāk izglītoti ne tikai vēstures jautājumos, bet arī gūtu līderības prasmes. Tāpat svarīgas ir militārās pamatzināšanas, jo viņi būs apmācīti dažādiem iespējamiem dzīves negadījumiem. Ceru, ka daļa no viņiem vēlāk iestāties vai nu Zemessardzē, vai profesionālajā militārajā dienestā. Bet pat, ja viņi to nedarīs, jebkurā gadījumā viņi būs daudz labāk sagatavoti arī vadīt Latvijas valsti, un tas ir mūsu galvenais uzdevums."
Artis Pabriks
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Nometnes dalībniekiem šo desmit dienu laikā ir iespēja uzlabot un nostiprināt dažādas teorētiskās un praktiskās iemaņas, piemēram, orientēšanās un izdzīvošanas prasmes dabā. Tāpat jaunieši piedalās arī komandas saliedēšanās aktivitātēs, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu analītisko domāšanu un pilnveidot līdera dotības. Nometnes laikā skolēni arī analizē demokrātijas principus un attīsta pilsoniskās līdzdalības prasmes, kā arī izzina svarīgākos Latvijas vēstures notikumus, piemēram, Neatkarības kara vēsturi, iepazīstot ar nozīmīgām cīņām saistītas vietas.

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Ar vienu no nometnes dalībniecēm Signiju Zandovsku portāls “Sargs.lv” jau ticies iepriekš, 2019. gada rudenī viesojoties Kalnciema vidusskolā. Tā ir viena Latvijas skolām, kurās jauniešiem jau šobrīd ir iespēja brīvprātīgi apgūt valsts aizsardzības mācību. Toreiz Signija, kura paralēli ir arī jaunsargs, stāstīja, ka visvairāk patīk tieši āra aktivitātes – orientēšanās un dažādu uzdevumu veikšana lauka apstākļos. Viņa dalībai nometnē pieteikusies, jo vēlējusies pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, ko viena gada laikā paspējusi apgūt valsts aizsardzības mācības ietvaros skolā.

“Skolā valsts aizsardzības mācībā ļoti daudz mācījāmies topogrāfiju, kā arī ierindas mācību un lauka kaujas iemaņas. Grūtākie bija pēdējie mēneši, kad Covid-19 dēļ viss bija jāapgūst pašai mājās pie datora. Tagad, atbraucot uz nometni, lasīto jāatceras un jāmēģina veikt praktiski. Taču mums šeit ir ļoti zinoši instruktori, kuri palīdzēja un visu izskaidroja.”
valsts aizsardzības mācības nometne
nometnes dalībniece
Signija Zandovksa

Savukārt Izabella Mihailova nometnē piedalās, jo vēlas gūt pēc iespējas vairāk ar militāro jomu saistītu zināšanu. “Skolā, sākot mācīties valsts aizsardzības mācību, sapratu, ka šī joma mani interesē, vēlos dzīvi saistīt vai nu ar profesionālo dienestu, vai policiju. Paralēli mācībām arī gribu iestāties Jaunsardzē. Nometnes laikā jutu – jā, šis ir mans! Ļoti labi noorganizēta nometne, kuras laikā iemācījāmies disciplīnu, uz brīdi varējām sajusties gandrīz kā karavīri, ” stāsta Izabella.

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs
Viens no Jaunsardzes un arī šīs nometnes instruktoriem ir seržants Andris Grīvāns, kura pārziņā nometnes laikā bija ierindas mācība, darbs ar karti, orientēšanās un sakaru apmācība. “Pirmās piecas dienas bija ierindas apmācība, bet nākamo piecu dienu laikā jaunieši mācījās topogrāfiju jeb darbu ar kartēm un sakaru apmācību. [..] Jūtama atšķirība ir starp tiem, kuri ir arī jaunsargi, taču viņi man bija kā atbalsts, jo daudz ko palīdzēja izskaidrot citiem jauniešiem, kuriem nav tik lielas pieredzes. Līdz ar to nometnes laikā apmācībā veiksmīgi iekļāvās visi,” norāda seržants Grīvāns.
Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Nometnes laikā kopā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu jauniešiem bija iespēja apmeklēt arī Valmieras kājnieku pulka pirmo kauju vietas posmā starp Api un Alūksni un šī pulka kritušo karavīru piemiņai veltīto Karvas pieminekli Alūksnes novadā.

Savukārt nometnes noslēgumā skolēni kārtoja pārbaudījumu saskaņā ar valsts aizsardzības mācības programmas prasībām tādās disciplīnās kā ierindas mācība, šaušanas apmācība, orientēšanās, lauka kaujas iemaņas un sakaru apmācība. Veiksmīgi nokārtojot testus, dalībnieki saņēma apliecību par nometnes pabeigšanu.

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Kā stāsta Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vadītāja majore Ilze Leimane, lai arī uzsvars nometnē likts uz praktisko iemaņu nostiprināšanu, vispirms jāatkārto arī teorija. Piemēram, lai tiktu pie šaušanas, pirms tam jāapgūst pareizās darbības ar ieroci un jānokārto tests. Līdzīgi ar orientēšanos, jo nevar jauniešus ielaist mežā bez kartes lasīšanas un kompasa lietošanas zināšanām. Turklāt jauniešu izaugsme šo desmit dienu laikā esot acīmredzama.

“Noslēgumā visi saņēma apliecību par dalību nometnē. Ja viņi atbrauks arī nākamgad, kad būs jau 11. klašu skolēni, tad saņems vēl vienu. Pagaidām gan tas vairāk ir apliecinājums pašam sev par šo zināšanu un prasmju apguvi, bet, iespējams, nākotnē apliecībai varētu būt lielāks svars, piemēram, stājoties kādā no augstskolām,” saka majore Leimane.
valsts aizsardzības mācības nometne
Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vadītāja
majore Ilze Leimane

Šī bija jau otrā nometne, kas tika rīkota skolēniem, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību. Pirmā nometne NBS poligonā “Lāčusils” notika 2019. gada jūnijā. Dalība šajās nometnē ir brīvprātīga un bezmaksas, un tajā var piedalīties ikviens 10. vai 11. klašu audzēknis, kurš savā skolā kā izvēles priekšmetu apgūst valsts aizsardzības mācību.  Turklāt Jaunsardzes centrs nometni organizē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Nākamā Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometne poligonā “Lāčusils” plānota no 25. jūlija līdz 3. augustam, un tajā piedalīsies 11. klašu skolēni, kuri savās skolās mācās valsts aizsardzības mācību. 

“Sargs.lv” jau iepriekš rakstījis, ka 2018. gada septembrī valsts aizsardzības mācības pilotprojekts tika uzsākts 13 Latvijas skolās. Šobrīd valsts aizsardzības mācība pilotprojekta ietvaros tiek īstenota jau 53 Latvijas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādes, un kopumā to apgūst ap 1000 skolēnu. 

Image
valsts aizsardzības mācības nometne
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Savukārt, sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošajā valsts aizsardzībā.

Dalies ar šo ziņu