Norisinās pirmā valsts aizsardzības mācības nometne

Jaunsardze
Sargs.lv
VAM
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

No 3. līdz 12. jūnijam poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā norisinās pirmā Jaunsardzes un informācijas centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometne, kurā piedalās skolēni, kuri valsts aizsardzības mācību skolā apgūst kā izvēles priekšmetu.

Norisinās pirmā valsts aizsardzības mācības nometne

8. jūnijā notika nometnes viesu diena, kurā Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, kā arī skolu un pašvaldību pārstāvji iepazinās ar valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanu.

 “Redzot mācību procesu nometnē, saprotu, ka jaunieši šeit apgūst iemaņas, kādas es apguvu izejot apmācību Zemessardzē. Un tas ir pateicoties tam, ka šeit ir profesionāli un sagatavoti instruktori – gan Zemessardzes, gan profesionālā dienesta karavīri, kuriem ir augsti standarti, augstas prasības, bet tajā pašā laikā viņi ir saprotoši pret skolēniem. Man bija iespēja arī parunāt ar jauniešiem un viens no viņiem teica, ka ir grūti, laika apstākļi ir izaicinājums, bet viņi var izturēt, jo ir aizraujoši. Dzirdot to, man ir patiess lepnums un prieks par viņiem un, protams, par to, ka bērni ir labās rokās,” norādīja Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs M. Staķis.

Jaunsardzes un informācijas centra Plānošanas nodaļas vadītāja kapteine Ilze Leimane uzsvēra, ka nometnes mērķis ir pastiprināt un trenēt intensīvāk prasmes, kuras mācību gada laikā nav iespējams pilnvērtīgi apgūt laika trūkuma vai nepiemērota apvidus dēļ, piemēram, skolas teritorijā nav pietiekama zaļā zona, kurā jauniešiem trenēties. Kapteine I. Leimane norādīja, ka nometnē ir visa nepieciešamā infrastruktūra, pietiekams laiks, kā arī meža apvidus, kur visas prasmes iespējams nostiprināt.

“Nometnē ir trīs lieli mācību bloki – ierindas mācība, topogrāfija un sakaru apmācība, otrs bloks ir lauka kaujas iemaņas un trešais – ieroču apmācība un šaušanas praktiskās nodarbības. Mums bija arī ekskursija pa Cēsu kaujas vietām, kur pasniedzējs jauniešiem stāstīja, kādas konkrētas darbības tika veiktas katrā kaujas vietā. Kā arī bija valstiskās audzināšanas nodarbības, kuru tēma bija “Septiņi demokrātijas mīti”. Jaunieši ļoti atraktīvi piedalījās un strādāja grupās, veica demokrātijas treniņu ar pašvaldību vēlēšanām, ar savu projektu piedāvāšanu, izvirzīšanu valdei un apstiprināšanu – arī šādi procesi šeit tiek mācīti,” stāstīja kapteine I. Leimane.

Jaunsardzes un informācijas centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometne ir interešu izglītības nometne skolēniem, kuri ir pabeiguši 10. klasi. “Šovasar šī ir pirmā un vienīgā valsts aizsardzības mācības nometne. Nākamajā gadā, kad pievienojušās būs jaunās skolas, plānojam organizēt trīs nometnes – divas 10. klases nometnes un vienu 11. klases nometni,” norādīja kapteine I. Leimane.

Skaistkalnes vidusskolas skolniece Viktorija uzsvēra, ka nometnē viņai vislabāk patīk praktiskās nodarbības, piemēram, darbs ar ieročiem, kur tiek apgūta to uzbūve un pareiza ieroču izmantošana, kā arī iespēja apmainīties pieredzē un iespaidos ar citiem jauniešiem, kuri mācās valsts aizsardzības mācību. Skolniece arī norādīja, ka aktīvi darbojas Jaunsardzē. “Jaunsardzē galvenais, ko esmu iemācījusies – nest savu atbildību. Kad tu uzvelc jaunsarga formu, tas dod tev noteiktu atbildību un pienākumus,” norādīja Viktorija.

“Esmu jau ieguvis pieredzi Jaunsardzē, bet valsts aizsardzības mācība – tā ir iespēja apgūt vairāk. Skolā iegūtās zināšanas valsts aizsardzības mācības klasē ir pamati, nometnē šīs zināšanas tiek nostiprinātas un pilnveidotas. Šeit esmu nostiprinājis zināšanas par ieročiem, kā arī man ļoti patīk lauka kaujas iemaņu  nodarbības. Uzskatu, ka visas šeit iegūtās zināšanas ir noderīgas gan militārajā, gan ikdienas dzīvē,” uzsvēra Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas skolnieks Toms.

“Jau no bērnības interesējos par militāro vidi. Nometnē iegūstu ne vien praktiskās vai teorētiskās zināšanas, bet pieredzi kā tādu, kas noderēs visas dzīves garumā. Darbojos arī Jaunsardzē. Tur apguvu pamatprasmes, kuras pilnveidoju un pastiprināti apguvu valsts aizsardzības mācības klasē, un tālāk jau šeit – valsts aizsardzības mācības nometnē,” stāsta Kalnu vidusskolas audzēknis Andris, “Tas, ka skolās tiek ieviesta valsts aizsardzības mācība ir ļoti labi, jo tiek iemācītas lietas, kuras ir jāprot ikvienam. Piemēram, kādas konkrētas prasmes, kā mezgla uzsiešana, vai jau vispārīgi – kā rīkoties dažādās nestandarta situācijās. Valsts aizsardzības mācībā mēs trenējam ne vien fizisko sagatavotību, bet arī ceļam savu zināšanu līmeni.”

“Ar valsts aizsardzības mācību vēlamies atgriezt to, ka valsts aizsardzība ir katra Latvijas iedzīvotāja lieta. Mērķis nav jauniešus padarīt par profesionālā dienesta karavīriem. Vēlamies, lai caur valsts aizsardzības mācību jaunieši zinātu pamatus un būtu guvuši ieskatu, ko tas nozīmē – aizsargāt savu valsti,” norādīja M. Staķis.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošajā valsts aizsardzībā, tādēļ nometnes laikā skolēni pilnveidos prasmes un iemaņas lauka kaujas, topogrāfijas, orientēšanās apvidū, ieroču un šaušanas apmācībā, kā arī notiks jaunsargu prasmju un iemaņu testēšana saskaņā ar valsts aizsardzības mācības pilotprojekta prasībām.

2018. gada septembrī trīspadsmit Latvijas skolās – Kalnu, Tilžas, Alūksnes, Zemgales, Skaistkalnes, Jaunjelgavas, Raunas, Kalnciema, Balvu profesionālā, Staiceles Sporta profesionālā, Daugavpils 16., Rīgas 28. un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, tika uzsākts valsts aizsardzības mācības pilotprojekts, kuru šobrīd apgūst 134 audzēkņi.

2019. gada septembrī šo projektu plāno īstenot vēl 47 Latvijas skolās un, sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Dalies ar šo ziņu