Latvijas militāro produktu ražotāji mobilizē resursus ražošanas apjomu kāpināšanai un inovācijai

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
DAIF Latvija
Foto: no ASV un Baltijas valstu aizsardzības industrijas dienas Rīgā, 2022. gada oktobris/ Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības industrijas uzņēmumi 2022. gadā bija aktīvi starptautiskajā vidē un lielisks apliecinājums Latvijas drošības un aizsardzības industriju potenciālam, atzīst DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle. Turklāt šajā laikā DAIF Latvija pievienojušies vēl jauni biedri – industrijas uzņēmumi, un interesi sadarboties ar Latviju apliecinājuši arī jauni asociētie biedri – ārvalstu uzņēmumi no Lietuvas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas un Izraēlas. 7. martā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) biedri Latvijas Kara muzejā pulcējas jau uz desmito biedru sapulci, lai novērtētu 2022. gada rezultātus un izvirzītu jaunus mērķus 2023. gadam.

2022. gads sākās ar izaicinājumiem un ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanos, tāpat uzņēmumi joprojām cīnījās ar Covid pandēmijas izraisītajām sekām. Lai apzinātu izejvielu pieejamību, DAIF Latvija biedri gada sākumā aktīvi konsultējās ar Ekonomikas ministriju un citām nozaru asociācijām. Arī Eiropas Savienības līmenī tika meklēti risinājumi, pieņemot Jauno vienotā tirgus ārkārtas palīdzības instrumentu (SMEI) un Kritisko izejvielu likumu.

Taču Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumiem radīja jaunu realitāti - izpratni par apdraudējumu, militāra konflikta iespējamību un pastāvēšanu hibrīdkara apstākļos.

Šobrīd Latvijas sabiedrība un uzņēmēji ir starp Eiropas līderiem palīdzības sniegšanā Ukrainas bruņotajiem spēkiem un civiliedzīvotājiem. Šajā laikā DAIF Latvija apzinājusi biedru piedāvājumus, koordinējusi vairākas iniciatīvas Ukrainas atbalstam, uzsākusi sadarbību ar UKROBORONPROM un sniegusi informāciju labdarības projektu īstenošanai.

Labdarības organizācijas daudziem DAIF Latvija biedriem ir kļuvušas par lielākajiem klientiem 2022. gadā. Vienlaikus jautājumi par aizsardzības industrijas kapacitāti un piegāžu ķēžu drošību ES un NATO tikai aktualizējas. ES un NATO dalībvalstis ir būtiski kāpinājušas ieguldījumu valstu budžetos aizsardzības vajadzībām, lai atjaunotu rezerves un modernizētu sistēmas.

E. Egle norāda, ka Latvijas aizsardzības tehnoloģiju un industriālās bāzes attīstībai nozīmīgi ir veidot atbalstošu rīcībpolitikas plānošanu un normatīvo aktus, tādēļ DAIF Latvija apzināja biedru viedokļus ES fondu plānošanā un regulējumā, Aizsardzības industrijas likuma projektā, jaunās valdības deklarācijā un rīcības plānā, Kiberdrošības stratēģijā u.c. aktuālos jautājumos.

Atklāts un caurspīdīgs mehānisms biedru iesaistei šajā procesā ir DAIF Latvija komitejas un sektorālās darba grupas, kuras organizējam sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. savukārt pieredzes apmaiņai lieliski kalpoja Latvijas Drošības un aizsardzības klastera (DAK) Eksporta, Inovāciju un Produktivitātes domnīcas.

DAIF Latvija īstenotais projekts „Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide” noslēdzās gada nogalē un ar tā rezultātiem var iepazīties ŠEIT. Projektā DAK dalībnieki – mazie un vidējie uzņēmumi – kāpināja savu eksportspēju, ieguva zināšanas, strādājot duālā pielietojuma produktu tirgos, un guva uzticamus kontaktus nākotnes partnerībām ar privāto un akadēmisko sektoru.

2022. gada rudenī DAIF Latvija, pateicoties Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumam, organizēja diskusijas-darbnīcas “Civilmilitārās sadarbības veicināšana reģionos – uzņēmumu darbības nepārtrauktība un iesaiste civilās aizsardzības nodrošināšanā”.

Tajās piedalījās Latvijas drošībā un aizsardzībā ieinteresēto uzņēmumu un atbildīgo nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvji, kā arī valsts drošības un aizsardzības struktūru pārstāvji, kuri iesaistīti Valsts aizsardzības koncepcijas ieviešanā un civilās aizsardzības plānošanā. DAIF Latvija apkopoja galvenos secinājumus no diskusijām un turpinās darbu šajā jomā.

Sadarbībā ar ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā un Aizsardzības ministriju pērn Rīgā organizēti divpusējie pasākumi ar Polijas, Turcijas, ASV, Singapūras, Čehijas un Dānijas aizsardzības un drošības industriju uzņēmumiem. Visplašāk sadarbība norisinājās ar ASV.

DAIF Latvija biedri 2022. gadā bija aktīvi starptautiskajā vidē un lielisks apliecinājums Latvijas drošības un aizsardzības industriju potenciālam bija Latvijas nacionālā stenda izveide nozīmīgajā starptautiskajā aizsardzības un drošības izstādē “Eurosatory”, Parīzē.

Tāpat nozīmīgs pasākums 2022. gadā bija  Latvijas Transatlatiskās organizācijas rīkotā ‘”Rīgas Konference’’, kurā pirmo reizi pašmāju un ārvalstu diplomātiem un lēmumu pieņēmējiem tika demonstrēti DAIF Latvija biedru produkti un vadīta diskusija par publisko-privāto partnerību lomu nacionālajā drošībā.  

Savukārt ‘’Industrijas dienu NBS’’ laikā bija iespējams vērot darbībā lielisku privātā, pētniecības un publiskā sektora sadarbību. ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2022’’ kategorijā “Izglītība” saņēma Rīgas Stradiņa universitāte par RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centru,  Partnerības un Izaugsmes balvas ieguva SIA ‘’Exonicus’’ par VireTS - virtuālās realitātes traumu simulatoru. Inovācijas balvu saņēma SIA ‘’Brasa Defence Systems’’ par “Natrix” bezpilota sauszemes sistēmu, bet SIA ‘’Latvijas Mobilais Telefons’’ saņēma divas balvas - nominācijā ‘’pētniecība’’ par “iMUGS” projektu un nominācijā ‘’Eksports’’ par aizsardzības inovāciju 5G testa vidi Ādažu militārajā bāzē.

Tāpat Latvijas drošības un aizsardzības uzņēmumi aktīvi iekļāvās ES un NATO militāro spēju attīstības procesā, piedaloties NATO Industrijas padomnieku grupas un Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas darbā. DAIF Latvija biedriem bija iespēja iepazīstināt ar saviem sasniegumiem NATO parlamentārās asamblejas dalībniekus, piedalīties NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras (NSPA) Būvniecības un infrastruktūras virtuālajā industrijas dienā un NATO Komunikāciju un informācijas aģentūras (NCIA) pasākumā “Edge” Monsā.

Aizsardzības ministrijas un DAIF Latvija tradicionāli organizētās ‘’Latvijas industrijas dienas NATO un ES’’ Briselē deva iespēju uzņēmumiem sniegt priekšlikumus NATO Inovāciju fonda un NATO Aizsardzības inovāciju akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (DIANA) izstrādātājiem, atzīmējot, ka Latvija pievienojās šīm iniciatīvām NATO 2022. gada samita laikā Madridē.

Tikšanās reizēs ar Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorāta (DEFIS) un Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA) pārstāvjiem tika analizēti Eiropas Aizsardzības fonda rezultāti, nepieciešamie uzlabojumi aizsardzības spēju un industriālās kapacitātes stiprināšanai reģionos.

“Apzināmies, ka izaugsmes potenciālu turpmāk būtiski ietekmēs jaunā regula par Eiropas aizsardzības rūpniecības stiprināšanu ar Kopīgā iepirkuma aktu (EDIRPA). Vēlme būs palielināt mazo-vidējo un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu iesaistīšanos Eiropas rūpnieciskās aizsardzības bāzes attīstībā, dažādojot piegādes ķēdi un nosakot to ieguldījumu par būtisku vērtēšanas kritēriju,” norāda E. Egle.

Jaunā Aizsardzības kopīgā iepirkuma darba grupas (DJPTF) atbalstīs dalībvalstu īstermiņa iepirkumu vajadzību koordināciju, lai stātos pretī jaunajai drošības situācijai. DAIF Latvija turpinās nodrošināt komunikāciju un strukturētu informācijas apmaiņu ar citām ES dalībvalstu aizsardzības industriju organizācijām un lielajiem uzņēmumiem par ES līmeņa iniciatīvām.

Tāpat pēdējā laikā vairāki DAIF Latvija biedri iesaistījušies astoņos Eiropas Aizsardzības fonda konsorcijos. Trijos no projektiem Latvijas dalībnieki ir citu valstu apakšuzņēmēji, bet pieci projekti tieši iesaista Latvijas uzņēmumus un zinātniskās institūcijas.

“Latvijas Mobilais telefons” ir iesaistījies ‘’FAMOUS’’ un ‘’5G COMPAD’’ projektos, bet “Cyber Circle” projektā ‘’SDMMS’’. Atbalstīts ir arī Latvijas Universitātes lāzercentra projekts ‘’ADEQUADE’’ un Rīgas Tehniskās universitātes  projekts ‘’FaRADAI’’.

“Lai mazinātu prasmju plaisu un veicinātu mūžizglītību drošības un aizsardzības nozarēs un industrijās, esam pievienojušies Eiropas aizsardzības prasmju partnerībai, snieguši informāciju jauniešiem un zinātniekiem pētnieciskajā darbā, kā arī nodrošinājuši mentoringu jaunajiem biedriem sākot darbu drošības un aizsardzības tirgos,” pauž DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja.

DAIF Latvija biedri par spīti epidēmijas radītiem izaicinājumiem 2021. gadā sasniedza apgrozījumu 849,22 miljonu eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2020. gadā, peļņu - 54,78 miljonus eiro (5% pieaugums), nomaksājuši nodokļos 109,54 miljonus eiro (9% pieaugums) un nodarbinājuši 6928 darbiniekus (2% pieaugums). Tikmēr Ukrainas kara ietekmi uz biedru finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem varēs izvērtēt 2023. gada otrā pusē.

Iepriekšējā darba cēlienā DAIF Latvija pievienojās arī jauni biedri – “Riot Engineering”, “BAIRONS”, “DEPO projekts”, “Capital”, “L-EKSPRESIS”, “Rīgas Brīvostas pārvalde”, “AriTech”, “EMJ Metāls”, “STREAM DISTRIBUTION”, “ABC software”, “Lightspace Technologies”, “KnK Mefab”, “Asya”, “BK Komunikācijas”, “SEQ”, “Kurzemes Atslēga”, “Hansab”, “VR Cars” un “Sorainen ZAB”. Interesi sadarboties ar Latviju apliecinājuši jauni asociētie biedri – “Aviatema” (Lietuva), “MBDA” (Francija, Lielbritānija, Itālija) un “Israel Aerospace Industries” (Izraēla).

Dalies ar šo ziņu