Apstiprināts ziņojums par VAM ieviešanas rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē

Nozares politika
Sargs.lv
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs

Šodien, 10. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

Ziņojumā secināts, ka, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, valsts aizsardzības mācības (VAM) ieviešana ir uzsākta veiksmīgi un ir turpināma atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, lai no 2024./2025. mācību gada valsts aizsardzības mācību īstenotu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs.

Aizvadītajā mācību gadā valsts aizsardzības mācība kā izvēles interešu izglītības priekšmets tika pasniegts 68 Latvijas skolās, kurās to apguva aptuveni 1900 skolēnu. Jaunsardzes centra veiktie aprēķini liecina, ka izglītojamo skaits valsts aizsardzības mācībā pēc brīvprātīgas izvēles principa turpinās pieaugt līdz 2024. gadam.

Tāpat pēc Valsts aizsardzības mācības nometnes plānots turpināt organizēt vietās, kur ir plānota Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras, tai skaitā. šautuvju, attīstība. Kopumā šādas vietas nākotnē būs piecas – viena Rīgā un pa vienai katrā Latvijas reģionā. Ik vasaru šajās vietās tiks organizētas nometnes valsts aizsardzības mācības pirmā un otrā mācību gada audzēkņiem.

Lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības kā obligāta izglītības priekšmeta īstenošanu visā valstī, kā arī nodrošinātu Jaunsardzes pieejamību visos Latvijas novados, Jaunsardzes centram kopumā nepieciešami 270 jaunsargu instruktori, kā arī papildu administratīvais personāls. Lai šo izaicinājumu pakāpeniski pārvarētu, Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetam apstiprināšanai noteikumu projektu, kas paredz Jaunsardzes centram no aizsardzības budžeta piešķirt papildu līdzekļus nepieciešamā personāla atalgošanai un valsts aizsardzības mācības nometņu rīkošanai.

Plānots, ka no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem Jaunsardzes centram 2022. gadā tiks piešķirti papildu 1 451 787 eiro, 2023. gadā – 2 355 261 eiro, 2024. gadā – 3 021 386 eiro, bet 2025. gadā un turpmāk ik gadu – 3 923 413 eiro.

Jau ziņots, ka valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta trīspadsmit Latvijas skolās. Tās mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Saeima 2020. gada 3. decembrī pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta.

Valsts aizsardzības mācības apgūšana un brīvprātīga iestāšanās Jaunsardzē veicina bērnu fizisko sagatavotību un patriotismu. Taču nedz jaunsargiem, nedz arī valsts aizsardzības mācību apguvušajiem vidusskolēniem pēc programmu absolvēšanas nav obligāti jāsāk militārā karjera, tā ir katra paša jaunieša brīva izvēle.

Dalies ar šo ziņu