Notikušas Zemessardzes un Valmieras novada civilās aizsardzības komisijas mācības “Pilskalns”

Militārās mācības
Sargs.lv
Policija
Foto: Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

19. oktobrī Valmieras novada Brenguļos norisinājās Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas un Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona kopējās mācības "Pilskalns".

Mācības, kas Valmieras novadā norisinājās jau otro reizi, organizēja Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. Tajās piedalījās Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas pārstāvji.

Mācību “Pilskalns” mērķis ir pilnveidot atbildīgo institūciju izpratni par atbildību sadalījumu un praktisko rīcību militāra apdraudējuma gadījumā. Mācību dalībnieki izspēlēja dažādas krīzes situācijas, kurās civilās aizsardzības komisijai bija jāpieņem lēmumi un jānosaka reaģēšanas plāni, lai militāra apdraudējuma gadījumā notiktu savlaicīga un droša civiliedzīvotāju evakuācija, nodrošināt to ar pamatvajadzībām. Tāpat civilās aizsardzības komisijai bija jāplāno atbalsts novada aizsardzības atbalstam – jānodrošina šķērslis 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pieprasītajā vietā un laikā.

Pēc mācību uzdevumu izspēles Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins uzsvēra, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir licis sakārtot procesus, kas līdz šim Latvijai nav bijuši attīstīti, proti, pilnveidot pašvaldību Civilās aizsardzības plānus un vingrināt to realizāciju iespējama militāra apdraudējuma gadījumā. “Valmieras pašvaldība ir spērusi nozīmīgu soli un septembrī apstiprinājusi Civilās aizsardzības plāna pielikumu militāra konflikta gadījumam, kurā aprakstītas komisijas procedūras koordinējot ar civilās aizsardzības pasākumus militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā. Kopējas mācības dod iespēju praksē pārliecināties, kas vēl jāpilnveido, lai visas institūcijas būtu gatavas nodrošināt novada un valsts aizsardzību.” 

Image

“Pateicos Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljonam par vērtīgo pieredzi, kas ļauj mums pilnveidot Civilās aizsardzības plānu, lai tas krīžu gadījumos būtu stūrakmens operatīvai, jēgpilnai rīcībai un sadarbībai starp dažādām institūcijām, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ierasto kārtību. Tā ir mūsu atbildība gūt jaunas prasmes un pieredzi, tādējādi mācības, apskatot dažādas situācijas, plānojot rīcību, saņemot speciālistu ieteikumus, ir vērtīgs atbalsts, ko turpināsim, piedaloties nākamajos mācību posmos,” stāsta Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Starpinstitūciju mācības “Pilskalns” Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā norisinās kopš 2020. gada. Tajās gūtās atziņas liecina, ka kopējas militāro un civilo struktūru mācības ievērojami uzlabo izpratni par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka 2019. gada 8. janvārī Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, kuras mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumos.

Visaptverošā valsts aizsardzība paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību organizēties un pārvarēt krīzes, tādējādi viens no visaptverošās valsts aizsardzības mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Dalies ar šo ziņu