19 jaunsargu instruktori absolvē Instruktora speciālista kursu

Jaunsardze
Sargs.lv
Image
Jaunsardze
Foto: Jaunsardzes centrs

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolā Alūksnē Instruktora speciālista kursu absolvējuši 19 jaunsargu instruktori. Viņu vidū gan tādi, kuriem jau ir pieredze darbā ar jaunsargiem, gan instruktori, kuri nesen izvēlējušies par tādiem kļūt, jo nākotnē vēlas skolā pasniegt arī valsts aizsardzības mācību.

Viens no jaunsargu instruktoriem, kurš Kājnieku skolā Alūksnē tikko pabeidzis Instruktora speciālista kursu, ir 3. novada nodaļas jaunsargu instruktors Ēriks Bukovskis no Ērgļu novada. Viņš darbu Jaunsardzes centrā sācis nesen – 2020. gada decembrī, pirms tam bijis saistīts ar uzņēmējdarbību, sporta pasākumu organizēšanu, bet savulaik skolā bijis arī sporta skolotājs. Tā kā viņam jau ir pedagoģiskā izglītība, lai kļūtu par jaunsargu instruktoru, jāiziet vien instruktoru specifiskā apmācība, kā arī regulāri kvalifikācijas celšanas kursi. Turklāt Ē. Bukovskis skolā varēs pasniegt arī valsts aizsardzības mācību.

Image
Jaunsardze
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs
Vēlmi kļūt par jaunsargu instruktoru viņš pamato ar to, ka vēlas jauniešiem sniegt iespēju kvalitatīvi un vērtīgi pavadīt brīvo laiku. “Dzīvoju salīdzinoši nelielā ciematā, kur bērniem un jauniešiem nav daudz izvēles iespēju, ar ko nodarboties. Liekas, ka jauniešiem pārāk daudz brīvā laika, un gribas viņiem kaut ko vairāk iedot,” jaunās profesijas izvēli skaidro instruktors.

Kājnieku skolā Alūksnē viņš pavadījis sešas nedēļas, jo pabeidzis divus kursus pēc kārtas – Kareivja speciālista pamatkursu, kas ir tikai pirmais solis ceļā uz pilnībā kvalificētu jaunsargu instruktoru, un tam sekojošo Instruktora speciālista kursu. Turklāt to viņš pabeidzis kā labākais kursants. “Es gan nebiju pats jaunākais šajā kursā, jauniešiem varbūt būtu citādas izjūtas, bet, protams, patīkami, ka esmu tā novērtēts,” saka instruktors.

Viņš atzīst – grūtākās bijušas tās sešas nedēļas Kājnieku skolas teritorijā Alūksnē, jo Covid-19 piesardzības pasākumu dēļ kursanti brīvdienās nevarēja braukt mājās un pārsvarā uzturējās bāzē. “Uzreiz no civilās dzīves nokļūt militārajā arī bija sava veida pārbaudījums. Lai arī kursi nebija vienkārši, gan mācību, gan fiziskās sagatavotības ziņā visi tika galā,” viņš atzīst. 

Image
Jaunsardze
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs
Šī kursa priekšnieks Jaunsardzes centra 5. novada nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos štāba virsseržants Aleksandrs Terentjevs stāsta – lielākos izaicinājumus kursantiem sagādājuši divi apmācību bloki – jaunsargu nodarbību sagatavošana un vadīšana, kā arī militārā vadīšana. Lai arī visi kursanti bijuši ļoti centīgi, pēc ieskaišu rezultātiem par labāko šajā kursā atzīts jaunsargu instruktors Ē. Bukovskis.

“Sargs.lv” jau rakstīja, ka marta sākumā Kareivja speciālista pamatkursu NBS Kājnieku skolā Alūksnē absolvēja 14 jaunsargu instruktori. Lielākoties tie bija cilvēki bez iepriekšējas militāras pieredzes, taču ar atbilstošu izglītību un vēlmi nākotnē vadīt jaunsargu nodarbības vai strādāt skolā, mācot valsts aizsardzības mācību. Kareivja speciālista pamatapmācības kursā instruktori apgūst nepieciešamās militārās pamata zināšanas un tādas prasmes un iemaņas kā sakari, ierindas mācība, topogrāfija, šaušana, aizsardzība no mazu iznīcināšanas ieročiem, kā arī tiek trenētas lauka kaujas iemaņas un vispārējā fiziskā sagatavotība.

Savukārt Instruktora speciālista kursā jau padziļināti tiek sniegtas zināšanas tieši jaunsargu nodarbību vadīšanā un sagatavošanā.

Image
Jaunsardze
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs
Jaunsargu instruktori Instruktora speciālista kursa laikā. Foto: Jaunsardzes centrs

Pēc šiem kursiem instruktori specifiskas un padziļinātas zināšanas un prasmes apgūs īpašos Jaunsardzes centra organizētajos kvalifikācijas celšanas kursos, kurus Jaunsardzes centrs parasti organizē vairākas reizes gadā.

Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka jaunsargiem nodarbībās tiek pasniegts kvalitatīvs un vienots mācību saturs, kā arī lai pārliecinātos, ka instruktoriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes vadīt drošas nodarbības jaunsargiem.

Jau ziņots, ka šobrīd valsts aizsardzības mācību skolās, kuras šo priekšmetu skolēniem piedāvā kā izvēles mācību priekšmetu, pasniedz jaunsargu instruktori, kuri jau ieguvuši vai iegūst augstāko izglītību un skolotāja kvalifikāciju. Taču par šī priekšmeta skolotāju var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu.

Image
Jaunsardze
Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Lai nodrošinātu nepieciešamo valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) pat izsludināja papildu studentu uzņemšanu nepilna laika neklātienes studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”, kas nodrošina sporta skolotāja kvalifikāciju un vienlaicīgi piedāvā arī elastīgu pāreju valsts aizsardzības mācības skolotāja kompetenču apguvē.

Jau ziņots, ka valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 14 Latvijas skolās. Patlaban valsts aizsardzības mācību kā izvēles priekšmetu pasniedz 68 Latvijas skolās, kurās to apgūst aptuveni 1900 skolēnu.

Image
Jaunsardze
Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Ja ir vēlme kļūt jaunsargu instruktoru, Jaunsardzes centrs aicina interesentus sūtīt CV un pieteikuma vēstuli uz jc@jc.gov.lv. Pretendentam jābūt gatavam, ka divu gadu laikā ir jāapgūst obligātie mācību kursi un sekmīgi jānokārto arī eksāmens, pēc kura instruktors iegūst sertifikātu.

Vairāk par valsts aizsardzības mācību: https://jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba

Dalies ar šo ziņu