Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai

Jaunsardze
Sargs.lv
Image
Jaunsardzes centra instruktori pasniedz diplomus VAM nometnes dalībniekiem
Foto: Armīns Janiks/ Aizsardzības ministrija

Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai no 2021.gada 1.septembra.

Valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta četrpadsmit Latvijas skolās.

Plānots, ka līdz 2024.gada 31.augustam valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē tiks īstenota kā specializētais kurss – izvēles priekšmets veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, bet no 2024.gada 1.septembra valsts aizsardzības mācības apguve būs obligāta.

Šobrīd sadarbībā ar Jaunsardzes centru valsts aizsardzības mācības priekšmetu īsteno 68 izglītības iestādes visā Latvijā.

Valsts aizsardzības mācības kursa programmu veido trīs paralēli apgūstami moduļi: pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, noturība krīzes situācijās un vadība, valsts aizsardzības iemaņas.

Image
2020. gada vasaras Vasts aizsardzības mācības dalībnieki kopā ar instruktoru/Armīns Janiks
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: 2020. gada vasaras Vasts aizsardzības mācības dalībnieki kopā ar instruktoru/Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Pirmie divi moduļi ir sasaistīts ar Sociālās un pilsoniskās mācību jomas sasniedzamajiem rezultātiem un caurviju prasmēm (piemēram, kritiskā domāšana, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība), savukārt trešais ir valsts aizsardzības prasmju apguves modulis, kurā būtiska nozīme ir saiknei ar sporta un veselības kursā gūtām iemaņām.

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Ikdienā izglītības iestādēs apgūtās zināšanas izglītojamie varēs papildināt valsts aizsardzības mācības vasaras nometnēs, dalība tajās būs brīvprātīga.

 

Valsts aizsardzības mācību programma paredzēta vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kur mācību priekšmetu divus mācību gadus apgūst 10. un 11.klašu skolēni, kā arī  pirmā un otrā vai otrā un trešā kursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.

Valsts aizsardzības mācības apguve tiek finansēta no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem. Šo priekšmetu pasniegs Jaunsardzes centra instruktori.

Jaunsardzes centrs jau šobrīd izstrādā mācību metodiskos materiālus, koordinē un kontrolē mācību procesu, kā arī organizē instruktoru sagatavošanu.

Image
Informatīvais materiāls
Attēls: Jaunsardzes centrs
Attēls: Jaunsardzes centrs

Valsts aizsardzības mācību priekšmets tiek īstenots nodarbību blokā, kurā ietvertas astoņas mācību stundas reizi mēnesī laika periodā no septembra līdz maijam. Savukārt vasarā Valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem tiek piedāvāta bezmaksas 11 dienu praktiskā nometne.

Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties Valsts izsardzības mācībai līdz šā gada 19. februārim, aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē: https://forms.gle/g83bUshJTCj19cEeA

Līdz 2021.gada 12.martam Jaunsardzes centrs sazināsies ar pieteikumu iesniegušajām izglītības iestādēm.

Savukārt, 2021.gada 26.martā Jaunsardzes centrs plāno informatīvu sanāksmi izglītības iestādēm, par ko tiks sniegta atsevišķa informācija.

Papildus informācija par izglītības iestāžu pieteikšanos valsts aizsardzības mācības īstenošanā 2021./2022.mācību gadā Jaunsardzes centra mājas lapā.

Kontaktpersona: Ilze Leimane – Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vadītāja, tālrunis 67335363.

Dalies ar šo ziņu