Kareivja speciālista pamatkursu absolvē 14 jaunsargu instruktori

Jaunsardze
Sargs.lv
Image
Jaunsardze
Foto no Jaunsardzes centra arhīva

Kareivja speciālista pamatkursu NBS Kājnieku skolā Alūksnē absolvējuši 14 jaunsargu instruktori. Lielākoties tie ir cilvēki bez iepriekšējas militāras pieredzes, taču ar atbilstošu izglītību un vēlmi nākotnē vadīt jaunsargu nodarbības vai strādāt skolā, mācot valsts aizsardzības mācību. Kareivja speciālista pamatkurss ir tikai pirmais solis ceļā uz pilnībā kvalificētu jaunsargu instruktoru, jo jau nākamnedēļ apmācāmajiem sāksies otrais etaps – Instruktora speciālista kurss, saka Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos štāba virsseržants Dainis Gudermanis.

Starp 14 Kareivja speciālista pamatkursu absolvējušajiem septiņas ir sievietes, un kursantu iepriekšējā izglītība iegūta dažādās jomās.

Ir vairāki Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studenti, kuri pašlaik studē mācību programmā “Sporta zinātne”, kas nodrošina sporta skolotāja kvalifikāciju un vienlaicīgi piedāvā arī elastīgu pāreju valsts aizsardzības mācības skolotāja kompetenču apguvē, ir vairāki kursanti, kuriem jau ir augstākā izglītība pedagoģijā vai citā specialitātē.

Viena no viņiem ir Jaunsardzes centra instruktore Zane Lindermane, kurai, atšķirībā no citiem kursantiem, jau ir iepriekšēja pieredze un prasmes jaunsargu apmācībā.

Viņa pati savulaik bijusi aktīva Jaunsardzes dalībniece un drīz pēc vidusskolas beigšanas pieteikusies darbā Jaunsardzes centrā kā instruktors, un daudzus kvalifikācijas kursus jau pabeigusi.

Image
Jaunsardze
Instruktori Kareivja speciālista pamatkursā Kājnieku skolā. Foto: Jaunsardzes centrs
Instruktori Kareivja speciālista pamatkursā Kājnieku skolā. Foto: Jaunsardzes centrs

Šobrīd Zane vada nodarbības Tukuma un Engures vienību jaunsargiem un pasniedz arī valsts aizsardzības mācību (VAM) Zemgales vidusskolā Slampē. Taču instruktora kvalifikāciju jāturpina celt, tāpēc arī viņa ir šajā Kareivja speciālista pamatkursā un apņēmusies mācīties tālāk.

Paralēli viņa studē LSPA “Sporta zinātnes” programmā un pēc absolvēšanas būs sporta skolotājs un rekreācijas speciālists. Līdz ar to paralēli darbam Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācības pasniegšanai viņa skolā varēs strādāt arī kā sporta skolotāja.

Ja nebūtu Covid pandēmijas, tad kursanti katru nedēļas nogali varētu doties mājās, taču Covid apstākļos viņi visu kursa laiku dzīvo uz vietas Kājnieku skolā. Tie ir vairāki mēneši prom no mājām.

“Kursa laikā nebija daudz grūtību, instruktori visu saprotami paskaidroja, daloties arī personīgajā militārajā dienesta pieredzē. Man varbūt mazliet vieglāk veicās, jo ar to jau iepriekš biju saskārusies, bet bija interesanti sastrādāties ar jauniem kursantiem un instruktoriem,” saka Zane.

Kā norāda Kareivja speciālista pamatkursa priekšnieks Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos štāba virsseržants Dainis Gudermanis, visi 14 šo kursu absolvējušie instruktori kareivja līmeņa standartu ir izpildījuši.

Image
Jaunsardze
Foto no arhīva. Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto no arhīva. Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Jau 8. martā viņiem sāksies nākamais apmācību etaps – Instruktora speciālista kurss, kurā jau padziļināti tiks sniegtas zināšanas tieši jaunsargu nodarbību vadīšanā un sagatavošanā.

Štāba virsseržants D. Gudermanis atzīst – visi kursanti ir akadēmiski izglītoti, viņiem tikai padziļināti jāapgūst militārā disciplīna, un viņš cer, ka apmācību procesā jaunie instruktori nesalūzīs, viens otru atbalstīs un spēs strādāt komandā.

“Viņi šobrīd kā tādi mazi astoņkājīši, kuri no visām pusēm uzsūc daudzveidīgās jaunās zināšanas, lai pēc tam veiksmīgi varētu mācīt skolēnus gan valsts aizsardzības mācībā, gan jaunsargus Jaunsardzes vienībās,” saka  štāba virsseržants D. Gudermanis.

Kareivja speciālista pamatapmācības kursā jaunie karavīri apgūst nepieciešamās militārās pamata zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu pildīt uzdevumus Nacionālo bruņoto spēku vienībās, tostarp piedaloties militārajās mācībās. Kursa laikā tiek apgūti sakari, ierindas mācība, topogrāfija, šaušana ar triecienšauteni “G36” un pistoli “Glock”, aizsardzība no mazu iznīcināšanas ieročiem, lauka kaujas iemaņas, kā arī trenēta vispārējā fiziskā sagatavotība.

Image
Jaunsardze
Foto no Jaunsardzes centra arhīva
Foto no Jaunsardzes centra arhīva

Pēc šiem kursiem instruktori specifiskas un padziļinātas zināšanas un prasmes apgūs īpašos Jaunsardzes centra organizētajos kvalifikācijas celšanas kursos, kurus Jaunsardzes centrs parasti organizē divreiz gadā.

Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka jaunsargiem nodarbībās tiek pasniegts kvalitatīvs un vienots mācību saturs, kā arī lai pārliecinātos, ka instruktoriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes vadīt drošas nodarbības jaunsargiem.

Šobrīd valsts aizsardzības mācību pasniedz jaunsargu instruktori, kuri ir ieguvuši vai iegūst augstāko izglītību un skolotāja kvalifikāciju, taču par šī priekšmeta skolotāju var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu.

Image
Jaunsardze
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai nodrošinātu nepieciešamo valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) pat izsludināja papildu studentu uzņemšanu nepilna laika neklātienes studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”, kas nodrošina sporta skolotāja kvalifikāciju un vienlaicīgi piedāvā arī elastīgu pāreju valsts aizsardzības mācības skolotāja kompetenču apguvē.

Jau ziņots, ka no 2024. gada valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu 10. un 11. klašu skolēniem, kā arī 1. un 2. vai 2. un 3. kursu audzēkņiem visās valsts vidējās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, iestādēs.

Par jaunsargu instruktoru var kļūt, nosūtot CV un pieteikuma vēstuli uz Jaunsardzes centru - jcatjc [dot] gov [dot] lv. Jābūt gatavam, ka divu gadu laikā ir jāapgūst obligātie mācību kursi un sekmīgi jānokārto eksāmens, pēc kura instruktors iegūst sertifikātu.

Vairāk par valsts aizsardzības mācību: https://jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba

Dalies ar šo ziņu