Aizsardzības ministrija uzsāk kampaņu “Mierīgs, jo gatavs”

Sabiedrība
Sargs.lv
72 stundas
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai veicinātu Latvijas sabiedrības zināšanas par rīcību krīzes situācijās, kā arī sekmētu ieinteresētību par visaptverošu valsts aizsardzību un “72 stundu” konceptu, Aizsardzības ministrija uzsāk informatīvu kampaņu “Mierīgs, jo gatavs”.

Kampaņas laikā Aizsardzības ministrija ar testu, paraugstundu, sociālo eksperimentu un citām aktivitātēm mudinās sabiedrību apgūt no jauna vai atsvaidzināt zināšanu pamatus par rīcību ārkārtas apstākļos, lai dažādās krīzes situācijās spētu adekvāti, racionāli un tālredzīgi plānot savu turpmāko rīcību. Īpašu uzmanību plānots pievērst bērnu un jauniešu auditorijai, kas jau pastarpināti tiek iepazīstināta ar valsts drošības jautājumiem, bet no 2024. gada apgūs valsts aizsardzības mācību vispārējās izglītības ieguves laikā.

“Fundamentāli svarīgi ir veicināt iedzīvotāju izpratni par valsts un katra indivīda lomu potenciālā krīzes situācijā. Zināšanas rada pārliecību, bet pārliecība – mieru un izlēmību. Apziņa par nepieciešamību būt gatavam arī tad, kad nekas neliecina par krīzes situāciju, veicina arī skolēnu personīgo izaugsmi – līderības izpausmes, kritisko un racionālo domāšanu, kā arī spēju atlasīt un analizēt informāciju. Jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības popularitāte jauniešu vidū pierāda, ka viņi ir ieinteresēti sniegt savu ieguldījumu valsts aizsardzības veicināšanā. Tādēļ mēs ar kampaņu atgādināt par to, ka ragavas tik tiešām ir jāgatavo vasarā,” kampaņas mērķi skaidro aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Kampaņas laikā tiks aktualizēti jautājumi par visaptverošu valsts aizsardzību un to saistību ar iedzīvotāju gatavības paaugstināšanu noturībai krīzes situācijās. Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas īpaši kampaņai sagatavotā testā, lai uzzinātu, par kurām jomām šobrīd ir pietiekami zināšanu un kurās tās būtu jāstiprina – 72.sargs.lv.

Latvijā un citās pasaules valstīs krīžu un ārkārtas situāciju pārvarēšanas plāni tiek veidoti, ņemot vērā iedzīvotāju gatavību 72 stundas jeb trīs diennaktis parūpēties par sevi un tuviniekiem, jo atbildīgie dienesti ne vienmēr spēs sniegt palīdzību nekavējoties. Tāpēc ir svarīgi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pilnībā skaidrs rīcības plāns krīzes situācijās. Aizsardzības ministrija aicina iepazīties ar informatīvo digitālo bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, lai sagatavotos ārkārtas apstākļiem – https://www.sargs.lv/lv/buklets-ka-rikoties-krizes-situacija.

Vairāk informācijas par rīcību krīzes situācijās, kā arī iesaisti valsts aizsardzības attīstībā iespējams atrast militāro ziņu portālā www.sargs.lv.

Dalies ar šo ziņu