Aktuāli

Plkv. O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors: Būt pirmajiem ir gan liels gods, gan atbildība

NBS
Sargs.lv
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Ir gods un lepnums būt pirmajiem kursantiem, pasniedzējiem un direktoram, bet vienlaikus tā ir milzīga atbildība, tā, daloties galvenajos secinājumos par pirmo semestri Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, intervijā “Sargs.lv” norāda skolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners. Tāpat kā teju visām Latvijas mācību iestādē, arī Pulkveža O. Kalpaka profesionālajai vidusskolai nācās saskarties ar attālinātā mācību procesa radītajiem izaicinājumiem, kas ietekmēja audzēkņu sekmes eksaktajos priekšmetos, tomēr kopumā jauniešu atzīmes uzlabojušās. Izmainījušies arī paši jaunieši – viņi kļuvuši patstāvīgāki un atbildīgāki. Tikmēr nākošajā pusgadā pulkvežleitnants iecerējis skolas un jauniešu daudz aktīvāku iesaisti ne tikai sporta sacensībās, bet arī mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī veltīt laiku tradīciju iedibināšanai. Viņš arī atzīmē – kurss nu jau kļuvis par vienotu veselumu, par ģimeni.

Attālinātās mācības mudina pārvarēt sevi

Pulkvežleitnants stāsta – visi 30 audzēkņi, kuri uzsāka mācības Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā, joprojām ir ierindā, veiksmīgi beiguši pirmo semestri un ir apņēmības pilni mācības turpināt. Viņš gan atzīst, ka attālinātais mācību process ietekmējis dažu skolēnu gan motivāciju, gan arī sekmes.

“Attālinātā mācīšanās prasīja lielu jauniešu piespiešanos gan motivācijas ziņā, gan arī mācību uzdevumu pildīšanā. Līdz ar to redzams, ka tas radījis zināmu ietekmi uz viņu pirmā semestra atzīmēm. Vienlaikus, kamēr mācījāmies attālināti, audzēkņi pārdomājuši savu attieksmi un sniegumu mācībās. Daudzi jaunieši apzinājušies, ko viņi grib un uz ko tiecas,” saka pulkvežleitnants I. Kušners.

Vislielākās grūtības, mācoties attālināti, sagādāja eksaktie priekšmeti – matemātika un fizika. Tas skaidrojas ar to, ka dažiem kursa audzēkņiem ir ļoti būtiska komunikācija klātienē, kas sniedz iespēju labāk izprast mācību vielu. Vienlaikus gan ir audzēkņi, kuru sekmes, pateicoties mācībām mājās, ir uzlabojušās.

Image
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Šķitis, ka izaicinājumus sagādās arī fizisko aktivitāšu veikšana attālināti, tomēr, kā atzīst pulkvežleitnants I. Kušners, tas tā nebūt nebija. Tas esot liels kursa priekšnieks virsseržants Jāņa Bistera nopelns, kurš regulāri ar jauniešiem sazinājies, sekojis līdzi viņu dalībai attālinātajās rīta rosmēs, kā arī pats rādījis piemēru, sportojot “kopā” ar jauniešiem.

“Protams, jauniešiem bija grūti pamosties un piespiest sevi 6.40 iet ārā un skriet. Arī paši audzēkņi stāstīja, ka savās dzīvesvietās bija vienīgie, kuri no rīta skrēja. Tas bijis visai savādi – skriet pa tukšām ielā un vienam. Tas jauniešiem bija pārbaudījums, bet vienlaikus arī labs treniņš pašdisciplīnai – pārvarēt savu kūtrumu, slinkumu, piecelties un darīt. Esam gandarīti ar rezultātu, un tagad varam turpināt normālā režīmā uzturēt šo fizisko sagatavotību. Turklāt rezultāti ir auguši. Novērtēju jauniešu pašdisciplīnu un zināmā mērā arī drosmi neņemt vērā, ko citi domā un ko saka,” norāda pulkvežleitnants I. Kušners.

Viņš gan piebilst – labi, ka mācības attālināti notikušas tikai aptuveni mēnesi. Ja pirmajā semestrī tiek mācīti lielākoties vispārizglītojošie priekšmeti, kurus var apgūt arī mājās, tad nākamajā mācību gadā būs jau vairāk profesionālie mācību priekšmeti, kuriem, lai tos apgūtu, nepieciešams būt klātienē. Līdz ar to jādara viss iespējamais, lai kursa ietvaros uzturētu “Covid brīvo burbuli”, lai jaunieši veiksmīgi varētu jau apgūt arī orientēšanos un lauka kaujas iemaņas.

Jauniešu sekmēm ir tendence uzlaboties

Vērtējot pirmo mācību gadu kopumā, O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors saka, ka, salīdzinot ar jauniešu 9. klases gala sekmju rezultātiem, bijusi pakāpeniska izaugsme. Viņš gan piebilst – jaunieši savas pirmā semestra sekmes vēl var uzlabot līdz pat 10. janvārim.

“Ja septembrī viņu vidējā atzīme bija 7.3, tad decembrī tā ir 7.55. Arī individuāli runājot ar jauniešiem, esmu secinājis, ka jauniešu nedrošība matemātikā, fizikā ir mazinājusies. Izmantojot iespējas iet uz konsultācijām un strādāt papildus, viņi ir uzlabojuši savu sniegumu. Daudzi arī atzīst, ka esot klātienē, viņi mācās daudz vairāk, kas ir gandarījums man un pasniedzējiem. Savukārt tie, kuri bija izcilnieki, tie arī turpina tādā paša garā,” stāsta pulkvežleitnants I. Kušners.

Viņš gan piebilst, ka daudzos audzēkņos joprojām mājo uzskats, ka šādas specifikas skolā lielāka loma ir sportam, bet mazāka vispārizglītojošajiem priekšmetiem, taču tā nebūt nav.

“Joprojām dažiem šķiet, ka, ja skola saistīta ar militāro jomu, tad sports un fiziskā sagatavotība ir galvenais, bet vispārizglītojošie mācību priekšmeti nav tik svarīgi. Nē, tie ir vienlīdz. Mūsu mērķis ir jauniešiem sniegt pilnvērtīgu vidējo izglītību, lai viņi varētu startēt jebkurā augstskolā, un tam nepieciešami labi rezultāti visos mācību priekšmetos. Līdz ar to viņiem būtiski saprast, ka vispārējā fiziskā sagatavotība, militārie priekšmeti ir vienlīdz svarīgi vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem,” uzsver skolas direktors.

Image
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas uzšuve uz audzēkņu formas tērpa
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Kurss kā viens veselums

Vērtējot jauniešu savstarpējās attiecības, pulkvežleitnants I. Kušners saka – kā ikvienam ierobežotā telpā un laikā, arī skolas audzēkņiem ir zināmas domstarpības jeb interešu konflikti. Piemēram, katru dienu tiek iecelts kursa vecākais. Tas tiek darīts, lai katrs jaunietis izjustu atbildību, mācītos līderību, vadīt vienību, kā arī uzņemties atbildību ne tikai par savu rīcību, bet arī kursa biedru. Skolas vadītājs saka – ik brīdi redzams, ka kāds negrib īsti pakļauties. Viņš arī atzīst, ka audzēkņos saskatāma izteikta individuālā domāšana, bet tā jau pamazām sāk pārformēties kolektīvajā, apzinoties, ka svarīga ir nevis individuālā attieksme, bet komandas uzdevuma izpilde. Tāpat zināmā mērā audzēkņiem jāstrādā pie pašdisciplīnas.

“Kopumā gan kurss sevi uztver kā tādu mazo ģimeni, kā vienu veselu kopumu. Tāpat kā savu reizi ģimenē strīdas brālis ar māsu, tāpat arī šeit neizpaliek šī ģimenes sadaļa,” saka pulkvežleitnants.

Tuvākie ir profesionālie mācību priekšmeti un sports

Skolas direktors novērojis, ka kursa audzēkņiem vislabāk patīk fiziskās aktivitātes. Šajā skolā ar tām saitīti divi priekšmeti – sports un vispārējā fiziskā sagatavotība, kas vērsts uz fiziskās sagatavotības uzturēšanu un nostiprināšanu.

Image
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi veic 10 kilometru maršu ziemā
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Jauniešiem arīdzan patīk militārie mācību priekšmeti. Kā norāda pulkvežleitnants – tos viņi vēlētos pat vairāk, bet pirmie trīs gadi tomēr ir paredzēti, lai viņi būt labi sagatavoti veiksmīgai vispārizglītojošo priekšmetu vidusskolas eksāmenu nokārtošanai.

“Priekštats, ka profesionālajās mācību iestādēs ir vieglāk mācīties, visnotaļ ir mānīgs. Profesionālajās vidusskolās un tehnikumos jāapgūst tāda pati vidusskolas programma un papildus arī profesionālie mācību priekšmeti,” saka pulkvežleitnants I. Kušners.

Tāpat, lai arī cik pārsteidzoši nebūtu, ir arī jaunieši, kuriem tuvi ir ne tikai karavīru pamatzināšanu priekšmets, ierindas mācība un fiziskā sagatavotība, bet arī matemātika un fiziska, kā arī sociālās zinības.

Nākamajā mācību gadā sagaidāma dalība ne tikai sporta sacensībās, bet arī mācību priekšmetu olimpiādēs

Atbildot, ko profesionālās vidusskolas direktors no jauniešiem sagaida nākošajā mācību gadā, viņš saka – augstāku pašdisciplīnu mācību stundu laikā, kā arī noturēt un pilnveidot sasniegtos rezultātus.

Nākamajā gadā arī iecerēts piedalīties ne tikai sportiskajās ārpusskolas aktivitātēs, kā tas darīts pirmajā mācību pusgadā, jauniešiem startējot gan skrējienā “Stirnu buks”, kā arī Latvijas čempionātā krosā, bet arī mācību priekšmetu olimpiādēs gan fizikā, gan latviešu valodā.

“Šāda veida konkursi sniedz iespēju gan jauniešiem norūdīties un pārbaudīt savas spējas, gan arī skolai sniedz iespēju parādīties pie apvāršņa un iegūt atpazīstamību,” saka pulkvežleitnants I. Kušners.

Tikmēr, ņemt vērā, ka nākamajā mācību pusgadā pieaugs profesionālo priekšmetu skaits, skolas vadībai rūpīgi jāstrādā pie šo mācību priekšmetu realizācijas, kā arī jaunu, ziņošu instruktoru piesaistes mācību procesā.

Tas arīdzan attiecas, runājot par nākamo kursu. “Mums arvien vairāk jādomā par instruktoru piesaisti un viņu izglītošanu atbilstoši izglītības likuma prasībām, kur nepieciešami pedagoģiskie kursi, bērnu tiesību aizsardzības kursi,” stāsta profesionālās vidusskolas vadītājs.

Būtiski ieviest arī tradīcijas

Pulkvežleitnants I. Kušners atklāj, ka tiek domāts arī par dažādām tradīcijām – kādas tradīcijas ieviest, kā tās ieviest, veidojot skolas vēsturisko daļu, piemēram, kā noritēs skolas absolvēšana. Tāpat domāts par skolas ēku – Rudbāržu muižu, kurā šobrīd notiek būvdarbi – kas atradīsies un tās sienām, kura telpa būs paredzēt īpašiem notikumiem.

“Mēs tajā iesaistām arī jauniešus – runājam ar viņiem, ko un kā viņi redz, lai tā nebūtu tikai pedagogu, instruktoru un vadības vīzija, bet tajā būtu arī viņu jaunības vēsma. Domājam, kā sasaistīt vēsturisko ar mūsdienām, iekļaujot Latvijas pagājušo simtgadi ar nākošās simtgades veidošanos,” atklāj skolas vadītājs.

Image
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Viņš gan atzīmē – viena skolas tradīcija jau iesākta. Pulkvežleitnants stāsta, ka, ja tradicionāli mācību gada sākuma svinības ir 1. septembrī, tad Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā tie notiek aptuveni divas nedēļas vēlāk. Tas darīts ar mērķi, lai formās ietērptie jaunieši apgūtu pirmos ierindas apmācības elementus. Līdz ar to pirmā septembra svētki šajā skolā ir skaisti, izceļot atšķirīgo no citām skolām.

Tāpat norit intensīvs darbs pie kursa iesvētībām. Tajās audzēkņi dosies pa Kalpaka ceļu no Rudbāržu muižas virzienā uz Airītēm. Tas būs militarizēts pārgājiens ar pārbaudījumiem. Iecerēts, ka tās norisināsies nākošā gada 3. martā. Šāds datums izraudzīt, jo tas vēsturiski saistās ar sekmīgajām O. Kalpaka uzbrukuma operācijām, kas veicināja Latvijas neatkarības iegūšanu.

“Iesvētībās tiek pārbaudītas tavas morālās un fiziskās spējas. Arī mācīšanās līdz to norisei zināmā mērā ir daļa no iesvētībām, pierādot, ka esi cienīgs tajās piedalīties. Izturot pārbaudījumu, audzēknis iegūs specializētu uzšuvi, demonstrējot, ka ir pilnvērtīgi ieskaitīts šajā ģimenē. Tas ir pārbaudījums, kurā tiks vērtētas ne tikai fiziskās spējas, bet arī sekmes, noturība, disciplīna. Es domāju, ka tas būs interesanti un jauniešos radīs lielāku gandarījumu, to uzveicot,” dalās pulkvežleitnants I. Kušners.

Būt pirmajiem ir gan liels gods, gan liela atbildība

Daloties galvenajos secinājumos pēc pirmā mācību pusgada Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā, skolas direktors atzīmē – uzņemšanas noteiktumi bija pareizi, nosakot, ka vidējai atzīmei matemātikā un fizikā jābūt seši, jo tieši šie mācību priekšmeti jauniešiem sagādājuši lielākos izaicinājumus. Viņš gan piebilst – liela skolas mācību programmas priekšrocība ir izlīdzinošais kurss. Tā kā skolēni nāk no dažādām skolām un viņu zināšanu līmenis var nedaudz atšķirties, šis kurss sniedz iespēju vērtējumu vienādot.

“Protams, ir liels gods un lepnums būt pirmajam kursam, pasniedzējiem un direktoram, bet vienlaikus tā ir milzīga atbildība. Tāpēc, ka esam militārā virziena skola, kuras audzēkņi nēsā formas tērpu, no mums sagaida vairāk, nekā citiem,” saka skolas vadītājs.

Viņš arī secinājis, ka jārod balanss starp jauniešu izglītošanu un viņu brīvo laiku – arī jauniešiem nepieciešama atelpa no mācību stundām, rodot laiku sev, lai neuzdegtu. Arī tas skolas vadībai un mācībspēkam jāpatur prātā.

Image
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi veic 10 kilometru maršu ziemā
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Viņos ir krasas pārmaiņas. Jauniešiem, esot šeit, sācies pieaugšanas process kā personībām. Domāju, ka nākošajā gadā vecāki vēl vairāk izjutīs, ka viņu atvases ir patstāvīgākas un pieaugušākas. Vienlaikus viņiem jāizbauda arī pusaudžu vecums, un mums jābūt samērīgiem ar atbildības piešķiršanu. Tomēr viņiem pašiem jārod līdzsvars starp atpūtu un atbildību. Galu galā jaunieši nēsā formas tērpu, demonstrējot gan skolu, gan aizsardzības nozari kopumā,” saka skolas direktors pulkvežleitnants I. Kušners.

Dalies ar šo ziņu