"Sargs.lv" skaidro: kā notiks valsts aizsardzības dienesta obligātā iesaukuma karavīru atlase?

Latvijā
Sargs.lv
Latvijas karavīri paspiež rokas
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Šī gada 23. janvārī notiks pirmā atlase valsts aizsardzības dienesta (VAD) obligātajam iesaukumam, kuru nodrošinās un kontrolēs Aizsardzības ministrija. Tā tiks organizēta pēc nejaušības principa, atlasot proporcionālu iesaucamo skaitu no visiem Latvijas reģioniem un valstspilsētām.“Sargs.lv”skaidro, kā tiks īstenots atlases process VAD iesaukumam.

Kā notiks atlases process?

Kad Aizsardzības ministrija apzinās pilsoņus, kuri pieteikušies valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi. Pēcāk tiks apkopots arī to pilsoņu skaits, ko dienestā iesauks obligātā kārtā.

Aizsardzības ministrija apkopos un analizēs informāciju no PMLP Fizisko personu reģistra, Aizsardzības ministrijas resursu vadības sistēmas, Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra, Izglītības ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzturētās Invaliditātes informatīvās sistēmas.

Tādējādi tiks iegūta informācija par potenciālo iesaucamo sodāmību, izglītību un veselības stāvokli, kā arī ziņas par to, vai konkrētā persona profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējusi vismaz 11 mēnešus un vai šī persona atbilst VAD likumam.

Atlasei atbilstošo pilsoņu sarakstu, pamatojoties uz VAD likuma 6. pantā noteikto un, izvērtējot šī likuma 8. un 9. pantā noteiktos kritērijus, sagatavos Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departaments.

VAD pakļauto pilsoņu pārbaude noslēgsies ar to personu apzināšanu, kuras ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un minētajās iestādēs ir nodienējušas ne mazāk kā divus gadus.

Iesaukšanai valsts aizsardzības dienestā pakļauto personu saraksts tālāk tiek virzīts atlasei pēc nejaušības principa. Iesaukšanai pakļauto personu datu pārbaudi un izvērtēšanu veic ierobežots skaits Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamenta darbinieku, ievērojot “četru acu principu”.

Image
Dienestu uzsāk valsts aizsardzības dienesta (VAD) pirmā iesaukuma karavīri / Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Dienestu uzsāk valsts aizsardzības dienesta (VAD) pirmā iesaukuma karavīri / Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Atlases procesu novēros pārraudzības komisija

Procesa caurspīdīguma garantēšanai tiks izveidota Aizsardzības ministrijas VAD atlases pēc nejaušības principa pārraudzības komisija (saīsināti – Atlases pārraudzības komisija), kuras sastāvā tiks iekļauti ministrijas departamentu pārstāvji (izņemot VAD departamentu).

Komisijas locekļu uzdevums būs pārraudzīt atlases pēc nejaušības principa procesu un rīcību ar valsts aizsardzības dienestam pakļauto personu sarakstu, garantējot, ka pirms un pēc izlozes saraksts netiek ietekmēts.

Novērošanai klātienē aicināti pieteikties plašsaziņas līdzekļu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji.

Kāds būs algoritms, pēc kura izvēlēsies iesaucamos?

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrēs pēc administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Minimālais atlasāmo skaits no katras administratīvās teritorijas ir viena persona, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā atlasei pēc nejaušības principa nav reģistrēts neviens iesaucamais.

VAD iesaucamo atlasei izveidots unikāls gadījumskaitļu ģenerēšanas rīks – lietojumprogrammatūra (SIA Cloud Enterprise Systems), kas ļaus veikt unikālu skaitļu (identifikatoru) atlasi pēc iepriekš sagatavota un augšupielādēta saraksta ar iesaukšanai atbilstošajiem pilsoņiem.

Dators un gadījumskaitļu ģenerēšanas iekārta netiks pieslēgta pie interneta tīkla, tādējādi nodrošinot, ka process netiek ietekmēts no ārpuses.

Image
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē nozares profesionāļi iepazīstina ar to, kāda būs valsts aizsardzības dienesta karavīra ikdiena un sadzīves apstākļi. / Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē nozares profesionāļi iepazīstina ar to, kāda būs valsts aizsardzības dienesta karavīra ikdiena un sadzīves apstākļi. / Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Kas jādara iesaucamajiem pēc pavēstes saņemšanas?

Iesaucamajiem, kuri atlasīti valsts aizsardzības militārajam dienestam atlasē pēc nejaušības principa, divu nedēļu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiks nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi.

Ja e-adrese nav aktivizēta, pavēsti šiem iesaucamajiem nosūtīs pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.

Saņemot informāciju par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, iesaucamajam piecu darbdienu laikā ir pienākums aizpildīt pieteikuma anketu vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv vai aizpildīt, parakstīt un nosūtīt Aizsardzības ministrijai, ievietojot to klāt pievienotajā iepriekš apmaksātā sūtījuma aploksnē.

Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā datumā un vietā jāierodas uz veselības pārbaudi. Veselības pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centrs, Rīgā, Ezermalas ielā 6 C.

Pirms ierašanās uz veselības pārbaudi nepieciešams patstāvīgi saņemt ģimenes ārsta izziņu (veidlapa 027/u). Pēc veselības komisijas atzinuma saņemšanas, izvērtējot visu  informāciju par iesaucamā atbilstību valsts aizsardzības dienestam, tiks pieņemts viens no VAD likumā paredzētajiem lēmumiem par personas iesaukšanu, iesaukšanas atlikšanu (norādot iemeslu un atlikšanas termiņu) vai neiesaukšanu, ja persona neatbilst VAD noteiktajām prasībām.

Arī šis lēmums iesaucamajiem tiks paziņots uz e-adresi vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.

Dalies ar šo ziņu