"Ja varētu atgriezties pagātnē, tad savu lēmumu nemainītu": "Sargs.lv" diskusija ar VAD karavīriem

Latvijā
Sargs.lv
Valsts aizsardzības dienesta karavīri Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Valsts aizsardzības dienesta karavīri

Pirmā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma karavīri portāla “Sargs.lv” diskusijā dalījās līdzšinējā dienesta pieredzē, stāstot par lielākajiem izaicinājumiem un grūtībām dienesta gaitā, to pārvarēšanu, kā arī prasmēm un iemaņām, kuras gūtas dienestā. Jaunieši atzīst, ka, ja būtu iespēja atgriezties pagātnē, tad savu lēmumu nemainītu. Jaunie karavīri diskusijas laikā norādīja, ka līdz šim dienests ir devis lielu pienesumu personīgajā izaugsmē, kas turpmāk noderēs arī civilajā dzīvē. Šī iemesla dēļ, jaunie karavīri aicina arī citus jauniešus pievienoties un ļauties noderīgajam piedzīvojumam.

Diskusijā piedalījās trīs pirmā iesaukuma valsts aizsardzības dienesta Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri – kareivji Bruno Bulders, Aksels Vītums, Helvis Parādnieks, no kuriem katrs šobrīd apgūst militāro specialitāti Ādažu bāzē.

Jaunieši atzīst, ka šie trīs mēneši dienestā ir pagājuši teju nemanot. Bija gan brīži, kad laika ritējums šķita lēnāks, taču kopumā jaunieši atzīst, ka laiks pagājis ātri, jo darot lietas, kas patīk, laiks paiet nemanot.

Jaunie karavīri skaidro, ka dienesta sākums varbūt bija nedaudz stresains, jo pēkšņi ikdienas civilā dzīve transformējās par militāro režīmu, kad noteiktas darbības ir jāizdara limitētā laikā. Pirmajās dienās šis stress gan pazuda, jo jauniešu ekspektācijas bijušas lielā mērā maldīgas.

“Kad es šeit ierados, tad man bija šoks par infrastruktūru. Fantastiskas sporta zāles, kazarmas un viss kopumā ir ļoti attīstīti. Nodrošinājuma līmenis šeit ir ļoti augsts. Pat tagad, kad mans dienas režīms ļauj katru vakaru doties mājās, es tāpat pārsvarā palieku šeit un, piemēram, aizeju uz sporta zāli vai ar citiem biedriem pavadām kaut kā laiku,” skaidroja kareivis Bruno Bulders.

Tāpat jaunie karavīri atzīmēja, ka dienestā ļoti svarīgs ir komandas darbs, kas laika gaitā ir ievērojami attīstījies, tādējādi ļaujot pildīt uzdevumus daudz ātrāk un efektīvāk. Arī atbildības sajūta ir attīstīta dažādu uzdevumu izpildē, piemēram, kareivis Bruno Bulders spilgti atceras kāda uzdevuma izpildi, kad viņam tika uzticēta nodaļas komandēšana. Šādi uzdevumi palīdz jauniešos attīstīt līderības prasmes un prasmes pārvaldīt komandu. Liels izaicinājums bija strādāt kopā ar dažādiem jauniešiem no dažādām Latvijas vietām, taču laika gaitā tika gūta pieredze, kas ļāva izvērtēt katra kolēģa stiprās un vājās puses.

“Pirmajos maršos bieži bija tā, ka domāju, ka vairs nevaru, taču tagad esmu pamanījis, ka pie sevis domāju, ka vēl tikai nedaudz un tad viss būs izdarīts. Ir mainījusies domāšana, jo es vairs nedomāju par padošanos. Arī iepriekš skolā es atliku, piemēram, referāta rakstīšanu uz pēdējo brīdi, taču tagad es saprotu, ka tas nav pareizi un labāk visu izdarīt laikus” atzina kareivis Helvis Parādnieks.

Ja neskaita iegūtās prasmes, zināšanas un dažādus citus bonusus, tad papildu tiek saņemts arī finansiāls ieguvums, kas, jauniešuprāt, ir lielisks motivators. Piesakoties dienestam brīvprātīgi, dienesta pienākumu izpildes kompensācija būs 600 eiro mēnesī (valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kas nebūs pietiekušies brīvprātīgi – 300 eiro mēnesī). Savukārt dienestu pabeidzot, tiks izmaksāta papildus kompensācija 1100 eiro apmērā. Ja karavīram ir bērns vai vairāki bērni, bērna uzturēšanai piešķirs ikmēneša pabalstu 200 eiro apmērā par bērnu.

“Es domāju, ka dienests pozitīvi ietekmē turpmākās izaugsmes iespējas. Manuprāt, ja man CV parādās, ka esmu gadu nodienējis armijā, tad man tā ir neliela priekšroka attiecībā pret citiem. Darba vadītājs, tad var zināt, ka no manis var sagaidīt disciplīnu, neatlaidību un, ka es izdarīšu to, ko esmu apsolījis,” uzsvēra jaunais karavīrs Aksels Vītums.

Portāls “Sargs.lv” jau ziņoja, ka Latvijas pilsoņi tiek aicināti pieteikties brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam līdz 2023. gada 1. decembrim vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv sadaļā valsts aizsardzības dienests.

Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiek konstatēti šķēršļi dienestam, veic veselības pārbaudi. Katram pilsonim tiek sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās.

Dalies ar šo ziņu