Skatīs grozījumus, kas valsts aizsardzības mācību ļaus pasniegt arī iekšlietu nozarē dienošajiem

Jaunsardze
LETA
Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Jaunsardzes centrs

Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus likumā, kas dos tiesības Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestādēs dienošajiem kļūt par valsts aizsardzības mācības pasniedzējiem.

Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā paredz, ka par jaunsargu instruktoru, kura amata pienākumos ietilpst valsts aizsardzības mācības priekšmeta īstenošana, var būt uz Jaunsardzes centru pārvietots profesionālā dienesta karavīrs vai ar centru darba tiesiskās attiecībās esošs profesionālā dienesta karavīrs, zemessargs, rezerves karavīrs vai Latvijas pilsonis, kurš pilda dienestu IeM sistēmas iestādē vai pašvaldības policijā.

Ņemot vērā, ka ne IeM sistēmas iestādēs dienošie, nedz personas, kuras pilda dienestu pašvaldības policijā, nevar iestāties Zemessardzē, ja netiks veikts ierosinātais grozījums, pēc 2022. gada 1. septembra šīs personas vairs nevarēs kļūt par jaunsargu instruktoriem.

Gadījumos, kad par jaunsargu instruktoru amatu savietošanas kārtībā kļūs Latvijas pilsonis, kurš pilda dienestu IeM sistēmas iestādē vai pašvaldības policijā, viņš ar jaunsardzes centru noslēgs darba līgumu un uz viņiem būs saistoši aizsardzības ministra izdotie iekšējie normatīvie akti. Darba līgumu ar Jaunsardzes centru slēdz arī zemessargi un rezerves karavīri, kā arī daļa profesionālā dienesta karavīru, kuri jaunsargu instruktoru pienākumus pilda, savienojot amata pienākumus ar dienesta izpildi.

2020. gada decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta.

Dalies ar šo ziņu