Latvijas un Austrālijas ārlietu ministri: Krievijai nekavējoties jāizved bruņotie spēki no Ukrainas

Viedoklis
LETA
Krievijas armija Ukrainā
Foto: EPA/Scanpix

Krievijai ir nekavējoties jāizved bruņotie spēki no Ukrainas, teikts Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) un Austrālijas ārlietu ministres un senatores Penijas Vonas kopīgajā paziņojumā pēc tikšanās Kanberā.

Kā aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas preses centrā, puses pauda stingru atbalstu starptautiskajiem centieniem saukt Krieviju pie atbildības par savu rīcību.

Amatpersonas asi nosodīja "Krievijas nelikumīgo, neizprovocēto un brutālo karu pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem, kuram ir nopietna ietekme uz starptautisko drošību". Rinkēvičs un Vona pauda stingru atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei un nosodīja Krievijas smagos starptautisko tiesību, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) statūtu, pārkāpumus. Abi ministri atzīmēja būtiskos izaicinājumus, kuri saistīti ar Ukrainas atjaunošanu, kam būs nepieciešama ilgstoša starptautiskā sadarbība.

Ministri atzinīgi novērtēja Madridē notikušā NATO samita rezultātus, atzīmējot Indijas un Klusā okeāna reģiona iekļaušanu NATO stratēģiskajā koncepcijā un centienus stiprināt drošību Baltijas jūras reģionā. Viņi atzina, ka Zviedrija un Somija, kļūdamas par dalībvalstīm, sniegs pienesumu alianses spēju stiprināšanā. Ministri dalījās viedokļiem par sadarbību kiberdrošības jomā un iespējām iesaistīt NATO pašreizējo draudu un jaunu izaicinājumu risināšanā, tostarp Indijas un Klusā okeāna reģionā. Rinkēvičs atzinīgi novērtēja Austrālijas apņemšanos stiprināt kopīgos centienus cīņā pret dezinformāciju un ārvalstu iejaukšanos, kā arī Austrālijas lēmumu pievienoties NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centram Rīgā.

Valstu pārstāvji uzsvēra Eiropas un Āzijas sadarbības nozīmi un pauda gandarījumu par ES ilgstošo iesaisti reģiona politikā un struktūrās, tostarp gan Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) reģionālajā forumā, gan gaidāmajā šī gada Austrumāzijas samitā, kurā ES piedalīsies novērotāja statusā. Ministri atzina, ka ir jāsadarbojas daudzpusējos atbruņošanās un ieroču kontroles jautājumos, cīņā pret dezinformāciju, kā arī cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanas jautājumos.

Politiķi arī atkārtoti apliecināja apņemšanos virzīt ANO Drošības padomes rezolūcijā "Sievietes, miers un drošība" skartos jautājumus, tostarp sieviešu pilnīgu, vienlīdzīgu un jēgpilnu līdzdalību un vadību visos miera procesa posmos. Ministri apsprieda nepieciešamību steidzami risināt klimata pārmaiņu problēmas, tostarp nepieciešamību paātrināt pāreju uz tīriem enerģijas avotiem, kā arī uzturēt un uzlabot energoapgādes drošību.

Rinkēvičs un Vona atzinīgi novērtēja Latvijas un Austrālijas tirdzniecības apjoma pieaugumu pēdējo piecu gadu laikā. Amatpersonas bija vienisprātis, ka tirdzniecība tikai paplašināsies, Austrālijai un ES drīz noslēdzot vērienīgu Brīvās tirdzniecības nolīgumu, kurā jāiekļauj iespējas sadarbībai enerģētikas un klimata jomās. Abas puses apņēmās virzīt sarunas par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu un darba un brīvdienu vīzu režīmu, lai veicinātu ekonomiskās un iedzīvotāju personiskos kontaktus.

Latvijas vēstniecības atklāšana Kanberā iezīmē vēsturisku brīdi valstu divpusējās attiecībās un veido ciešākas starpvalstu saites, pauda ministri, atzīmējot, ka Austrālijas un Latvijas kopīgās vērtības sakņojas ciešā cilvēku savstarpējā saiknē, tostarp migrācijā pēc Otrā pasaules kara. Tāpat valstu pārstāvji atzina Austrālijas latviešu nozīmīgo ieguldījumu mūsdienu Austrālijā, tostarp kultūrā, izglītībā un uzņēmējdarbībā.

Ministri stingri apņēmās aizstāvēt cilvēktiesības, tiesiskumu un noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Latvijas un Austrālijas pārstāvji vienojās sadarboties, lai risinātu izaicinājumus, kas skar valstu kopīgās intereses un vērtības Eiropā un Indijas un Klusā okeāna reģionā. Rinkēvičs pauda Latvijas atbalstu stingrai Eiropas Savienības (ES) stratēģijas sadarbībai Indijas un Klusā okeāna reģionā īstenošanai un gatavību šajā jomā sadarboties ar Austrāliju. Vona atzinīgi novērtēja Latvijas un ES apņemšanos veicināt stabilitāti, drošību, labklājību un ilgtspējīgu attīstību reģionā.

Ministri vienojās, ka Austrālija un Latvija turpinās cieši sadarboties savstarpēji interesējošos jautājumos, lai efektīvi risinātu sarežģītās globālās problēmas.

Dalies ar šo ziņu