DAIF Latvija godina labākos aizvadītā gada aizsardzības nozares uzņēmumus, pētniekus un partnerus

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv/DAIF Latvija
Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balva 2023
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) pasniegusi balvas aizvadītā gada labākajiem nozares uzņēmumiem un pētniecības institūcijām un mācību iestādēm, kā arī vērtīgākajiem sadarbības partneriem.

DAIF Latvija  ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvu 2023’’ saņēma‘’Brasa Defence Systems’’, ‘’Cyber Circle’’, ‘’Latvijas Mobilais Telefons’’, Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centrs, Valsts robežsardzes koledža ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Tehniskās universitātes Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija. Savukārt īpašo DAIF Latvija atzinību saņēma labdarības fonds ‘’Ziedot.lv’’.

‘’2022.gads mūsu apziņā atstās nedzēšamas pēdas. Ukrainas cīņa par savas valsts brīvību stiprina mūsu gatavību ar darbiem apliecināt, ka mēs katrs varam sniegt ieguldījumu Latvijas un Eiropas drošībā un aizsardzībā. Uzņēmumi un pētniecības iestādes, kas strādā iekšējās drošības un aizsardzības nozarēs kāpina jaudu, piesaista investīcijas un nerimst inovēt, lai sabiedrība būtu noturīga ārkārtas situācijās, un mūsu sadarbības partneri gūtu nepieciešamo atbalstu,” uzsver DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle.

SIA ‘’Brasa Defence Systems” saņēma balvu nominācijā “Eksports” par inovatīvu un augstām funkcionālajām prasībām atbilstošu produktu un produktu sistēmu izveidi.

Uzņēmuma pagājušajā gadā īpaši izceļams eksporta pieaugums un ar to saistītā inovācija. “Brasa Defence Systems” – izgatavota moderna, kvalitatīva, ergonomiska un ekonomiski izdevīga produktu sistēma Norvēģijas policijas aģentūrām, kura, pēc trīs mēnešu funkcionāliem testiem tika atzīta par vislabāko risinājumu.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Minētie sistēmas produkti ieviesti ražošanā Latvijā un tiek veiktas piegādes gala lietotājam. Projekta rezultātā uzņēmums ir pilnveidojis darba iemaņas daudzlīmeņu sistēmu izstrādē un modernu izejmateriālu ieviešanā daudzlīmeņu sistēmās, kas atstāj tiešu iespaidu uz uzņēmuma specializāciju atbilstošu izstrādājumu piegādē Latvijas NBS un drošības struktūrām.

Vadoties no esošajām ģeopolitiskajām tendencēm un notikumiem, uzņēmums izvirzīja mērķi darbam ar Eiropas izejmateriālu ražotājiem, kas par 95% ir sasniegts, jo izstrādājumi ir kvalificējušies EURO1 sertifikāta saņemšanai, preču eksportam. Tādējādi ir izveidojusies piegāžu ķēde kas atbalsta esošās AM un NBS vajadzības pēc uzticamiem un drošiem izejmateriālu piegāžu kanāliem, nepieciešamo produktu piegādēm krīzes situācijās.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Nominācijā “Izglītība” balvu saņēma SIA ‘’Cyber Circle’’ par ‘’KiberPlēsi’’. Tās ir izglītojošas kiberdrošības sacensības ar mērķi raisīt jauniešos interesi un iedrošināt izvēlēties kiberdrošību kā savu nākotnes profesiju. 2022 sacensību dalībniekiem bija iespēja 2022. gada 11. novembrī 48 stundu laikā izaicināt savas IT prasmes kiberdrošības jomā, kļūstot par kibertelpas varoņiem, risinot kiberuzdevumus “Capture the Flag” (CTF) formātā.

Nominācijā “Inovācija” balvu saņēma SIA ‘’Latvijas Mobilais telefons’’ par pirmo NATO operacionālo 5G eksperimentu.

Savukārt kategorijā ‘’Pētniecība’’ balvu saņēma Valsts robežsardzes koledža un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija par starptautisko zinātniski praktisko konferenci “Robežu drošība un pārvaldība” un Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnālu “Border security and management”.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Šīs konferences mērķis ir pastāvīgi apzināt jaunāko pētījumu rezultātus, apkopot labāko praksi un dalīties ar pieredzi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā valstu robežu drošībā un pārvaldībā, akcentējot jautājumus par migrācijas procesu kontroles izaicinājumiem, sabiedrības un valsts iekšējo un ārējo drošību mūsdienās, hibrīdo apdraudējumu novēršanu, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības lomu robežu drošībā un pārvaldībā, tehnisko risinājumu un informācijas tehnoloģiju attīstību un nozīmi robežu drošības stiprināšanā, tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītošanas procesu un to digitalizācijas izaicinājumiem, kā arī par ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem drošības pārvaldībā.

Konferences pētījumi tika apkopoti un publicēti Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskajā žurnālā “Border Security and Management” , kas tiek izdots angļu valodā. Žurnāla zinātnisko komiteju pārstāv septiņu valstu (Latvija, Ukraina, Itālija, Rumānija, Nīderlande, Lietuva, Spānija)  pārstāvji.  Visi zinātniskā žurnālā raksti ir starptautiski recenzēti. Žurnāli ir iekļauti starptautiski citējamās datu bāzēs.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Tikmēr kategorijā “Izaugsme” DAIF Latvija balvu saņēma Rīgas Tehniskā universitāte par Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas īstenošanu un attīstību.

Šī laboratorija dibināta 2020. gada 21. decembrī, bet oficiāli atklāta 2023.gada 18.janvārī. Laboratorijas darbības mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa testēšanas pakalpojumus individuālās aizsardzības līdzekļu sertifikācijas jomā, objektīvu un neatkarīgu individuālās aizsardzības līdzekļu un to daļu testēšanu un rezultātu interpretāciju vai profesionālu ekspertīzi atbilstoši Latvijas, ES un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Laboratorija nodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes izpēti un operatīvu atbilstības pārbaudi. Laboratorija izveidota un aprīkota ļoti īsā laikā pateicoties laboratorijas vadības aizrautībai un misijas apziņai.

Balvu nominācijā ‘’Partnerība’’ saņēma Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centrs.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Centra zinātnieku un pētnieku komanda kopš 2017. gada nodrošinājusi abpusējo komunikāciju starp industriju un aizsardzības nozari, lai nodrošinātu, ka izstrādātāji un ražotāji spēj prezentēt savas inovācijas ieinteresētām personām, savukārt aizsardzības jomas pārstāvji spēj komunicēt savas vajadzības industrijas pārstāvjiem. 2022. gadā  Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centra sasniegumi partnerībā aizsardzības nozarē aptver gan nacionālo, gan NATO līmeni. Strādājot ciešā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, NBS Apvienoto štābu un Zemessardzi, centrs rīkojās saskaņā ar aizsardzības jomas noteiktajām prioritātēm.

Pateicoties radošai komponentei tas veicina partnerību starp industriju un militāro sektoru. Visaptverošs Centra darba raksturs ļāva palielināt valsts aizsardzības spējas gan attālinātās novērošanas jomā, gan energoefektivitātes un energopašpietiekamības jomā, kā arī apgādē, izzinot kritiskās piegāžu ķēdes, un citas jomas. NBS prioritātes nosaka Centra darba aktualitāti un partnerība ar industriju nodrošinās eksistējošo un topošo tehnoloģiju pielietojamību.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Savukārt DAIF Latvija īpašo balvu – atzinības rakstu par aizvadītā gada veikumu saņēma labdarības fonds “Ziedot.lv”. Pērn “Ziedot.lv” aktīvi iesaistījās Ukranias iedzīvotāju un bruņoto spēku atbalstīšanā.

Latvijas sabiedrība, uzņēmumi, valsts iestādes katrs pēc savām iespējām centās sniegt atbalstu Ukrainas tautai, karavīriem un civiliedzīvotājiem. Pateicoties fonda ‘’Ziedot.lv’’ ilgos darba gados gūtai pieredzei ziedojumu iniciatīvas varēja tikt efektīvi realizētas. Īpašu pateicību un atzinību DAIF Latvija žūrija vēlas paust fondam par iespēju Latvijas sabiedrībai ziedot līdzekļus Latvijā ražotu produktu piegādē kampaņā ‘’Labas ziņas’’, tā sniedzot atbalstu Ukrainai un ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un nodarbinātībā.

Dalies ar šo ziņu