Aktuāli

Aizsardzības ministrija aicina uzņēmējus pieteikties grantu projektu konkursam

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
Industriju diena
Foto: štāba virsseržants Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija aicina Latvijā reģistrētus komersantus piedalīties piektajā grantu projektu konkursā inovatīvu militāra vai divējāda pielietojuma produktu izstrādei, iesniedzot projektu pieteikumus līdz 22. jūlijam.

Šī gada grantu konkursa prioritārās tēmas ir bruņojums un specializētie inženiertehniskie risinājumi, aizsardzības līdzekļi no ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodolieročiem un materiāliem, kā arī mākslīgais intelekts un simulācijas sistēmas.

“Grantu konkurss dod iespēju sadarbībā ar aizsardzības nozari, pētniecības iestādēm un zinātniekiem radīt inovācijas, kas nākotnē kalpos gan mūsu karavīriem un zemessargiem, gan arī būs konkurētspējīgas starptautiskajā tirgū. Aicinu Latvijas uzņēmējus piedalīties konkursā, stiprinot savu inovāciju spēju, eksportspēju un valsts aizsardzību,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

2022. gadā izsludinātā grantu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 400 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Grantu konkursā varēs piedalīties Latvijā reģistrēti komersanti, un granti tiks piešķirti ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai, atbalstot aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas. 

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz iesniegumu vērtēšanas komisijas ieteikumiem, atbalstītā granta projekta ietvaros lems par aizsardzības nozares speciālistu iesaisti un projekta laikā izstrādāta produkta testēšanai nepieciešamās Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras vai materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumiem Nr. 548 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Uzņēmēji aicināti iesniegt projekta pieteikumus līdz 22. jūlija plkst. 17.00, sūtot tos pa pastu Aizsardzības ministrijai uz adresi Kr. Valdemāra iela 10/12, Rīga vai elektroniski uz e-pasta adresi grantiatmod [dot] gov [dot] lv ().   

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Papildu informācija un projekta pieteikuma veidlapas pieejamas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē: www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/atbalsts-uznemejiem/grantu-programma

Dalies ar šo ziņu