AM aicina uzņēmējus pieteikties ar Covid-19 ierobežošanu saistītos iepirkumos

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
Image
iepirkumi
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija aicina uzņēmējus pieteikties un iesniegt savus piedāvājums Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram to preču iepirkumiem, kas ļautu valsts iestādēm cīnīties ar  Covid-19 pandēmiju, kā arī veikt slimības ierobežošanas pasākumus.

Atbilstoši 2020. gada 2. aprīļa Ministru kabina sēdē pieņemtajam lēmumam turpmāk Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām veic Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Attiecīgā uzdevuma izpildei Aizsardzības ministrijā ir izveidota Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupa, kuras mērķis ir nodrošināt nepieciešamo krājumu rezerves izveidošanu vismaz trīs mēnešu patēriņa apjomam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, šajā Aizsardzības ministrijas vietnē tiek publicēta visa ar Valsts centralizēto rezervju krājumu Covid-19 izplatības ierobežošanai izveidošanu saistītā informācija – t.sk. tirgus izpētes, nepieciešamo preču un pakalpojumu raksturojums, informācijai par iepirkumu gaitu utml.

Publicējamās informācijas klāsts pastāvīgi tiek atjaunināts, tādēļ interesentus (sevišķi ražotājus un citus komersantus) aicinām regulāri sekot jaunākajām publikācijām.

Kādi aizsardzības līdzekļi šobrīd nepieciešami?

Šobrīd primārā nepieciešamība ir pēc zemāk uzskaitītajiem medicīniskajiem individuālās aizsardzības (turpmāk – IAL), kā arī virsmu un roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieciešamību saraksts var tikt papildināts, tādēļ aicinām pastāvīgi sekot šajā vietnē publicētajai informācijai. 

1.     Trīs slāņu medicīniskās maskas ārstniecības personālam (EN 14683 II tips, IR, IIR), vienreizlietojamās

2.     Trīs slāņu medicīniskās maskas pacientiem (EN 14683 jebkura veida, ieskaitot I tipu), vienreizlietojamās

3.     Respiratori ar aizsardzības pakāpi FFP2 vai FFP3

4.     Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi (nesterili, nepūderēti)

5.     Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi (sterili, nepūderēti)

6.     Medicīniskie kombinezoni – aizsargtērpi (elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojamie)

7.     Virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdens necaurlaidīgie, vienreizlietojamie)

8.     Ūdensnecaurlaidīgie priekšauti, vienreizlietojamie

9.     Medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamās)

10.  Ķirurģiskās cepurītes, vienreizlietojamās

11.  Sejas ekrāni (vienreizlietojami vai daudzreizlietojami, dezinficējami)

12.  Aizsargbrilles (vienreizlietojamās vai daudzreizlietojamās, dezinficējamas)

13.  Dezinfekcijas līdzeklis virsmām

14.  Dezinfekcijas līdzeklis rokām

Kas nosaka Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu klāstu un to nodrošinājumam izvirzāmos kritērijus?

Šo informāciju – balstoties uz visu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto institūciju prasībām – apkopo un nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem. Tālāk šī informācija tiek nodota Aizsardzības ministrijas Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupai, attiecīgo iegāžu nodrošināšanai.

Kur sūtīt sadarbības piedāvājumus?

Visu informāciju par iespējamajiem produkcijas un sadarbības piedāvājumiem aicinām sūtīt uz speciāli šim nolūkam izveidotu e-pasta adresi: industrijaatmod [dot] gov [dot] lv

Vai Aizsardzības ministrijai ir pieejami citām valsts iestādēm iepriekš sūtītie sadarbības piedāvājumi?

Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegādēs iesaistītajiem aizsardzības, iekšlietu, veselības, ārlietu u.c. jomu ekspertiem.

Cita starpā Aizsardzības ministrijas Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupai jau ir pieejami VUGD un Nacionālā veselības dienesta līdz šim saņemtā piedāvājumu un tekošo sadarbības projektu informācija (t.sk. komersantu uz VUGD e-pasta adresi covidatvugd [dot] gov [dot] lv sūtītie sadarbības piedāvājumi).

Kāda informāciju jānorāda, sūtot sadarbības piedāvājumu uz industrijaatmod [dot] gov [dot] lv?

Sadarbības piedāvājumā maksimāli pieejamā apjomā lūdzam ietvert šādu informāciju:

1.     Skaidrs piedāvāto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu klāsta uzskaitījums;

2.     Norāde par piedāvājuma atbilstību kādam (-iem) no šobrīd šajā vietnē uzskaitītajiem nepieciešamajiem individuālās  aizsardzības vai dezinfekcijas līdzekļiem;

3.     Piedāvātās produkcijas tehniskais raksturojums – produkcijas apraksts (t.sk. iepakojumam), uzglabāšanas nosacījumi, sertifikācijas informācija (ja ir pieejama) un tamlīdzīgi;

4.     Piedāvājumu iesniedzēja statuss – ražotājs, starpniecības uzņēmums, cits;

5.     Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti un visa nepieciešamā kontaktinformācija (ciktāl attiecināms – uzņēmuma adrese, kontaktpersonu tālruņa numuri, e-pasti utml.);

6.     Piedāvājumā norādīto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu izcelsmes valsts un/vai to pašreizējā atrašanās vieta;

7.     Piedāvājumā norādīto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu pieejamība – skaits noliktavā, ražošanas jauda (dienās), iespējamie piegāžu laiku utml.;

8.     Piedāvāto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu cenas, citi ar izmaksām saistīti nosacījumi;

9.     Piedāvāto m IAL vai dezinfekcijas līdzekļu transporta nosacījumi (t.sk. izmaksas, ja transportē pats komersants);

10.  Iespējamie piegāžu drošības apsvērumi, kas komersanta ieskatā var ietekmēt piedāvāto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu piegādes gala lietotājam;

11.  Norāde par komersanta līdzšinējo darbību, piedāvājot vajadzību sarakstā esošos IAL vai dezinfekcijas līdzekļus (piem., līdzšinējās piegādes Latvijas vai citu valstu iestādēm, konsultācijas ar veselības nozares ekspertiem utml.);

12.  Citi piedāvājuma nosacījumi un informācija, kas komersanta ieskatā var palīdzēt izvērtēt iesniegto piedāvājumu.

Iesniegtie sadarbības piedāvājumi noteikti tiks izvērtēti arī tad, ja tie nesatur kādu (vai vairākus) no iepriekš uzskaitītajiem punktiem!

Vienlaicīgi lūdzam apzināties, ka no iesniegtās informācijas pārskatāmības un detalizācijas pakāpes tiešā veidā ir atkarīga Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupas spēja maksimāli operatīvi izvērtēt visus iesniegtos piedāvājumus, kā arī tos objektīvi savstarpēji salīdzināt.

Kas jādara, ja vietējais ražotājs vēlas uzsākt vajadzību sarakstā esošo IAL vai dezinfekcijas līdzekļu ražošanu?

Informāciju par attiecīgo ieceri tāpat lūdzam sūtīt uz industrijaatmod [dot] gov [dot] lv

Ciktāl attiecināms – piedāvājuma apraksta daļu lūdzam strukturēt atbilstoši punktiem, kas aplūkoti augstākminētā jautājuma ietvaros (skat. “Kāda informāciju jānorāda, sūtot sadarbības piedāvājumu uz industrijaatmod [dot] gov [dot] lv?”)

Piedāvājuma aprakstā tāpat lūdzam norādīt informāciju par to, kāda veida papildus atbalsts pēc komersanta ieskatiem būtu nepieciešams, lai varētu uzsākt (vai paplašināt) vajadzību sarakstā esošo IAL vai dezinfekcijas līdzekļu ražošanu.

Sadarbībā ar atbildīgajām Ekonomikas ministrijas un Veselības ministrijas iestādēm šobrīd tiek izstrādāts projekts nacionālajām vadlīnijām par to, kādā veidā uzsākama IAL vai dezinfekcijas līdzekļu ražošana komersantiem, kuru produkcijas klāstā šāda veida līdzekļi līdz šim nav atradušies.

Iepriekšminētā procesa ietvaros šobrīd tiek izvērtētas iespējas atbalsta sniegšanai tādos jautājumos, kā licencēšana, produkcijas testēšana un sertificēšana, loģistika u.c.

Kādas ir prioritātes iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā?

Prioritāšu klāstu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem un tas tiešā veidā ir pakārtots attiecīgā brīža aktuālākajai situācijai attiecībā uz Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu efektivitāti.

Būtiskākie apsvērumi piedāvājumu izvērtēšanā šobrīd ir piegādes laiks, piegāžu drošība (t.sk. īsākie iespējamie piegādes ceļi), centralizētai iegādei pieejamie produkcijas apjomi (ražošanas jaudas), izmaksas, produkcijas kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām.

Visa aktuālā informācija pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē.

Dalies ar šo ziņu