VAD uzdevums – sniegt pienesumu gan jaunietim, gan Latvijas bruņotajiem spēkiem

Sabiedrība
Sargs.lv
VAD
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Valsts aizsardzības dienesta (VAD) veidošanu šobrīd pieprasa ģeopolitiskā situācija, un, lai arī par obligātā militārā dienesta atjaunošanu Latvijā tiek runāts jau sen, tagad šim lēmumam ir politiskā griba un atbalsts. Tā sarunā ar “Sargs.lv” saka kādreizējais NBS štāba priekšnieks, tagad Aizsardzības ministrijas Aizsardzības spēju projektu vadības departamenta direktors atvaļinātais brigādes ģenerālis Juris Kiukucāns. Taču svarīgāk par kvantitāti šoreiz ir šī dienesta kvalitāte, lai no VAD pienesums būtu gan jaunietim, gan Latvijas bruņotajiem spēkiem. Savukārt Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atzīst, ka dienests VAD arī palīdzēs uzlabot sabiedrības gatavības kultūru. To valstu, kurās saglabāts obligātais militārais dienests, pieredze rāda – tas ir pamats sabiedrības vienotībai un izpratnei par rīcību krīzes un kara laikā.

11 mēneši – pietiekams laiks militāro prasmju apguvei

Līdz šim izskanējusi vairāki viedokļi, cik ilgā laikā var sagatavot kaujas spējīgu karavīru. Šī gada februāra sākumā “Sargs.lv” rīkotajā diskusijā “Kam vajadzīgs VAD karavīrs” aizsardzības nozares eksperti bija vienisprātis, ka 11 mēnešus ilgs dienesta laika periods izvēlēts kā optimālākais, lai ne tikai individuāli sagatavotu kājniekus, bet integrētu viņus darbam vienībās. Tieši apmācītas un koordinētas kājnieku vienības ir VAD galvenais mērķis, kas spēs būtiski palielināt NBS kaujas spējas.

Arī brigādes ģenerālis J. Kiukucāns uzskata, ka šis laiks ir pietiekams, lai apgūtu militārās pamatiemaņas un pat ieskatu kādā no specialitātēm. Protams, viss atkarīgs, no konkrētā jaunieša, viņa iepriekšējās izglītības, vispārējās sagatavotības un vēlmes apgūt militārās iemaņas. To, cik atjautīgi ir jaunkareivji un cik ātri spēj uztver jaunu informāciju, instruktori varēs identificēt jau pirmajos mēnešos.

“Principā tas ir līdzīgi kā braukt ar riteni – ja reiz esi iemācījies braukt, braukšanas iemaņas zaudēt nevar, tad arī pareizi iemācītas militārās pamatiemaņas, piemēram, tēmēt un šaut, aizmirst nevar,” viņš saka, piebilstot, ka ideālā variantā būtu labi, ja katrs karavīrs pārzinātu visus vienības rīcībā esošos ieročus un spētu tos izmantot, lai nebūtu situācija - ierocis ir, bet rīkoties neprot.

Tāpat svarīgi, kāds komandas gars veidosies vienībās, kurā jauniesauktie dienēs un cik saliedēts būs kolektīvs. Lai katrs zina, kā darboties, kādus taktiskos elementus pielietot, saprastu komandas, jo dinamiskā kaujas situācijā visu izšķir sekundes, svarīgi, ka ir kopīga izpratne.

“Ja cilvēks nav sagatavots un iepriekš nekad nav šāvis ar ieroci, nemaz nerunājot par elementāras militārās taktikas apgūšanu, tad viņam kara situācijā būtu ļoti grūti izdzīvot. Protams, ir tādi, kuri ātri adaptējas tomēr bez jebkādas iepriekšējas sagatavotības tas nevar notikt,” saka J. Kiukucāns.

Image
VAD
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Uz jautājumu, vai 11 mēnešos gūtās militārās iemaņas pēc tam rezervistiem neaizmirsīsies, viņš norāda, ka jaunie kareivji pirmos piecus gadus pēc VAD būs ar lielāku piesaisti NBS apmācībām.

Tas ir pietiekami, lai uzturētu pamata prasmes - kaut arī to nedara ikdienā, rezervistiem būs vajadzīgs īsāks laiks, lai zināšanas atkal atjaunotu Viss gan atkarīgs no katra indivīda vecuma, veselības stāvokļa, motivācijas, kā arī NBS iespējām viņus iesaistīt apmācībās un tāpat arī darba devēja iespējam – laist rezervistus uz mācībām.

VAD – visaptverošas valsts aizsardzības stūrakmens

Atvaļinātais brigādes ģenerālis J. Kiukucāns atzīst, ka VAD veidošanu Latvijā šobrīd pieprasa ģeopolitiskā situācija, un, lai arī par obligātā militārā dienesta atjaunošanu Latvijā tiek runāts jau sen, tagad šim lēmumam ir politiskā griba un atbalsts.

Komentējot VAD ieviešanu, J. Kiukucāns uzsver, ka šajā gadījumā svarīgāka par kvantitāti šoreiz ir šī dienesta kvalitāte – vērtīgāk apmācīt mazāk jaunkareivju, toties kvalitatīvāk, lai pienesums būtu gan jaunietim, gan bruņotajiem spēkiem.

Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā jāiesaistās visiem – sabiedrībai kopumā, darba devējiem, pašvaldībām.

Taču visaptverošas valsts aizsardzības koncepts Latvijā nav jauns. Kā raksta Edgars Andersons 1983. gadā izdotajā grāmatā “Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture”, “1940. gada 23. aprīlī Latvijas valdība pieņēma Valsts aizsardzības likuma projektu, kas stājās spēkā 15. maijā, tikai mēnesi pirms valsts bojā ejas.  [..] Jaunais likums ietvēra modernus, reālus aizsardzības principus. Ar šo likumu valsts aizsardzības sistēmā iekļāva visas valsts, pašvaldību un civiliestādes, kameras, organizācijas un uzņēmumus, kā arī visus pilsoņus. Valsts bruņotie spēki veidoja sevišķi organizētu un apbruņotu tautas daļu, kas tieši un aktīvi piedalījās valsts aizsardzībā. Faktiski zemes aizsardzībā bija iesaistīti arī visi pārējie valsts iedzīvotāji ar saviem fiziskiem un materiāliem līdzekļiem.”¹

J. Kiukucāns norāda – visaptverošas aizsardzības kontekstā arī pozitīvi, ka no 2024. gada Latvijas vidusskolās kā obligāts mācību priekšmets tiks ieviesta valsts aizsardzības mācība (VAM). Arī pret šo ieceri sākotnēji bija jūtama sabiedrības pretestība, bet jau 2018. gadā VAM tika ieviesta kā pilotprojekts 13 Latvijas skolās. Pašlaik valsts aizsardzības mācība skolās joprojām tiek īstenota brīvprātīgi, taču šo skolu šobrīd ir tik daudz, ka šajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību apgūst jau vairāk nekā 10 000 jauniešu.

“Sistēma pakāpeniski veidojas – gan valsts aizsardzības mācība, gan Jaunsardze, gan valsts aizsardzības dienests. Ja visa šī ķēdīte strādās, tad iedzīvotājiem pēc tam būs priekšstats, kā būt gataviem krīzes situācijām, spēt pasargāt sevi un citus,” saka J. Kiukucāns.

Arī Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs un vecākais zemessargs Jānis Garisons atzīst, ka VAD izveidei visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā ir ļoti būtiska loma.

Pirmkārt, lai aizpildītu NBS struktūrā trūkstošo personālresursu, jo nav noslēpums, ka šobrīd profesionālajā dienestā trūkst karavīru. Protams, profesionālajam militārajam dienestam valsts aizsardzības struktūrā vienmēr būs priekšroka, taču piemērotu darbinieku trūkums ir liels izaicinājums daudzās jomās Latvijā. Nacionālie bruņotie spēki šajā ziņā ir ļoti specifiska darba vieta, jo kandidātam ir jāatbilst daudziem kritērijiem, turklāt jābūt bez iepriekšējas sodāmības.

Līdz ar to algu palielinājums nebūtu risinājums, tas tikai veicinātu to, ka kandidāti uz armiju pārnāk, piemēram, no Valsts policijas vai robežsardzes.

“Kas notiks pēc tam, kad savāksim šo cilvēkus? Paši nebūsim priecīgi, ka trūkst policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju, jo armijā nevar paņemt jebkuru,” saka J. Garisons.

Tieši tāpēc, lai sasniegtu Aizsardzības ministrijas definētos uzdevumus, vēl ilgāk no valsts aizsardzības dienesta ieviešanas izvairīties nav iespējams.

Otrkārt, VAD palīdzēs ilgtermiņā veidot pilsoņu attieksmes maiņu, kaut vai tik šaurā segmentā kā rezervisti un tie, kuri iepriekš dienējuši. Šai iedzīvotāju grupai ir pienākums domāt ilgtermiņā, lai neveidojas situācija, kāda tā mēdz būt pašlaik – kad daudzi atvaļinājušies karavīri neatsaucas uzaicinājumam piedalīties rezervistu apmācībās vai dara to ļoti gausi.

Image
VAD
Ilustratīvs foto/autors: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Treškārt, VAD stiprinās pilsoņu gatavības kultūru. Vai tie būs 11 mēneši valsts aizsardzības dienestā, vai pieci gadi Zemessardzē, tas atstās būtisku iespaidu uz indivīda personības veidošanos un attieksmi pret valsti.

Šādi pilsoņi ir gatavi darīt ne tikai savā, bet arī citu labā - aizsargāt valsti, tās pilsoņus un arī savu ģimeni.

“Pēc sava personīgā piemēra zinu, ka dienests Zemessardzē nozīmē bieži sevi pārvarēt mentāli un fiziski, taču tas dod pārliecību, ka spēšu rīkoties arī ekstrēmās situācijās un neviens civilais pasākums nedos tādas zināšanas kā militārais dienests. Tas ir būtiski krīzes un kara situācijā, lai pilsoņi būtu gatavi šādām darbībām un glābtu sevi un līdzpilsoņus,” saka J. Garisons.

VAD laikā iezīmēsies līderi

J. Kiukucāns arī uzskata, ka VAD veiksmes atslēga būs pirmie divi iesaukumi, kā viss process tiks organizēts un kādas pēc tam būs dienējušo atsauksmes. Viņa pieredze, deviņdesmito gadu sākumā veidojot obligāto dienestu Zemessardzē, rāda, ka, pareizi organizējot, nodrošinot un vadot militārās apmācības, daudzi pēc tam palika militārajā jomā. Arī VAD laikā kāds noteikti sapratīs, ka ir “āķis lūpā” un gribēs pievienoties profesionālajam militārajam dienestam.

“Katrs indivīds skatās caur savu prizmu, ko dienests var dot tieši viņam. Militārā vide palīdz to saprast, bet arī bruņotajiem spēkiem jāstrādā ar cilvēkiem, kuri viņiem varētu derēt, jāpamana potenciāls, jāiedrošina jo varbūt kāds vēlāk gribēs kļūt par profesionālo karavīru un turpmāk virsnieku,” viņš saka.

Viens no izaicinājumiem gan varētu būt tas, ka VAD dienēs dažāda vecuma pilsoņi, piemēram gan astoņpadsmitgadīgi, gan tādi, kuriem jau divdesmit pieci gadi. Svarīgi, kā NBS vienības komplektēs, lai tās darbotos efektīvi. “Par jauniesaukto fizisko sagatavotību es neuztraucos, jo 11 mēnešu laikā viņi pakāpeniski pieradīs pie fiziskas slodzes, gan  sekmīgi apgūs nepieciešamās militārās iemaņas,” saka J. Kiukucāns.

Katrā ģimenē pa zemessargam vai karavīram

Pieaugot Latvijas pilsoņu skaitam, kuri pievienojas Zemessardzei vai ir Jaunsardzē, iezīmējas situācija, ka teju katrā ģimenē ir kāds karavīrs vai zemessargs, kas ir sava veida drošības garants. Jānis Garisons pēc savas zemessarga pieredzes saka, ka militārā dienesta pieredze attīsta strukturētu domāšanu, dažreiz iemāca vienkāršot procesus, kas var būt svarīgi ekstrēmās situācijās, kad jāspēj skaidri domāt, nevis krist panikā. Tāpat dienestā nostiprinās psiholoģiskā noturība, spēja savākties.

Turklāt šī militārā pieredze noder arī profesionālajā jomā, jo ikvienā darba vietā ir svarīgi, ka darbinieks ir nosvērts, konstruktīvs, ar augstu stresa noturību un savas jomas līderis.

Image
VAD
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
“VAD ir kā apdrošināšanas polise valstij – līdzīgi mēs apdrošinām, piemēram, māju, nodrošinoties pret potenciāliem zaudējumiem, kuri tā arī var nerasties. [..] Ja pret šiem jauniešiem attieksies līdzīgi kā Zemessardzē pret zemessargiem – ka viņi ir vērtība un viņos saredzam potenciālu arī darbā ar sarežģītākām ieroču sistēmām, tad rezultāts būs pozitīvs,” saka J. Garisons.

Viņš uzsver, ka VAD ir sava veida sociālais līgums starp valsti un sabiedrību. Tas noteikti nav no dzīves pazaudēts gads, kā iepriekš jauniešu diskusijās ir izskanējis.

“Biežas ir atrunas, ka negribu neko darīt, jo man ir ģimene. Taču, jo lielāka ir armija, jo mazāka iespēja, ka būs karš un ģimene cietīs,” viņš saka.

Arī iepriekš minētajā E. Andersona grāmatā “Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture” rakstīts, ka Latvijas karavīriem bija liela loma patriotiskas sabiedrības veidošanā un uzturēšanā, jo Latvijas armija, kaut neliela, vienmēr bijusi disciplinēta un “karavīru vairums bija tēvzemes un tautas mīlestības apgaroti un viņi bija iespēja robežās apmācīti modernā kara prasībām.”

“Armijai bija liela nozīme Latvijas pilsoņu lepnuma un pašapziņas vairošanā. Tā bija pašas Latvijas, latviešu tautas armija. Tā radīja sajūsmu un vairoja iekšējās drošības sajūtu. Tam bija liela nozīme starp varenām pasaules lielvalstīm eksistējošā mazā valstī. Latvijas armija bija arī pastāvīgs atgādinājums Latvijas iedzīvotājiem, ka nepietika tikai ar neatkarības izcīnīšanu, bet bija jāgatavojas arī uz tās aizstāvību ar ieročiem rokās pasaules tautu saimē, kas vēl joprojām balstījās vairāk uz varu un apstākļu konjunktūru nekā uz tiesībām. Katrai valstij bija jāpaļaujas galvenokārt uz saviem spēkiem.”¹

Līdzīgi ir arī tagad – lai arī Latvija ir NATO dalībvalsts un mēs varam paļauties uz sabiedroto atbalstu, pirmkārt, Latvijai jāveido pašai savas aizsardzības spējas. Un tas arī tiek darīts – gan ieviešot jaunu bruņojumu un tehniku, gan arī visaptverošas valsts aizsardzībā iesaistot visu sabiedrību, tostarp veidojot valsts aizsardzības dienestu.

 

¹Edgars Andersons “Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture”. 1983. Daugavas Vanagu centrālās valdes izdevums.

Dalies ar šo ziņu