“Sargs.lv” skaidro: Kāda būs valsts aizsardzības dienesta (VAD) otrā iesaukuma kārtība

NBS
Sargs.lv
karavīri
Foto: ilustratīvs. Autors: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Šī gada aprīlī sākās pieteikšanās jaunā valsts aizsardzības dienesta (VAD) pirmajam iesaukumam, un jau 15. maijā brīvprātīgi dienestam bija pieteikušies 488 Latvijas pilsoņi, kuri gatavi pilnveidot savas spējas un sniegt ieguldījumu valsts aizsardzībā. Tiesa, dienestu šī gada 1. jūlijā reāli uzsāks mazāks skaits, jo daļa kandidātu tiks atsijāti par iepriekšēju sodāmību, tāpat kādam dienests varbūt būs jāatsaka neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ. Jaunieši, kuri nepaspēja vai vēl nebija droši pieteikties VAD pirmajam iesaukumam, tagad tiek aicināti spert šo atbildīgo soli un brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta otrajam iesaukumam, lai dienesta gaitas uzsāktu 2024. gada janvāra vidū. Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma līdz 15. jūlijam. Turklāt plānots, ja netiks nokomplektēts VAD kārtējais iesaukums tikai no brīvprātīgajiem, tad iztrūkstošais kandidātu skaits tiks nodrošināts pēc nejaušības principa jeb – savā ziņā obligātā kārtā, atlasot 18 līdz 19 gadus sasniegušos topošos rezerves karavīrus.

Pavēle par 2024. gada iesaukumiem

Šī gada 24. maijā aizsardzības ministre Ināra Mūrniece izdeva pavēli “Par iesaukumu valsts aizsardzības militārajā dienestā 2024. gadā”. Tā nosaka nākamā gada iesaukumu biežumu, iesaucamo skaitu, kā arī sadalījumu pa dienesta veidiem. Pavēle arī paredz, sākot ar 2024. gada janvāri, dienestā pilsoņus iesaukt pēc nejaušības principa jeb obligātā kārtā. Tas gan tiks darīts tikai tad, ja iesaukumā nepieciešamais kandidātu skaits netiks nodrošināts uz brīvprātības pamata.

Image
Tāpēc arī VAD otrajam iesaukumam sākotnēji Latvijas pilsoņi tiek aicināti pieteikties brīvprātīgi. Nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem atlasīs pēc nejaušības principa. Jaunieši iesaucamajā vecumā pirms atlases gan vēl tiks pārbaudīti, vai, sasniedzot 18 gadu vecumu, viņiem nebūs ierobežojumu dienēt, piemēram, turpina mācības vidējās vai vidējās profesionālas izglītības iestādē (līdz 24 gadu vecumam), ir sodāmība vai būtiski veselības traucējumi.
Image

Iesaukšanas kārtība

Otrajam iesaukumam topošie VAD karavīri var brīvprātīgi pieteikties līdz 2023. gada 15. jūlijam vietnē https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests

Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits netiks sasniegts, iztrūkstošo daudzumu paredzēts noteikt ar atlasi pēc nejaušības principa, kuru paredzēts rīkot 2023. gada 10. augustā.

Ja brīvprātīgo skaits 11 mēnešu dienestam būs lielāks nekā atļautais kvotu skaits, tad primāri tiks iesaukti tie, kuri būs pieteikušies pirmie. Tādējādi ir būtisks arī pieteikšanās laiks – jo ātrāk piesakās, jo lielāka iespēja nokļūt sev vēlamajā dienesta vietā.

• Līdz 15. jūlijam brīvprātīgi var pieteikties VAD otrajam iesaukumam;
• 10. augustā notiks atlase pēc nejaušības principa 11 mēnešu dienestam, ja dienests nebūs nokomplektēts no brīvprātīgo pieteikumiem;
• Dienestu VAD otrais iesaukums vienībās sāks 2024. gada janvāra vidū.
Image

Pirms šī gada 10. augusta atlases visiem iesaucamajiem, kuri kvalificējas atlasei, tiks piešķirts kārtas numurs. Pēc nejaušības principa no šiem kārtas numuriem tiks atlasīti iesaucamie, kuri saņems pavēstes par ierašanos uz pārbaudēm.

E-adrese - obligāta

Pēc pārbaudēm, tai skaitā iesaucamā veselības pārbaudes, tiks pieņemts gala lēmums par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā. Lēmums tiks nosūtīts uz iesaucamā e-adresi.

Oficiālā e-adrese no 2023. gada 1. jūnija vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem ir obligāta. Ja e-adrese nebūs izveidota, šī informācija tiks nosūtīta uz deklarēto dzīves vietas adresi vai izsniegta pret parakstu.

Iesaucamajiem, kā arī tiem, kuri būs pieteikušies brīvprātīgi, noteiktā laikā būs jāierodas norādītajā NBS vienībā.

2024. gada janvāra iesaukums 11 mēnešu dienestam NBS tiks īstenots TRĪS dienesta vietās:
• NBS Štāba bataljonā Rīgā;
• NBS Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības aizsardzības divizionā Lielvārdē;
• Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Gulbenes novada Stāmerienā.

Dienesta veidi

2024. gadā kopumā plānots iesaukt līdz 850 jauniešus TRĪS dienesta veidos:

  • 600 jaunieši, attiecīgi 120 personas janvārī un 480 personas jūlijā, varēs pieteikties 11 mēnešu ilgam dienestam NBS vienībās;
  • līdz 200 jauniešu varēs brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta izpildei Zemessardzē, kopumā dienot 5 gadus un ik gadu apmācībā piedaloties vismaz 28 dienas;
  • līdz 50 augstākās izglītības iestāžu studenti varēs brīvprātīgi pieteikties VAD rezerves virsnieka apmācības kursam, kurš tiks apgūts 5 gadu laikā.

Ieguvumi

VAD karavīram, kurš dienesta izpildei pieteicies brīvprātīgi, ikmēneša kompensācija būs 600 eiro mēnesī, savukārt iesauktajiem VAD karavīriem - 300 eiro mēnesī. Atvaļināšanās kompensācija pēc dienesta beigām – 1100 eiro.

Apgūstot VAD, tiks iegūta sagatavotība krīzēm, zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, nostiprināta fiziskā un psiholoģiskā noturība, kā arī pavērsies jaunas un interesantas karjeras iespējas.

Izglītības iestādei un darba devējam uz dienesta laiku ir pienākums jaunieti atbrīvot no studijām un darba pienākumiem, saglabājot studiju un darba vietu.

Atbildīgs lēmums un sankcijas par izvairīšanos

Ja iesaucamais bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz noteiktajām pārbaudēm, viņam draud administratīvais sods - brīdinājums vai naudas sods līdz 350 eiro.

Ja iesaucamais neieradīsies lēmumā noteiktajā dienesta vietā, Militārā policija var viņu nogādāt dienesta vietā piespiedu kārtā vai iesaucamajam var tikt uzlikta piespiedu nauda no 50 līdz 5 000 eiro apmērā.

Par izvairīšanos no valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes pilsoni var saukt pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat jāsaprot, ka brīvprātīga pieteikšanās dienestam nenozīmē, ka pēc brīža pilsonis var pārdomāt un savu pieteikumu atsaukt un no dienesta pienākumu izpildes atteikties. Šī elektroniskās pieteikuma anketas aizpildīšana vien jau tiek uzskatīta par saistību uzņemšanos pret valsti, tātad – apzinātu, izsvērtu un atbildīgu pilsoņa lēmumu!

Kā pieteikties

Dalies ar šo ziņu