Līdzšinējais Instruktoru skolas komandieris: Manas zināšanas šobrīd nepieciešamas citā NBS vienībā

NBS
Sargs.lv
Image
Instruktoru skola
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Rotācija bruņotajos spēkos ir vajadzīga, acīmredzot manas zināšanas šobrīd vairāk ir nepieciešamas citur, tā pēc NBS Instruktoru skolas (IS) amatā pavadītiem trīsarpus gadiem saka līdzšinējais skolas komandieris pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs. Šajā laikā daudz paveikts gan instruktoru izglītības sistēmas pilnveidē, gan pašas Instruktoru skolas kā vienības kaujas spēju attīstībā. Par spīti Covid-19 izaicinājumiem netika atcelts neviens karjeras kurss. Instruktoru sagatavošana  bruņotajiem spēkiem ir ļoti svarīga, tāpēc tika rasts risinājums, kā, ievērojot visus drošības pasākumus, darbs var turpināties.

Attīstība visās jomās

Līdzšinējais Instruktoru skolas komandieris pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs šajā laikā paveikto iezīmē četros lielos virzienos. Kā pirmo un svarīgāko viņš min NBS instruktoru militārās izglītības aktualizēšanu. Pilnveidotas tika visu četru militārās izglītības līmeņu mācību programmas. Instruktoru kursi pēc jaunajām mācību programmām tiks uzsākti jau šogad.

Tajos lielāks uzsvars tiks likts uz līderības un uzdevumu menedžmenta kompetencēm, lai  instruktori varētu sniegt vēl efektīvāku atbalstu virsniekiem. Tā kā viņi strādā sazobē, tad panākumi sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienotā komandā, uzskata pulkvežleitnants V. Gračovs.  Tāpat uzsvars likts arī uz moderno karadarbību un valsts aizsardzības operatīvā plāna uzdevumu izpildi.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
“Aktualizētajās apmācību programmās vairāk fokusējamies uz krīzes laika uzdevumiem, piemēram, hibrīdkara gadījumā. Tāpat liela loma ir stratēģiskajai komunikācijai un citu modernās karadarbības kaujas spēju izzināšanai. Tas viss integrēts atjaunotajās mācību programmās,” saka pulkvežleitnants V. Gračovs.

Pilnveidoto jaunākā instruktora, instruktora un vecākā instruktora kursus skola plāno uzsākt jau šī gada februārī, bet augstākā instruktora kursu – gadā otrajā pusē.

Kā norāda līdzšinējais Instruktoru skolas komandieris, attīstoties dažādiem apdraudējuma veidiem, arī mācību programmas jāpapildina, ņemot vērā to, kas bruņotajiem spēkiem nepieciešams šobrīd un nākotnē.

Kā otrs virziens, pie kā pēdējos gados strādāts, –  pašas Instruktoru skolas kaujas spēju attīstība, lai vienība būtu spēcīga un valsts apdraudējuma gadījumā patstāvīgi spētu pildīt uzdevumus. Pēdējo gadu laikā šīs spējas tiek stiprinātas, regulāri organizējot mācības.

Image
Instruktoru skola
Foto: NBS Instruktoru skola
Foto: NBS Instruktoru skola
“Esam sagatavoti, lai arī krīzes laikā spētu pildīt noteiktos uzdevumus kā vienība. Aptverts ir viss skolas personāls, kuri ir karavīri, sākot no grāmatveža līdz pat komandierim. Esam gatavi vajadzības gadījumā saņemt ekipējumu, sēsties transportlīdzeklī, izbraukt uz pagaidu atrašanās vietu ārpus bāzes un veikt uzdevumus, kur vien bruņotajiem spēkiem būsim vajadzīgi,” saka pulkvežleitnants V. Gračovs.

Treškārt, šajā laikā izdevies saglabāt un profesionāli attīstīt skolas instruktoru kodolu – instruktorus pasniedzējus. Un kā pēdējais, bet ne mazāk svarīgais virziens, – bāzes infrastruktūras sakārtošana.

Image
Instruktoru skola
Instruktoru skolas renovētā autoparka atklāšana 2018. gadā. Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Instruktoru skolas renovētā autoparka atklāšana 2018. gadā. Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Līdzšinējais komandieris atzīst, ka daudz izdarīts, lai tā primāri kalpotu efektīvam mācību procesam, taču jau tuvākajā nākotnē jādomā par tālāku attīstību un paplašināšanos – jau šobrīd trūkst mācību klases, poligoni, šautuves un instruktoru pasniedzēju darba telpas. “Esam izauguši no galvenās ēkas, un skolas kapacitāte ir tuvu maksimumam. Nākotnes projektā gan plānots būvēt jaunu mācību korpusu – ar klasēm un izmitināšanas iespējām,” saka pulkvežleitnants V. Gračovs.

Instruktoru sastāva stiprināšana

Tāpat kā iepriekšējie Instruktoru skolas komandieri, arī viņš gādājis, lai instruktori te justos novērtēti un piederīgi. Pat, ja viņi tikai piekomandēti uz konkrētu kursa norises laiku, jārūpējas, lai instruktoriem būtu komfortabla dienesta vieta ar dzīvošanas iespējām skolā.  Tāpat jārūpējas arī par pašu instruktoru attīstību un pilnveidi, un šim procesam līdzi seko skolas virsseržants.

“Tāpēc ik pa laikam nepieciešama instruktoru rotācija, ko paredz arī 2020. gadā apstiprinātā instruktoru izglītības koncepcija. Lai būtu izaugsme, nevar visu laiku pavadīt vienā pozīcijā, dienests nepieciešams arī kaujas vienībās, lai pēc tam šo pieredzi atnestu atpakaļ,” saka līdzšinējais skolas komandieris.
Image
Instruktoru skola
Instruktoru skolas izlaidums. Foto: NBS Instruktoru skola
Instruktoru skolas izlaidums. Foto: NBS Instruktoru skola

Tajā pašā laikā viņš atzīst, ka ir atsevišķi instruktori ar īpašām spējam – dažādu jomu eksperti un pedagogi, kurus pagaidām nevar atļauties aizrotēt uz citu vienību, jo viņi kā kodols nepieciešami pašā Instruktoru skolā.

2020. gadā Instruktoru skola svinēja 20. pastāvēšanas gadadienu. Daudzi pasākumi Covid dēļ gan gāja secen, taču pamatuzdevums – instruktoru sagatavošana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – tika nodrošināta nepārtraukti; netika atcelts neviens karjeras kurss.

“Tas ir svarīgi bruņoto spēku attīstībai, tāpēc atradām veidu, kā, ievērojot visus drošības pasākumus, darbs var turpināties. Pateicos arī citām NBS vienībām, kuras atbalstīja, piemēram, ar dezinfekcijas pasākumiem, arī Mācību vadības pavēlniecības štābam, kura atbalsts krīzes situācijā bija jūtams,” saka pulkvežleitnants V. Gračovs.

Viņš piebilst, ka skolas ēdnīcu gan nācies uz laiku slēgt, tā vietā izmantots ēdināšanas ārpakalpojums un karavīri ēdināti ārpus telpām.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Jautāts par instruktoru motivāciju, kuri mācās karjeras kursos, pulkvežleitnants V. Gračovs atzīst – lielākoties visi ir augsti motivēti. Viņš paļaujas uz bruņoto spēku vienībām un to komandieriem, kuri šos karavīrus izvēlējušies, saskatot viņos instruktoram nepieciešamās īpašības un talantu. Tālākais jau ir Instruktoru skolas uzdevums – attīstīt viņus līdz NBS noteiktajam instruktoru standartam.

“Iestājpārbaudījumu laikā redzam, ka šiem karavīriem ir gan zināšanas, gan vēlme kļūt par instruktoriem. Tālāk jau ir iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm, ik pēc 3-5 gadiem atgriežoties kursos un paaugstinot savu izglītības līmeni,” viņš saka.

Īpaši priecējot fakts, ka ar katru gadu šie topošie instruktori ir gados aizvien jaunāki. Tiesa gan – ne visi pirmajā reizē iztur kursu līdz galam, jo tas gan fiziski, gan morāli ir grūti, taču tad karavīrs labāk sagatavojas un mēģina nākamreiz.

Starptautiskās sadarbības turpināšana

Tāpat šajos gados Instruktoru skola turpinājusi vairākus starptautiskās sadarbības projektus. Viens no tādiem ir Ukrainas armijas instruktoru apmācība, kas aizsākusies jau 2016. gadā.

Image
Instruktoru skola
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Sargs.lv” jau rakstīja, ka instruktoru sastāvs Ukrainas bruņotajos spēkos tikai pēdējo gadu laikā veidojas, un lielu ieguldījumu tā attīstībā snieguši arī Latvijas bruņoto spēku instruktori – līdz šim apmācīti vairāk nekā 400 Ukrainas armijas instruktoru. Turklāt 2020. gadā pirmo reizi sasniegts tāds līmenis, ka Ukrainas bruņoto spēku instruktori ir tiktāl zinoši, ka jau paši var sākt mācīt savus dienesta biedrus – topošos instruktorus.

Image
Instruktoru skola
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Komandieris uzsver – lai arī metodiskais materiāls un vadošā loma starptautiskajā apmācību procesā ir Instruktoru skolai, atbalstu sniedz arī instruktori no citām NBS vienībām.

Tāpat regulāra sadarbība un pieredzes apmaiņa izveidojusies ar Igaunijas Instruktoru skolu un Lietuvas bruņoto spēku skolu. “Sargs.lv” jau rakstīja, ka 2020. gada martā, turpinot Baltijas valstu sadarbību instruktoru izglītības jomā, NBS Instruktoru skolā darba vizītē viesojās Lietuvas bruņoto spēku instruktori. Vizītes mērķis bija iepazīstināt Lietuvas kolēģus ar Latvijas armijas instruktoru atlases sistēmas un instruktoru karjeras kursu iestājpārbaudījumu organizēšanas pieredzi.

Pulkvežleitnants V. Gračovs vēlētos, lai nākotnē Instruktoru skolai veidotos vēl aktīvāka sadarbība arī ar ASV un Kanādas bruņotajiem spēkiem, ņemot vērā, ka Kanāda ir arī vadošā valsts Ādažu bāzē izvietotās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupai.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Katra dienesta vieta paliek sirdī

Instruktoru skolas komandiera amatu atstāt būs emocionāli grūti, jo šī ir pirmā vienība, ko savā līdzšinējā 24 gadus ilgajā dienestā pulkvežleitnants V. Gračovs vadījis, ar lepnumu nesot skolas karogu un Cēsu garnizona zobenu.

“Bet tāda ir mūsu militārā dzīve!” viņš smaidot nosaka. “Rotācija bruņotajos spēkos ir vajadzīga, un trīs līdz četri gadi ir optimālais laiks, ko komandieris pavada vienā vienībā. Acīmredzot manas zināšanas šobrīd ir vairāk nepieciešamas citur,” viņš piebilst.
Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs Instruktoru skolas komandiera amatu ieņēma kopš 2017. gada augusta. Pirms tam dienējis Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, pildot arī 1. mehanizētā kājnieku bataljona (LATBAT) komandiera vietnieka pienākumus. Savukārt starptautisko pieredzi guvis kā štāba virsnieks NATO starptautiskajos štābos Polijā un Vācijā.

“Līdz šim LATBAT man bija dziļi sirdī, tagad arī Instruktoru skolu ar pozitīvu skaudību pieskatīšu no malas. Jaunajam komandierim atstāju skolas attīstības plānu nākamajiem desmit gadiem, novēlot viņam turpināt skolas attīstību. Ikdienas rutīna ikvienu var notrulināt, tāpēc vajadzīgs lielais mērķis – tas palīdz orientēties un tiekties uz rezultātu. Komandierim jābūt ne tikai komandierim – viņam vajadzīgas gan menedžera, gan līdera prasmes. Novēlu atrast balansu starp šiem uzdevumiem un motivēt skolas personālu sasniegt aizvien jaunas virsotnes!” saka pulkvežleitnants V. Gračovs.
Image
Instruktoru skola
Latvijas armijas simtgadei veltītā Cēsu garnizona parāde. Foto: NBS Instruktoru skola
Latvijas armijas simtgadei veltītā Cēsu garnizona parāde. Foto: NBS Instruktoru skola

Par atbalstu un padomu šajā laikā viņš pateicas ne vien Instruktoru skolas kolektīvam un dienesta biedriem, bet arī ģimenei, jo bez tā ikvienam karavīram būtu grūti. “Paldies ģimenei par sapratni, bez tās es nevarētu pilnvērtīgi pildīt Instruktoru skolas komandiera pienākumus, kas aizņem ļoti daudz laika, jo lielākā daļa skolas izlaidumu un tradicionālo pasākumu notiek vakaros vai brīvdienās,” viņš saka.

Pulkvežleitnanta V. Gračova nākamā dienesta vieta būs NBS Apvienotais štābs, kur viņš gādās par kolektīvo apmācību plānošanu un organizēšanu Militārās mācību pārvaldes priekšnieka amatā.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības (MVP) pakļautībā esošā Instruktoru skola dibināta 2000. gada 1.novembrī, un tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku vienību instruktoriem iespēju iegūt militārajam dienestam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, paaugstināt karavīru kvalifikāciju un veikt pārkvalifikāciju, kā arī veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi.

Lai veiktu šo pamatuzdevumu, skolu pēdējos gados aizvien vairāk un aktīvāk atbalsta gan Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA), gan citas skolas un mācību centri, ka arī citas NBS spēka veidu un Zemessardzes vienības.

Instruktoru skolas devīze – “Gods. Vienotība. Prasme.”

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Mācību vadības pavēlniecībā ietilpst arī šādas NBS izglītības iestādes un mācību centri: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Kājnieku skola, Jūras spēku Mācību centrs, Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs, Sakaru skola un Valodu skola. MVP komandieris un vienlaicīgi arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors kopš 2020. gada 24. jūlija ir pulkvedis Oskars Kudlis.

Dalies ar šo ziņu