NBS Instruktoru skola svin divdesmito gadadienu

NBS
Sargs.lv
Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

1. novembrī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skola (IS) svin savu divdesmito gadadienu. Kā “Sargs.lv” norāda skolas komandieris pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs, šo gadu laikā skolu absolvējuši vairāk nekā 8000 kursantu, apgūstot dažādas karjeras un kvalifikācijas mācību programmas. Kā vienu no galvenajiem skolas sasniegumiem komandieris min NBS instruktoru militārās izglītības sistēmas izveidi. Tā nodrošinās vēl profesionālāku instruktoru sagatavošanu, tādējādi sniedzot atbalstu NBS kopējo kaujas spēju attīstībā un valsts aizsardzības uzdevumu veikšanā.

Šo gadu laikā Instruktoru skolu Cēsīs absolvējuši 8157 apmācāmie, apgūstot dažādas karjeras un kvalifikācijas mācību programmas. Sagatavoti 2148 stacionārās šaušanas nodarbību vadītāji un 383 taktiskās saaušanas nodarbības vadītāji.  Taču, kā norāda Instruktoru skolas komandieris pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs, apmācāmo skaits nav vienīgais un galvenais efektivitātes rādītājs. Viņaprāt, viens no svarīgākajiem darbiem pēdējos gados ir NBS instruktoru militārās izglītības sistēmas izveide. Tās esamība nodrošinās vēl profesionālāku instruktoru sagatavošanu, tādējādi sniedzot atbalstu NBS kopējo kaujas spēju attīstībā un arī valsts aizsardzības uzdevumu veikšanā.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Iezīmējot nākotnes plānus, pulkvežleitnants Gračovs norāda – šogad ir apspirināta jaunā NBS instruktoru militāras izglītības koncepcija. Tas skolai ļaus uzlabot instruktoru mācību programmas, lai, sākot ar 2021. gadu, instruktorus bruņoto spēku vajadzībām sagatavotu jau pēc uzlabotiem standartiem.

“Jaunie standarti tendēti uz NBS kaujas spēju attīstību un spēju pildīt instruktoriem uzliktos uzdevumus arī valsts apdraudējuma un potenciālā kara laikā, sadarbojoties ar sabiedrotajiem NATO spēkiem."
Instruktoru skola
Instruktoru skolas komandieris
pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs

Tikmēr Instruktoru skolas virsseržants štāba virsseržants Aigars Kūms, kuram Latvijas armijā ir vairāk nekā divdesmit gadu instruktora pieredze, novērojis, ka pirms divdesmit gadiem instruktoru līmenis bijis nevienāds – no ļoti izciliem līdz ļoti vājiem. Gadu gaitā, kopš pastāv Instruktoru skola un ir izveidota kopēja NBS instruktoru apmācības sistēma, šis līmenis ir izlīdzinājies un cēlies tieši tai zemākajai pozīcijai.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Tieši tāpat šo 20 gadu laikā nedaudz mainījušās arī apmācību programmas katra līmeņa kursiem, pielāgojoties apkārtējai situācijai un aktualitātēm. Protams, ir apmācību tēmas, kuras visos kursos paliek nemainīgas, piemēram, līderības un vadības prasmes.

“Redzu, ka lielākā daļa karavīru, īpaši jaunāko instruktoru kursantu vidū, ir motivēti, un ir “labs materiāls”, ar kuru mūsu instruktoriem – pasniedzējiem strādāt, veidojot jauno Latvijas armijas instruktoru sastāvu. Tālāk jau ir Instruktoru skolas atbildība – paveikt darbu pēc iespējas profesionālāk."
Instruktoru skola
Instruktoru skolas virsseržants
štāba virsseržants Aigars Kūms

Lai turpmākā instruktoru sagatavošana būtu vēl efektīvāka, svarīgi turpināt mācību procesam nepieciešamās infrastruktūras – klašu, šautuvju, poligona – modernizāciju, tāpat turpināt vienībās ieviest modernu ekipējumu, kā arī, protams, stiprināt pašas Instruktoru skolas kapacitāti ar pieredzējušiem un profesionāliem līderiem – instruktoriem.

Visiem Latvijas armijas instruktoriem – gan esošajiem, gan topošajiem – Instruktoru skolas komandieris novēl – ejot līdzi kopējai Nacionālo bruņoto spēku un to spēju attīstībai, saglabāt profesionālo kvalitāti nemainīgi augstu. Tas lielā mērā atkarīgs arī no instruktoru komandieru – virsnieku atbalsta.

Image
Instruktoru skola
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
“Šī kvalitāte veidojas mijiedarbībā ar amatam nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanu kādā no NBS mācību centriem un skolām, tai skaitā arī Instruktoru skolā Cēsīs, vai arī ārvalstīs. Tikpat svarīga ir pieredzes iegūšana kādā no NBS spēku veidiem vai Zemessardzes vienībām, kā arī dalība NATO dežūrās un starptautiskajās operācijās. Visbeidzot – ikvienam instruktoram jāprot savu uzkrāto militāro pieredzi nodot citiem NBS instruktoriem, un šeit vienlīdz svarīgas ir gan līderības, gan pedagoga prasmes,” atzīst pulkvežleitnants Gračovs.

Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības (MVP) pakļautībā esošā Instruktoru skola dibināta 2000. gada 1.novembrī, un tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku vienību instruktoriem iespēju iegūt militārajam dienestam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, paaugstināt karavīru kvalifikāciju un veikt pārkvalifikāciju, kā arī veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi.

Image
Instruktoru skola

Lai veiktu šo pamatuzdevumu, skolu pēdējos gados aizvien vairāk un aktīvāk atbalsta gan Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA), gan citas skolas un mācību centri, ka arī citas NBS spēka veidu un Zemessardzes vienības. Instruktoru skolas komandiera amatu kopš 2017. gada augusta ieņem pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs.

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas devīze – “Gods. Vienotība. Prasme.”

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skola dibināta 2000. gada 1. novembrī uz Zemessardzes Kājnieku mācību centra bāzes. Skola izvietota Cēsīs, bijušajās Daugavpils 8. kājnieku pulka kazarmās.  Tās nosaukums izvēlēts, ņemot vērā pirmskara Latvijas armijas tradīciju seržanta sastāvam lietot apzīmējumu – instruktori.

Vairāk informācijas par Instruktoru skolu pieejama šeit: https://www.mil.lv/vienibas/macibu-vadibas-pavelnieciba/instruktoru-skola

Mācību vadības pavēlniecībā ietilpst arī šādas NBS izglītības iestādes un mācību centri: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Kājnieku skola Alūksnē, Jūras spēku Mācību centrs, Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs, Sakaru skola, Valodu skola un NBS Sporta klubs. MVP komandieris un vienlaicīgi arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors kopš 2020. gada 24. jūlija ir pulkvežleitnants Oskars Kudlis.

Dalies ar šo ziņu