Nodrošinājuma pavēlniecība – bruņoto spēku manevra pamats

NBS
Sargs.lv
Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība sniedz nodrošinājuma atbalstu visām bruņoto spēku vienībām. Turklāt vienībā ir vienpadsmit ļoti dažādu jomu apakšvienības. Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris pulkvedis Kaspars Zdanovskis intervijā ziņu portālam “Sargs.lv” norāda – Nodrošinājuma pavēlniecība izveidojusi struktūru un sistēmu, kas spēj atbalstīt bruņoto spēku vienību manevru. Vienlaikus viņš uzsver, ka vienībai jāturpina stiprināt un attīstīt savas spējas ar akcentu uz krīzes un kara laika nodrošinājuma spējām.

Nodrošinājuma pavēlniecības galvenais uzdevums ir noteiktā laikā, pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē sniegt tiešo un vispārējo nodrošinājumu Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Tās sastāvā ir vienpadsmit apakšvienības. Viņš piebilst – šīs 11 vienības ir ļoti atšķirīgas, ar dažādām funkcijām un ļoti interesantu darbu.

Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevums miera laikā ir trenēties un atstrādāt procedūras un plānu, lai tā varētu darboties iespējami efektīvāk krīzes vai kara laikā, sniedzot atbalstu citām bruņoto spēku vienībām to uzdevumu izpildē.

Tiešais un vispārējais nodrošinājums

Bruņotajos spēkos tiešo nodrošinājuma atbalstu sniedz Nodrošinājuma pavēlniecības trīs reģionālie nodrošinājuma centri, kas atrodas Liepājā, Lielvārdē un Ādažos. Katra reģionālā centra uzdevums ir sniegt tiešo atbalstu tam piesaistītajam spēku veidam, veicot grāmatvedības un juridiskās funkcijas, iepirkumus un sniedzot ikdienas nodrošinājumu.

Savukārt vispārējo nodrošinājumu bruņotajiem spēkiem sniedz Nodrošinājuma pavēlniecības vienības, kuras specializējas konkrētā nozarē. Piemēram, Medicīnas nodrošinājuma centrs sniedz medicīnas atbalstu visiem bruņotajiem spēkiem.

Nodrošinājuma pavēlniecības apakšvienības – ļoti specifiskas un ar augstu zināšanu bāzi

Nodrošinājums ir viena no sarežģītākajām sfērām. Es pats esmu kājnieks un būt kājniekam arī ir ļoti izaicinoši. Viņam ilgstoši ir jāpilda konkrēti uzdevumi lauka apstākļos, kas nereti mēdz būt sāpīgi, auksti un nogurdinoši. Tomēr, lai kājnieks spētu pildīt viņam uzdotos uzdevumus, viņam ir jānodrošina transports, bruņojuma remonts, ekipējums, ārstniecība un ēdiens.
bilde
Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris
pulkvedis Kaspars Zdanovskis

Viņš uzsver – katra no Nodrošinājuma pavēlniecības apakšvienībām specializējas ļoti specifiskā jomā. Līdz ar to katrā vienībā ir vajadzīgi speciālisti ar specifiskām zināšanām, lai spētu sniegt bruņotajiem spēkiem nepieciešamo nodrošinājumu un atbalstu.

Nodrošinājuma pavēlniecības struktūrā ir trīs reģionālie nodrošinājuma centri. Vēsturiski katrs reģionālais centrs ir piesaistīts konkrētam spēku veidam.

1. reģionālais nodrošinājuma centrs ir izvietots Liepājā. Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris stāsta, ka centrs ir tiešā atbalsta vienība Jūras spēkiem. “Šis spēku veids atšķiras ar to, ka, pirmkārt, tur ir kuģi, kas iet jūrā. Tur nav vadu, rotu un nav daudz karavīru. Līdz ar to Jūras spēkos ir pavisam citi apgādes un remonta principi,” skaidro pulkvedis.

Līdzīgi ir arī ar 2. reģionālo nodrošinājuma centru, kas izvietots Lielvārdē un ir kā tiešā atbalsta vienība Gaisa spēkiem. Arī šim centram ir sava darba specifika, kas pielāgota spēka veida vajadzībām.

Savukārt 3. reģionālais nodrošinājuma centrs ir tiešā atbalsta vienība Sauszemes spēkiem un ir izvietots Ādažu militārajā bāzē. Kā norāda pulkvedis K. Zdanovskis – tieši šis centrs pēdējo gadu laikā saskāries ar visvairāk izaicinājumiem, nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu Kanādas vadītajai NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupai. Viņš arī atzīmē, ka Ādažu poligons ir lielākais Baltijas valstīs, kas pēdējo gadu laikā ir būtiski attīstījies. Līdz ar attīstību un iespējām poligonā būtiski ir palielinājusies tā izmantošana no bruņoto spēku vienību un sabiedroto spēku puses.

“Nodrošinājuma centri ir atšķirīgi. Tomēr es mēģinu tos izbalansēt, lai tiem būtu vienādas procedūras un centri viens otru saprastu. Tas gan nav viegli, jo vienam centram ir Baltijas jūra, otram lidlauks, bet trešajam – poligons. Tomēr es domāju, ka esam atraduši pareizos saskares punktus starp šiem elementiem. Vienības strādā, sadarbojas un tām ir viens primārais uzdevums – sniegt tiešo atbalstu un nodrošinājumu konkrētajam spēka veidam, lai tas varētu veikt apmācību un būtu efektīvs krīzes un kara laikā,” stāsta pulkvedis.

Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centrs ir vienība, kurā jāstrādā sertificētiem ārstiem, ārsta palīgiem, māsām un laborantiem. Turklāt, kā akcentē pulkvedis K. Zdanovskis, centra speciālistiem jāsniedz medicīnas pakalpojumi ne vien miera laikā, bet viņiem jābūt spējīgiem strādāt un risināt situācijas arī krīzes un kara laikā.

Tāpat Psihodiagnostikas centrs, kas, salīdzinoši ar citām bruņoto spēku vienībām, nav liels – veic psiholoģisko diagnostiku visiem profesionālā dienesta kandidātiem, kā arī bruņoto spēku karavīriem, kuri dodas starptautiskajās operācijās.

Autotransporta nodrošinājuma centrs, kā uzsver pulkvedis K. Zdanovskis, ir svarīga vienība, kas sniedz transportēšanas atbalstu, kā arī nodrošina transportēšanu iekšzemē. “Bruņoto spēku vienībām, protams, ir savi resursi pārvietoties. Tomēr, ja mēs runājam par lielākām mācībām, pasākumiem vai uzdevumiem, tad šī vienība ir tā, kas nodrošinās cilvēku vai materiāltehnisko līdzekļu pārvadāšanu,” stāsta pulkvedis.

Savukārt Pārvietošanās koordinācijas centrs koordinē, kontrolē un nodrošina militārās tehnikas, kravas un personāla kustību gan Latvijas teritorijā, gan arī ārpus valsts robežām, piemēram, nodrošina transportēšanu uz starptautisko operāciju rajoniem.

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Tāpat, kā skaidro Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris, vienībai jānodrošina mijiedarbība ar NATO, ar sabiedroto ienākošajām un izejošajām vienībām. Centra speciālistiem ir jāsagatavo plāns, kā sabiedrotie iekļūs Latvijā un kā viņi nonāks līdz konkrētajai apmācību vietai. Vienība arī veic tranzīta un muitas uzdevumus. “Atmuitošana ir ļoti specifiska joma, kur konkrēta apakšstruktūra, sadarbojoties ar valsts muitas iestādēm, veic atmuitošanu ienākošajām bruņoto spēku precēm,” stāsta pulkvedis.

Nodrošinājuma pavēlniecības Apgādes pakalpojuma centrs ir visu NBS materiāltehnisko līdzekļu ienākšanas punkts. Šeit tiek veikta mantas pārbaude atbilstoši līgumiem, uzskaitīta un sadalīta bruņoto spēku vienībām. Tāpat Apgādes pakalpojuma centrs nodrošina noteiktu apgādes klašu uzstūrēšanu, bruņoto spēku apmācību un kara laika vajadzībām.

Savukārt Bruņojuma remonta centrs ir vienība, kas nodrošina Nacionālo bruņoto spēku iegādāto bruņojuma un ieroču remontu. Pulkvedis stāsta – atskatoties uz deviņdesmito gadu beigām, bruņotajos spēkos bija padomju laika ieroči, kā arī neliels daudzums amerikāņu. Savukārt tagad karavīri ir nodrošināti ar mūsdienīgiem strēlnieku ieročiem.

“Bruņotajiem spēkiem vajadzīgais bruņojuma daudzums, kas tiek piegādāts, būtiski palielinās. Jāsaprot, ka nereti mēs saskaramies ar ieroču sistēmām un tehniku, kas šeit nekad nav bijusi, jo mēs iepērkam jaunas un viedas iekārtas. Savukārt, lai iekārtas remontētu, vispirms tās ir jāsaprot,” skaidro pulkvedis K. Zdanovskis.

Pulkvedis arī stāsta, ka ieroču remontu veic vai nu pati vienība, vai arī sarežģītākās situācijās remontu veic ražotājs. Pulkvedis gan papildina – veidojot un attīstot ieroču remonta kapacitāti, jāsaprot vai tā nodrošinās pieņemamu atbalstu bruņotajiem spēkiem arī krīzes un kara laikā. “Visticamāk, mēs nevarēsim aizsūtīt savus ieročus uz kādu no Eiropas valstīm un gaidīt trīs mēnešus, kamēr to saņemsim atpakaļ. Mums ieroču remonta spēja ir vajadzīga noteiktā laikā. Līdz ar to Bruņojuma remonta centra speciālistiem jābūt ar specifiskām zināšanām un spējīgiem pildīt uzdevumus arī krīzes un kara laikā.

Savukārt Transporta remonta nodrošinājuma centrs nodrošina Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku veidu un Zemessardzes apakšvienības ar transportlīdzekļu remontu, nepieciešamajām rezerves daļām, instrumentiem un iekārtām, kā arī koordinē un plāno tehnikas un bruņutehnikas remontdarbus.

Image
bilde
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Rezumējot stāstīto par Nodrošinājuma pavēlniecības apakšvienībām, viņš saka – katrai vienībai ir savas specifiskās spējas, kas bruņotajiem spēkiem ir ļoti vajadzīgas. Turklāt katras vienības speciālistiem ir vajadzīgs stiprs zināšanu pamats, līdz ar to vienības ir ar lielu intelekta kapacitāti.

Galvenā prioritāte – stiprināt spēju atbalstīt krīzes un kara laikā

Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris uzsver, ka vienībā attīstītas struktūras, kas spēj atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku manevru. Vienlaikus pēdējos desmit gados iegūtā pieredze likusi saprast, ka nodrošinājumam galvenokārt jāattīstās tā, lai spētu atbalstīt bruņotos spēkus krīzes un kara laikā. Viņš gan piebilst, ka ejams vēl tāls ceļš, uzsverot - nekad nedrīkst apstāties.

Savukārt, runājot par nākotnes iecerēm, pulkvedis norāda, ka galvenais vienības mērķis ir turpināt transformāciju uz krīzes, kara laika uzdevumiem. Tāpat plānots nodot daļu miera laika uzdevumus Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (VAMIOC).

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Plānošanas procesā ir arī ideja par jaunu Nodrošinājuma pavēlniecības apakšvienību izveidi. “Caur krīzes un kara laika analīzi vienībā atklājušās konkrētas vajadzības. Mūsu mērķis ir stiprināt vienības spēju sniegt atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līdz ar to es redzu, ka Nodrošinājuma pavēlniecībā varētu parādīties arī jaunas vienības. Iespējams, arī kādām apakšvienībām tiks samazinātas funkcijas, civilās nododot VAMIOC,” atklāj pulkvedis K. Zdanovskis.

Viņš gan piebilst, ka lēmumi vēl nav pieņemti. Tāpat jāņem vērā, ka jaunas vienības izveide prasa daudz resursu – vajadzīgi cilvēki, finansējums un, protams, jaunai vienībai vajadzīga arī jauna infrastruktūra, ekipējums un transports.

Vienībās militārās pamatiemaņas nav obligāta prasība

Vienības komandieris atklāj, ka Nodrošinājuma pavēlniecībā viens no būtiskākiem izaicinājumiem ir personāls. Viņš dalās, ka esot sarežģīti piesaistīt cilvēkus ar vajadzīgo kvalifikāciju un pietiekamu interesi jomā. Pulkvedis gan piebilst - viņaprāt, tā ir problēma visā valstī.

Pulkvedis K. Zdanovskis kā piemēru min bruņojuma jomu – tajā ir grūti atrast cilvēkus ar atbilstošu izglītību un pietiekamu ieinteresētību. Cilvēkam ir jābūt vēlmei un gatavībai iedziļināties šajā sfērā, jo ieroču sistēmas un munīcija nepārtraukti attīstās.

Neesot gan iespējams izcelt vienu jomu, kurā darbinieki vajadzīgi visvairāk, jo gaidīti ir gan iepirkumu speciālisti, loģistikas speciālisti, mediķi, grāmatveži, atslēdznieki, gan arī inženieri.

“Visur, kur ir labs piedāvājums civilajā sektorā, tur mums ir jākonkurē. Mums biežu arī izdodas uzrunāt cilvēkus, nevis ar piedāvāto atalgojumu, bet darba apstākļiem. Protams, atalgojums ir svarīgs, bet būtiska ir arī vide, kurā strādā, kur ir tavi kolēģi un kādas ir potenciālās izaugsmes iespējas,” stāsta pulkvedis K. Zdanovskis.

Viņš arī stāsta, ka vienībās darba vietas ir ne tikai militārpersonām, bet arī civilajiem darbiniekiem. Runājot par prasībām, viņš akcentē – gan militārpersonai, gan civilajam darbiniekam, protams, ir vajadzīga atbilstoša kvalifikācija un, pats galvenais, vēlme dienēt un strādāt valsts labā.

Dalies ar šo ziņu