Ropažu un Siguldas novados notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācība

Militārās mācības
Sargs.lv
Kadeti apmācībā lauka apvidū
Foto: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

No 5. līdz 8. decembrim Ropažu un Siguldas novados notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācība, kur apmācāmie pilnveidos praktiskās iemaņas dažādu taktisku operāciju veikšanā.

Ar pašvaldībām saskaņotajā teritorijā plānota pārvietošanās ar autotransportu, pa koplietošanas ceļiem un mežu stigām. Apmācību ietvaros nav paredzēta kaujas šaušana ar kaujas munīciju, bet plānots lietot mācību munīciju, dūmu  un sprādziena imitācijas līdzekļus diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Pēc apmācības izmantotā apvidus teritorija tiks sakārtota un atstāta sākotnējā stāvoklī.

Atgādinām, ka mācību munīcija rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Apmācības ietvaros tiks ievēroti visi piesardzības pasākumi, lai nerastos kaitējums īpašumiem vai videi.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties redzot karavīru pārvietošanos Ropažu novadā un ar sapratni izturēties pret notiekošo apmācību.

Dalies ar šo ziņu