Šis dokuments ir vadlīniju pirmā versija Latvijas pašvaldību darbībai militāra apdraudējuma gadījumā, kuru izstrādē tika ņemta vērā Ukrainas pašvaldību pieredze Krievijas izraisītā kara Ukrainā laikā un Aizsardzības ministrijas, NBS un citu institūciju un organizāciju līdzšinējās sadarbības

Rokasgrāmata “Kā rīkoties kara gadījumā” ir paredzēta, lai sniegtu informāciju un pamata rīcības algoritmus kā katram Latvijas iedzīvotājam individuāli sagatavoties iespējamam militārā apdraudējuma un kara gadījumam, tādējādi palielinot savas iespējas izdzīvot vardarbīgā vidē. Kā arī algoritmu, kā

Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sagatavotajā bukletā "Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?" uzzini: kā notiks iedzīvotāju brīdināšana un informēšana; kā rīkoties gadījumos, ja tiek izsludināta evakuācija

Latvijas Bankas sagatavotajā bukletā "Kas jāzina par naudu krīzes gadījumā var izlasīt: kā rīkoties ar naudu krīzes gadījumā; kā krīzē darbosies bankas un bankomāti; kā sagatavoties krīzei. Latvijas Banka rūpēsies: lai tava nauda ir drošībā; lai informācija par banku klientiem būtu drošībā; lai

Valsts drošības dienesta sagatavotajā bukletā "Rīcība terora akta gadījumā" uzzini: kā paglābties teroristu uzbrukuma gadījumā; kā paslēpties telpās no teroristiem; kā par terora aktu ziņot Valsts policijai; kā rīkoties, ierodoties policijai.