Rokasgrāmata "Kā rīkoties kara gadījumā"

Lasīt

Rokasgrāmata “Kā rīkoties kara gadījumā” ir paredzēta, lai sniegtu informāciju un pamata rīcības algoritmus kā katram Latvijas iedzīvotājam individuāli sagatavoties iespējamam militārā apdraudējuma un kara gadījumam, tādējādi palielinot savas iespējas izdzīvot vardarbīgā vidē. Kā arī algoritmu, kā stiprināt un palīdzēt savai kopienai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu pretinieka sakaušanā.

Rokasgrāmatai ir trīs galvenās sadaļas. Pirmajā sadaļā iespējams atrast praktiskus padomus, kā sagatavoties un pasargāt sevi un savu ģimeni morāli un fiziski. Sniegti ieteikumi - kā reaģēt un palīdzēt citiem līdzcilvēkiem, kuriem ienaidnieka agresijas dēļ var būt nepieciešams specifisks atbalsts. Sadaļā "Valsts noturība" ir uzsvērti valsts un pašvaldību, kā arī Nacionālo bruņoto spēku galvenie funkcionālie pienākumi, tāpat norādīti veidi, kādos civiliedzīvotāji, kuri nevar piedalīties bruņotā cīņā, var atbalstīt bruņotos spēkus un īstenot civilo nevardarbīgo pretošanos.

Veidojot rokasgrāmatu, ir ņemtas vērā Ukrainas atziņas cīņā pret Krievijas agresiju kopš 2014. gada. Šajā laikā Ukraina ir stiprinājusi savas pretošanās spējas, kā arī mobilizējusi visu sabiedrību cīņai pret okupantu karaspēku.

Dalies ar šo ziņu