Martā poligonā “Meža Mackeviči” turpinās zemessargu un karavīru apmācība

Militārās mācības
Sargs.lv
Zemessargu pamatapmācības kurss poligonā “Meža Mackeviči” 2022. gada februārī./Foto: vecākā zemessardze Jolanna Ulme.
Foto: Zemessargu pamatapmācības kurss poligonā “Meža Mackeviči” 2022. gada februārī./Foto: vecākā zemessardze Jolanna Ulme

Poligonā “Meža Mackeviči” Augšdaugavas novada Vaboles pagastā pastāvīgi un atbilstoši gada plāniem tiek organizēta Zemessardzes 3. Latgales brigādes zemessargu un karavīru apmācība, iesaistot visu bataljonu personālsastāvu. Poligona aprīkojums ir atbilstošs arī šaušanas treniņiem un ieskaitēm. Arī martā poligonā paredzēts organizēt vairākus 2022.gada mācību plāna pasākumus zemessargiem, turpinot valsts aizsardzības pamatzināšanu, iemaņu un prasmju pilnveidošanu dažādās jomās.

Nedēļas nogalēs – sestdienās un svētdienās – poligonā regulāras apmācības tiek organizētas arī inženieru rotas zemessargiem, kuru uzdevums ir nodrošināt mobilitātes un pretmobilitātes pasākumus aizsardzības operāciju atbalstam. Inženieru rotas zemessargi apgūst vienkāršu konstrukciju un dažādu šķēršļu veidošanu, kā arī uzlabo prasmes kā visātrāk var atbrīvot ceļus no šķēršļiem, kas traucē savu spēku kustības brīvību aizsardzības operāciju laikā.

Tā kā Zemessardzes uzdevumu veikšanai ir vajadzīgi visdažādāko profesiju pārstāvji, tajā skaitā sabiedrisko attiecību speciālisti, marta sākumā poligonā tika organizēti praktiskie fotografēšanas iemaņu treniņi zemessargiem, kuru pienākumi saistīti ar Zemessardzes sabiedrisko attiecību jomu.

Šomēnes turpinās arī karavīra-glābēja apmācības kurss, lai paplašinātu zemessargu zināšanas un spējas strādāt ar cietušajiem. Kursu organizē un vada Zemessardzes 3. Latgales brigādes mobilās apmācības speciālisti sadarbībā ar medicīnas rotas mediķiem. Zemessargi šajā specifiskajā kursā apgūst vairākas vitāli svarīgas zināšanas un prasmes: palīdzības sniegšanu bezsamaņā esošam cilvēkam; traumu guvušas personas novērtēšanu; pirmās palīdzības un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu; cietušo šķirošanas un evakuācijas taktiku un citas karavīram-glābējam svarīgas prasmes. Pateicoties sadarbībai ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, karavīri-glābēji cietušo evakuācijas taktiku apgūst realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos.

Iedzīvotāju ievērībai!
Martā Zemessardzes mācību laikā Augšdaugavas novada teritorijā pa koplietošanas ceļiem mācību gaitā notiek īslaicīga militārās tehnikas un personāla pārvietošanās. Karavīru - glābēju apmācības laikā virs poligona “Meža Mackeviči” lidos arī Valsts robežsardzes helikopters. Bez tam dažādu taktisko uzdevumu izpildei tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas tikai rada troksni un dūmus, bet nekādi neapdraud cilvēku veselību.
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Zemessardzes mācībām un aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot zemessargu kaujas gatavību un stiprināt valsts aizsardzības spējas.
Mācību poligona “Meža Mackeviči” teritorijā ir aizliegts aiztikt jebkādu munīciju, tās sastāvdaļas vai citus aizdomīgus priekšmetus. Atrodot tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās vietu un nekavējoties ziņojiet poligona administrācijai, zvanot uz tālruņa numuru 27883109.

Dalies ar šo ziņu