“Sargs.lv” skaidro: valsts apmaksātas studijas VAD karavīriem, kā pieteikties?

Latvijā
Evija Blumberga/Sargs.lv/ LVportāls
VAD karavīri pie Brīvības pieminekļa
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Šī gada maijā dienestu pabeigs pirmie VAD karavīri, un jau septembrī vairāki jaunieši plāno pieteikties valsts apmaksātām studijām kādā no augstākās izglītības iestādēm Latvijā. “Sargs.lv” skaidro, kādi ir nosacījumi, lai jaunieši pieteiktos valsts apmaksātām studijām un kā to izdarīt.

Visiem Latvijas pilsoņiem, kas pieteikušies valsts aizsardzības dienestā (VAD), studijas koledžas un bakalaura līmeņa studiju programmās valsts augstskolās un koledžās tiks finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, tā paredz Ministru kabineta grozījumi “Noteikumos par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, kas stājas spēkā pagājušā gada 24. novembrī, taču ko tas praktiski nozīmē.

Valsts apmaksātas studijas – tikai dienestu pabeigušajiem brīvprātīgajiem karavīriem un sekmīgajiem

Iespēja studēt par valsts līdzekļiem paredzēta VAD karavīriem, kuri ir brīvprātīgi pieteikušies dienestam un pabeiguši 11 mēnešu militāro dienestu. Obligātā kārtā iesauktajiem VAD karavīriem šāda iespēja netiek paredzēta.

VAD karavīri bezmaksas studijām varēs pieteikties pašu izvēlētās akreditētās valstij piederošo augstskolu vai koledžu studiju programmās, ja viņu iepriekš gūtās sekmes vidusskolā atbildīs augstskolas vai koledžas noteiktajiem studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, piemēram, jābūt nokārtotiem papildus centralizētajiem eksāmeniem, ja tādi nepieciešami.

Tātad valsts apmaksātu vietu iegūs jaunietes vai jaunieši, kuri ir uzņemti studiju programmā, ir sekmīgi un bez akadēmiskajiem parādiem.

Ja šīs prasības netiks izpildītas, tad tiesības uz valsts finansētu studiju vietu atbilstoši valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem noteikumiem var tikt atņemtas. Taču jaunietis var atkārtoti pretendēt uz šādu studiju vietu saskaņā ar valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Papildu jāņem vērā, ka valsts augstskolas un koledžas VAD karavīriem finansē studijas īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākās izglītības posmos.

Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē VAD karavīri varēs studēt visās pamatstudiju programmās, izņemot “Farmācija”, “Medicīna”, “Zobārstniecība”, jo tās ir otrā cikla (otrā līmeņa) studijas, kā arī nebūs iespējams studēt valsts apmaksātā studiju vietā otrā cikla (maģistra) studijās.

VAD karavīriem valsts apmaksātās studijas ir valsts apstiprinātā gadskārtējā finansējuma ietvaros jeb tās ir daļa no esošo budžeta vietu kopuma augstākās izglītības iestādē.

Lai pretendētu uz valsts finansētajām studiju vietām bez paredzētās konkursa kārtības, VAD brīvprātīgi pabeigušajam jaunietim jāreģistrējas studijām valsts augstskolā vai koledžā ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Reģistrējoties studijām, iesniegumam būs jāpievieno izziņa, kas apliecina brīvprātīgu pieteikšanos VAD un atvaļināšanu rezervē pēc dienesta beigām.

Ja jaunietis vai jauniete ir izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tad iesniegumam būs jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra vai tās augstskolas izsniegtu izziņu, kura ieguvusi tiesības veikt ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu ekspertīzi, par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam grādam, vai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments.

Dalies ar šo ziņu