Pabriks sasauc Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēdi

Latvijā
Sargs.lv
aizsardzības ministrs Artis Pabriks
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

5. jūlijā aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir sasaucis ministru līmeņa Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēdi, attīstot un turpinot iesākto darbu pie visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks uzdos par civilo aizsardzību atbildīgajām valsts institūcijām ziņot par paveikto darbu un uzklausīs tālākos risinājumus civilās aizsardzības jautājumu stiprināšanā. Ministri pārrunās prioritātes un mērķus, stiprinot sabiedrības noturību, tostarp, veicinot civilās aizsardzības attīstību iedzīvotāju apziņošanas un evakuācijas gadījumā. Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēde notiks uzreiz pēc NATO samita Madridē, un tās laikā ministri tiks informēti par NATO samitā lemto attiecībā uz visaptverošo valsts aizsardzību.

Sēdes laikā ministri pārrunās visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu un turpmāko koordināciju, akcentējot arī valsts sekretāru līmeņa darba grupā dotos uzdevumus ministrijām par īstermiņa risku identificēšanu katrā nozarē.

Tāpat ministri pārrunās arī sākotnēji gūtās mācības un nepieciešamās darbības saistībā ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, kā arī tā radīto ietekmi būtiskākajās Latvijas nozarēs, kuras ietekmējusi Krievijas agresija.

Vienlaikus sēdes ietvaros ir plānots noteikt tālākās prioritātes visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas virzībā, fokusējoties uz mērķi attīstīt sabiedrības noturību, civilo aizsardzību, kā arī veicināt kritisko pakalpojumu darbības nepārtrauktību.

2019. gada 2. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi, par tās vadītāju ieceļot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A. Pabriku un piešķirot viņam pilnvaras vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Darba grupas izveides mērķis ir veicināt nozaru ministriju vienotu izpratni un sadarbību visaptverošas valsts aizsardzības jomā stratēģiskā līmenī, un to veido visi nozaru ministri, nodrošinot politiska līmeņa pārraudzību un koordināciju ar visaptverošo valsts aizsardzību saistītos jautājumos.

Dalies ar šo ziņu