Valsts un pašvaldību iestādēm izsniegti 4 miljoni antigēnu paštestu; SIA “Brief” piemēro līgumsodu

Latvijā
Sargs.lv
Covid-19 testi
Foto: Foto: Ivars Soikāns/ LETA

Aizsardzības ministrija informē, ka Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ir noslēguši visu līdz šim iegādāto 4 miljonu antigēnu paštestu izsniegšanu Latvijas skolām, sociālās aprūpes centriem, kā arī pārējām valsts un pašvaldību iestādēm.

Atbilstoši vispārīgās vienošanās noteikumiem SIA “Brief” no līguma kopējās summas 4 160 000,00 eiro tika aprēķināts līgumsods 330 182,56 eiro apmērā. Rezultātā viena testa izmaksas valstij veidos 0,96 eiro bez PVN iepriekš noteiktā 1,04 eiro bez PVN vietā. Līgumsods tiks ieturēts no izmaksājamās summas, un uzņēmumam tiks izmaksāta samaksa 3 829 817,44 eiro apmērā bez PVN par 4 000 000 testu piegādi.

3. decembrī ar SIA “Brief” tika noslēgts piegādes līgums par 4 miljonu paštestu piegādi par kopējo summu 4 160 000,00 eiro bez PVN. Līguma noteikumi paredzēja, ka visu testu piegāde SIA “Brief” ir jāveic līdz 10. decembrim. Testu piegāde tika veikta ar 11 dienu kavējumu un tika izpildīta pa daļām: 14. decembrī tika piegādāti 252 288 testi, 15. decembrī – 1 747 610 testi un 21. decembrī – 2 000 102 testi.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteiktā paštestu apjoma iegādi – 7.5 miljonus gabalu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs noslēgtās vispārējās vienošanās ietvaros arī ir veicis cenu aptauju par atlikušo 3.5 miljonu antigēnu paštestu iegādi.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir sagatavojis un parakstījis līgumu ar SIA “ADDO Defense” par 3 563 344 antigēnu paštestu iegādi par kopējo summu 3 027 992,40 eiro bez PVN. SIA “ADDO Defense” bija iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kurā viena testa cena ir 0,85 eiro bez PVN, un visa testu apjoma piegāde tiks nodrošināta 15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas – līdz 17. janvārim.

Attiecībā uz SIA “ADDO Defense” tiks piemēroti tie paši vispārīgās vienošanās noteikumi, kas attiecībā uz SIA “Brief” ar izņēmumu, ja Ministru kabinets pēc 11. janvāra nepagarinās ārkārtējo situāciju. Tad par piegādes termiņa kavējumu no 11. janvāra par katru nokavēto dienu tiks piemērots līgumsods 0.5% apmērā no nepiegādātās preces summas.

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms” aprakstītajam un Ministru kabineta šā gada 9. novembrī lemtajam Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 9. novembrī izsludināja cenu aptauju par paštestu piegādi saskaņā ar Veselības ministrijas sagatavoto tehnisko specifikāciju, kuras ietvaros piedāvājumu iesniegšana bija noteikta līdz šā gada 16. novembrim. Tika iesniegti 30 piedāvājumi. Pēc iesniegto piedāvājumu vērtēšanas 26. novembrī tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar pieciem komersantiem: SIA “Ekspress Laboratorija”, SIA “Brief”, SIA “ADDO Defense”, SIA “A-birojs” un SIA “A.Medical”. Šo pretendentu piedāvātās cenas (4 000 000 gab. piegādei) bija 0,75 – 1,25 eiro par testu, piegādes minētajam apjomam nodrošinot piecu līdz 20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0.5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija –  1% apmērā no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas.

Dalies ar šo ziņu